سوالات آزمون های هماهنگ ریاضیات خرداد ماه ۹۵

سوالات آزمون های هماهنگ کشوری دروس ریاضیات دوره دوم متوسطه و پیش دانشگاهی

 

سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی (هماهنگ کشوری) دروس ریاضیات سال سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی و رشته های فنی (خرداد ماه ۱۳۹۵) را از لینک های زیر دانلود نمایید.

 

سوالات و پاسخنامه دروس سال سوم نظری

تاریخ برگزاری نام درس رشته لینک های دانلود
۱۳۹۵/۲/۳۰ هندسه (۲) ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
۱۳۹۵/۳/۳ جبر و احتمال ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
۱۳۹۵/۳/۳ ریاضی (۳) علوم تجربی دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
۱۳۹۵/۳/۸ ریاضی ویژه انسانی و معارف علوم انسانی دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
۱۳۹۵/۳/۱۶ حسابان ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه

 

سوالات و پاسخنامه دروس سال سوم رشته های فنی و حرفه ای

تاریخ برگزاری نام درس رشته لینک های دانلود
۱۳۹۵/۳/۵ مفاهیم و روشهای آماری حرفه ای دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
۱۳۹۵/۳/۸ ریاضی (۳) فنی دانلود نمونه سوال و پاسخنامه

 

سوالات و پاسخنامه حساب دیفرانسیل و انتگرال دوره پیش دانشگاهی

تاریخ برگزاری نام درس رشته لینک های دانلود
۱۳۹۵/۳/۹ حساب دیفرانسیل و انتگرال ریاضی فیزیک دانلود نمونه سوال و پاسخنامه

Permanent link to this article: http://riazisara.ir/post/2346

نمونه سوالات ریاضیات همکاران در خرداد ماه ۱۳۹۵

نمونه سوالات ریاضیات ارسالی همکاران به سایت ریاضی سرا

خرداد ماه (۱۳۹۵)

 

 

 

نمونه سوالات ریاضیات آزمون های نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۵) طراحی شده توسط دبیران ریاضی را از لینک های زیر دانلود نمایید.

 


نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای علی منصوری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان گندمان

سوالات مبانی علم رایانه (سوم ریاضی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای کهکی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بهارستان

سوالات ریاضی ۲ سال دوم (ریاضی – تجربی – فنی)  لینک دانلود
سوالات هندسه تحلیلی و جبرخطی (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مهدی منیری بیدگلی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان آران و بیدگل

سوالات ریاضیات گسسته (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود
سوالات هندسه تحلیلی و جبرخطی (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای فرهاد قربانی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان گتوند استان خوزستان

سوالات ریاضی ۲ سال دوم (ریاضی – تجربی – فنی)  لینک دانلود
سوالات هندسه تحلیلی و جبرخطی (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود
سوالات ریاضیات گسسته (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای رسول کاظمی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان اسکو

سوالات ریاضی ۷ سال اول (دوره اول متوسطه)  لینک دانلود
سوالات ریاضی ۸ سال دوم (دوره اول متوسطه)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای علی عقلانیان

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ابهر

سوالات ریاضی ۲ سال دوم (ریاضی – تجربی – فنی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای سعید خانه زر

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان دهلران و موسیان

سوالات ریاضی پایه پیش دانشگاهی انسانی  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای حبیب الله حسین پناه

دبیر ریاضی دبیرستان های گتوند

سوالات هندسه ۱ سال دوم (ریاضی – تجربی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم نجمه قندالی

دبیر ریاضی دبیرستان های استعدادهای درخشان و سرگروه ریاضی سمپاد ورامین

سوالات آمار و مدل سازی سال دوم و سوم (ریاضی، انسانی – تجربی)     +  پاسخنامه     لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای سعید نژادخلفی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان آغاجاری

سوالات ریاضی ۲ سال دوم (ریاضی – تجربی – فنی)     +  پاسخنامه     لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای علی نصیری

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ قزوین

سوالات ریاضی ۲ سال دوم (ریاضی – تجربی – فنی)  لینک دانلود
سوالات هندسه ۱ سال دوم (ریاضی – تجربی)  لینک دانلود
سوالات آمار و مدل سازی سال دوم و سوم (ریاضی، انسانی – تجربی)   لینک دانلود
سوالات هندسه تحلیلی و جبرخطی (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای اسماعیل بلوچی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان نیکشهر

سوالات ریاضی ۷ سال اول (دوره اول متوسطه)  لینک دانلود
سوالات ریاضی ۸ سال دوم (دوره اول متوسطه)  لینک دانلود
سوالات ریاضی ۲ سال دوم (ریاضی – تجربی – فنی)  لینک دانلود
سوالات آمار و مدل سازی سال دوم و سوم (ریاضی، انسانی – تجربی)   لینک دانلود
سوالات ریاضی پایه پیش دانشگاهی انسانی  لینک دانلود
سوالات ریاضی عمومی پیش دانشگاهی تجربی  لینک دانلود

نمونه سوالات هماهنگ استان های مختلف کشور

طراحی شده توسط گروه های آموزشی استانها

سوالات ریاضی ۹ سال سوم (دوره اول متوسطه) شهر تهران      +  پاسخنامه     لینک دانلود
سوالات ریاضی ۹ سال سوم (دوره اول) استان البرز شیفت صبح      +  پاسخنامه     لینک دانلود
سوالات ریاضی ۹ سال سوم (دوره اول)  استان البرز شیفت عصر      +  پاسخنامه     لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای حمید حسین زاده

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان دامغان

سوالات ریاضی ۷ سال اول (دوره اول متوسطه)  لینک دانلود
سوالات آمار و مدل سازی سال دوم و سوم (ریاضی، انسانی – تجربی)   لینک دانلود
سوالات آمار و مدل سازی سال دوم و سوم (ریاضی، انسانی – تجربی)   لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای محمد خوشنود

دبیر ریاضی دبیرستان های رشت و بندرانزلی

سوالات آمار و مدل سازی سال دوم و سوم (ریاضی، انسانی – تجربی)   لینک دانلود
سوالات آمار و مدل سازی سال دوم و سوم (ریاضی، انسانی – تجربی)   لینک دانلود
سوالات ریاضی پایه پیش دانشگاهی انسانی  لینک دانلود
سوالات هندسه تحلیلی و جبرخطی (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای احمد احمدی

دبیر ریاضی دبیرستان های نمونه شهرستان شاهرود

سوالات ریاضیات گسسته (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود
سوالات هندسه تحلیلی و جبرخطی (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای رسول فروتن

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان دیواندره استان کردستان

سوالات ریاضی ۷ سال اول (دوره اول متوسطه)  لینک دانلود
سوالات ریاضی ۸ سال دوم (دوره اول متوسطه)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقایغلامحسین جعفری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان کازرون استان فارس

سوالات آمار و مدل سازی سال دوم و سوم (ریاضی، انسانی – تجربی)   لینک دانلود
سوالات آمار و مدل سازی سال دوم و سوم (ریاضی، انسانی – تجربی)   لینک دانلود

 

 

 

ضمن تشکر از همکاران عزیزی که نمونه سوالات فوق را ارسال نموده اند، از سایر دبیران محترم ریاضی سراسر کشور درخواست می شود نمونه سوالات ریاضی طراحی شده خود را پس از برگزاری آزمون، جهت درج در سایت ریاضی سرا و  استفاده دانش آموزان از طریق ایمیل، تلگرام یا صفحه ی "ارسال جزوات و فایل ها" برای ما ارسال نمایند.

 

==============================

ایمیل:  

[email protected]

==============================

آی دی تلگرام:

@asadimath

==============================

ارسال از طریق سایت

==============================

 

ضمنا با توجه به اینکه فایل سوالات جهت استفاده ی دانش آموزان می باشد، لذا از همکاران گرامی درخواست می شود حتی الامکان پاسخ سوالات را نیز ولو به صورت دست نویس ارسال نمایند.

 

 

 

Permanent link to this article: http://riazisara.ir/post/2343

دانلود سوالات ریاضی آزمون قلم چی ۹۵/۲/۳۱

سوالات و پاسخنامه آزمون قلم چی سی و یکم اردبیهشت ماه ۹۵

آزمون قلم چی,قلمچی

سوالات و پاسخنامه ریاضیات آزمون روز جمعه ۹۵/۲/۳۱ قلم چی را در ادامه دانلود نمایید.

این فایل ها شامل سوالات چهار گزینه ای و پاسخنامه ی تشریحی دروس ریاضیات مقطع پیش دانشگاهی رشته های علوم انسانی، علوم تجربی و ریاضی فیزیک می باشد.

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://riazisara.ir/post/2350

دانلود سوالات ریاضی آزمون قلم چی ۹۵/۲/۲۴

سوالات و پاسخنامه آزمون قلم چی ۲۴ اردبیهشت ماه ۹۵

آزمون قلم چی,قلمچی

سوالات و پاسخنامه ریاضیات آزمون روز جمعه ۹۵/۲/۲۴ قلم چی را در ادامه دانلود نمایید.

این فایل ها شامل سوالات چهار گزینه ای و پاسخنامه ی تشریحی کلیه دروس ریاضیات سال اول و دوم دوره اول متوسطه، سال دوم و سوم دوره دوم متوسطه رشته های علوم انسانی، علوم تجربی و ریاضی فیزیک می باشد.

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

Permanent link to this article: http://riazisara.ir/post/2344

« نوشته‌های قدیمی‌تر