نمونه سوالات ریاضی دهم (تجربی – ریاضی)

 نمونه سوال ریاضی دهم تجربی و ریاضی

نمونه سوالات درس ریاضی ۱۰

سال اول دوره دوم متوسطه

نمونه سوالات درس ریاضی ۱۰ که توسط همکاران گرامی طراحی و به سایت ریاضی سرا ارسال گردیده را در ادامه دانلود نمایید.

طراح: جناب آقای رضا رخ فروز

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان تالش

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود

طراح: سرکار خانم اعظم رزازیان

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۶ مشهد

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۵)   + پاسخنامه   لینک دانلود

طراح: جناب آقای مصطفی فدایی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان تایباد

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود

طراح: جناب آقای محسن حجابی

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه ۶ تهران

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود

طراح: جناب آقای محمد رضا حیدرپور

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه خانمیرزا (چهارمحال و بختیاری)

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود

طراح: جناب آقای علی عقلانیان

مدرس دانشگاه و دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ابهر

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۵)   + پاسخنامه   لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۶)   + پاسخنامه   لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود

طراح: جناب آقای حسین لهراب

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان لردگان

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود

طراح: جناب آقای صمد فولادی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان نقده

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود

طراح: جناب آقای حمید رضا ابراهیمی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان لنگرود

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود

طراح: جناب آقای محمد خوشنود

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان رشت و  بندر انزلی

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود

طراح: جناب آقای مهدی مهدوی پور

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان نیشابور

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود

طراح: جناب آقای دکتر سعید نجفعلی زاده

دبیر ریاضی دبیرستان های تیزهوشان سلماس

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود

طراح: سرکار خانم سکینه طهماسب زاده

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه کهریزک استان تهران

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود

طراح: جناب آقای محمد حسین تیموری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان دامغان

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود

طراح: جناب آقای حسین زارع پور

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان آران و بیدگل

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود

طراح: جناب آقای فضل الله شفیعی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ممسنی

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود
محدوده سوالات: کل کتاب (شهریور ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود

طراح: جناب آقای آزاد درودی

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه موچش استان کردستان

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۶)   + پاسخنامه   لینک دانلود

طراح: جناب آقای محمد رضا بختیاری پور

دبیر ریاضی دبیرستان های بوشهر

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۴۰۰) لینک دانلود

طراح: جناب آقای عمران کارگر

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بستک هرمزگان

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود

طراح: جناب آقای شهریار سندانی

دبیر ریاضی دبیرستان های تهران

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود

طراح: جناب آقای حمید حسین زاده

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان دامغان

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود

طراح: جناب آقای بابک سدری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان نرماشیر استان کرمان

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود

طراح: سرکار خانم هما حقیقت پژوه

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۲ کرج

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود

طراح: جناب آقای جواد یزدانی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۳  کرمانشاه

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود

طراح: جنابآقای بهمن فشکی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان پاکدشت

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود

طراح: جناب آقای فرهاد صمدی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ شیراز

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود

طراح: جناب آقای رضا سنایی نژاد

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان شیروان چرداول استان ایلام

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود

طراح: جناب آقای رحمان ابراهیم زاده

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه ۳ تهران

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود

طراح: سرکار خانم تریفه معینی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان مهاباد

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود

طراح: جناب آقای مرتضی مهرپویان

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان رامسر

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود

طراح: جناب آقای محمد رضا حکمتی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بهشهر

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۴۰۱) لینک دانلود

طراح: جناب آقای حبیب نیکخواه

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان گناباد

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۴۰۰) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۴۰۱)   + پاسخنامه 
لینک دانلود

طراح: جناب آقای داراب حسن پور

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه خانمیرزا استان چهارمحال و بختیاری

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۶)   + پاسخنامه   لینک دانلود

طراح: جناب آقای محمد طاهر گلی زاده

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان جوانرود استان کرمانشاه

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود

طراح: جناب آقای مسعود صحرایی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان خلخال

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود

طراح: جناب آقای سعید خانه زر

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان دهلران استان ایلام

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود

طراح: جناب آقای اسماعیل بلوچی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان نیکشهر

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود

طراح: سرکار خانم سعیده بازجو

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ اراک

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود

طراح: جناب آقای امان الله بلوچی

دبیر ریاضی دبیرستان های ایرانشهر

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۷)   + پاسخنامه   لینک دانلود

طراح: جناب آقای مرتضی مهرپویان

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان رودسر

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود

طراح: جناب آقای کاوس حوریزاد

دبیر ریاضی دبیرستان های بخش خورش رستم (شهرستان خلخال)

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود

طراح: جناب آقای مذهب روستایی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بردخون استان بوشهر

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود

طراح: جناب آقای علی اصغر حسینی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان میاندوآب

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود

طراح: جناب آقای بابک دهقانی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۳ مشهد

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود

طراح: جناب آقای یداله وحدانی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بجنورد

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود

طراح: جناب آقای مهدی منیری بیدگلی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان آران و بیدگل

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود

طراح: جناب آقای پیام راضی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان تکاب

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود

طراح: سرکار خانم زهره سادات شکرآبی

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه ۸ تهران

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود

طراح: جناب آقای ناصر یزدانی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان جاجرم

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود

طراح: جناب آقای محمدعلی ابراهیمی راد

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۴ تبریز

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود

طراح: جناب آقای حسن خواجه

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان کلاله استان گلستان

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود

طراح: جناب آقای سید سجاد سعادت

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان لاهیجان

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۷)   + پاسخنامه   لینک دانلود

طراح: جناب آقای امیر آقاملایی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ کرمان

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود

طراح: جناب آقای رضا محمدین بارانلو

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه خسروشاه استان آذربایجان شرقی

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود

طراح: جناب آقای امیر قرجه لو

دبیر ریاضی دبیرستان های زنجان

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود

طراح: جناب آقای امید نورانی

دبیر ریاضی دبیرستان های اهواز

محدوده سوالات: نوبت اول (۱۵ نمونه سوال مختلف از مباحث نوبت اول) لینک دانلود

طراح: جناب آقای محمد فتاحی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان سقز

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود

طراح: جناب آقای جواد سلوکی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان قوچان

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود

طراح: سرکار خانم زینب کاویانی

دبیر ریاضی دبیرستان های تهران

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود

طراح: سرکار خانم فاطمه سقاییان

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان شوشتر

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود

طراح: جناب آقای حسین مخندی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان شوط

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود

طراح: جناب آقای علی حیدریان

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان کاشان

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود

طراح: جناب آقای عیسی فلاحی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان دیواندره

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود

طراح: سرکار خانم زهره صفار

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان گرگان

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود

طراح: جناب آقای بهروز مدنی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان پیرانشهر

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود

طراح: سرکار خانم نجمه قندالی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ورامین

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود

طراح: جناب آقای بیژن جلالی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۵ مشهد

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود

طراح: جناب آقای جلال چولکی

دبیر ریاضی دبیرستان های چرداول ایلام

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود

طراح: جناب آقای حسین فرجی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۳ کرمانشاه

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود

طراح: سرکار خانم فاطمه بوربور

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ورامین

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۸)   + پاسخنامه 
لینک دانلود

طراح: سرکار خانم زهرا بذرافشان

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان آزادشهر استان گلستان

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود

طراح: جناب آقای عباس فرضی

دبیر ریاضی دبیرستان های رشت

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود

طراح: جناب آقای حسین شجاعی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بشاگرد

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود

طراح: سرکار خانم زهره شکرآبی

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه ۸ تهران

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۴۰۰) لینک دانلود

طراح: جناب آقای مصطفی حیدری طیب

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان دلفان

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۴۰۱) لینک دانلود

طراح: جسرکار خانم شیرین باقری کودکانی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان سنگر

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۴۰۱) لینک دانلود

طراح: جناب آقای رضا صفری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بجنورد

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۴۰۱) لینک دانلود

طراح: جناب آقای فرقان مقتدر منصوری

دبیر ریاضی دبیرستان های تبریز

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۴۰۱) لینک دانلود

طراح: جناب آقای محمد حسین شادی زواره

دبیر ریاضی دبیرستان های تبریز

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۴۰۱) لینک دانلود

مجموعه ۹ نمونه سوال ریاضی ۱

پایه دهم تجربی و ریاضی با پاسخنامه

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه)   + پاسخنامه 
لینک دانلود

مجموعه ۵۴ نمونه سوال ریاضی ۱

پایه دهم تجربی و ریاضی

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه) لینک دانلود

 

 

 

ضمن تشکر از همکاران عزیزی که نمونه سوالات فوق را ارسال نموده اند، از سایر دبیران محترم ریاضی سراسر کشور درخواست می شود نمونه سوالات ریاضی طراحی شده خود را پس از برگزاری آزمون، جهت درج در سایت ریاضی سرا و  استفاده دانش آموزان از طریق ایمیل، تلگرام یا صفحه ی “ارسال جزوات و فایل ها” برای ما ارسال نمایند.

==============================

ایمیل:  

riazisara.ir@gmail.com

==============================

آی دی تلگرام:

@asadimath

==============================

ارسال از طریق سایت

==============================

ضمنا با توجه به اینکه فایل سوالات جهت استفاده ی دانش آموزان می باشد، لذا از همکاران گرامی درخواست می شود حتی الامکان پاسخ سوالات را نیز ولو به صورت دست نویس ارسال نمایند.

 

17 comments

Skip to comment form

  • نفیسه خونبانی on 2023-01-30 at 00:29
  • پاسخ

  باعرض سلام و ادب
  از خدای مهربان و توانا براتون بهترین ها رو آرزو میکنم

  • ناشناس on 2022-02-24 at 00:25
  • پاسخ

  سلام ببخشید چرا فصل ها رو تفکیک نکرده

 1. ممنون
  خیر ببینید الهی

  • استاذ on 2019-12-27 at 02:11
  • پاسخ

  کمال تشکر رو از دبیران محترم دارم

 2. سلام از همکاران عزیری که اطلاعات مفیدی قرار میدهند تشکر میکنم

 3. مرسی … عالی بود … اگه میشه لطفا فصل به فصل هم بزارین

   

  • ناشناس on 2019-02-13 at 16:49
  • پاسخ

  سلام و تشکر از مسئولین محترم سایت مفید ریاضی سرا

   

  • ناشناس on 2019-01-05 at 08:03
  • پاسخ

  باسلام وخسته نباشید همکاران عزیز پاسخنامه هم بگذارید

  • ناشناس on 2018-05-20 at 18:47
  • پاسخ

  سپاس از اطلاعات بسیار مفید شما

  • ناشناس on 2018-03-19 at 16:46
  • پاسخ

  سلام ممنون عالی

  • رضاخان on 2018-01-15 at 17:35
  • پاسخ

  عالی بودن داداش

  • ناشناس on 2018-01-12 at 15:00
  • پاسخ

  بسیار عالی

   

  • ناشناس on 2018-01-11 at 15:24
  • پاسخ

  تشکر و……

 4. دستتون درد کنه……………………………………………………………………….

  • ناشناس on 2017-12-26 at 19:04
  • پاسخ

  دستتون دردنکنه

  • ناشناس on 2017-12-14 at 15:56
  • پاسخ

  بسیارعالی بسیارعالی احسنت اجرتون بااباعبدلله فکرکنم فقط ۴یا۵ تاش روانلودنکردم

  سپاس سپاس

  • ناشناس on 2017-07-28 at 23:28
  • پاسخ

  دو نسخه امتحان ریاضی دهم از شما گرفتم برای امتحان گرفتنا از فزندم . از شما ممنونم . واقعا به من کمک کردید . خدا خیرتان دهد .

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.