بایگانی موضوعی: ریاضی و آمار دوازدهم انسانی

پیش نویس کتاب ریاضی و آمار ۳ پایه دوازدهم (انسانی)

پیش نویس کتاب ریاضی و آمار ۳ پایه دوازدهم (انسانی)

(غیر قابل استناد)

 

فایل پیش نویس کتاب ریاضی و آمار ۳ پایه دوازدهم ویژه‌ی رشته‌ی علوم انسانی که قرار است در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ در دبیرستان های ایران تدریس شود را می توانید از لینک های زیر دانلود نمایید.

فصل دوم:الگوهای خطی/درس۱ و ۲
فصل سوم:الگوهای غیرخطی/درس۱
فصل اول: آمار و احتمال/درس ۱
فصل سوم:الگوهای غیرخطی/درس۲
فصل سوم:الگوهای غیرخطی/درس۳
فصل اول: آمار و احتمال/درس ۳ چرخه آمار در حل مسائل
فصل اول: آمار و احتمال/درس ۲

این پست بروزرسانی می شود….