نمونه سوالات ریاضیات ارسالی همکاران در دی ماه ۱۳۹۵

نمونه سوالات ریاضیات ارسالی همکاران به سایت ریاضی سرا

دی ماه (۱۳۹۵)

نمونه سوالات ریاضیات آزمون های نوبت اول (دیماه ۱۳۹۵) طراحی شده توسط دبیران ریاضی را از لینک های زیر دانلود نمایید.

 

 


نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مهدی محمودی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان خاتم – استان یزد

سوالات ریاضی ۳ سال سوم تجربی  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای علی منصوری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان گندمان

سوالات ریاضی ۱۰ فنی سال اول دوره دوم متوسطه  لینک دانلود
سوالات آمار و مدل سازی سال سوم تجربی  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مهدی مهدوی پور

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان نیشابور

سوالات هندسه دهم سال اول رشته ریاضی دوره دوم متوسطه  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای امید حق پرست

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه ۴ تهران

سوالات ریاضی ۱۰ فنی سال اول دوره دوم متوسطه  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای محمد کرمی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ورزقان آذربایجان شرقی

سوالات جبر و احتمال سال سوم ریاضی  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای یداله وحدانی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بجنورد

سوالات حسابان سال سوم ریاضی  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای رضا رخ فروز

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان تالش

سوالات ریاضی دهم سال اول (ریاضی و تجربی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی و آمار۱۰ سال اول (علوم انسانی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم اعظم رزازیان

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۶ مشهد

سوالات ریاضی دهم سال اول (ریاضی و تجربی)    + پاسخنامه    لینک دانلود
سوالات ریاضی۳ ویژه سال سوم (علوم انسانی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی و آمار۱۰ سال اول (علوم انسانی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب اقای سید سجاد سعادت

دبیر ریاضی دبیرستان تیزهوشان شهرستان لاهیجان

سوالات ریاضی نهم سال سوم دوره ی اول متوسطه    + پاسخنامه    لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب اقای غلامرضا خواجه نبی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان گلوگاه

سوالات هندسه دهم سال اول رشته ریاضی دوره دوم متوسطه  لینک دانلود
سوالات ریاضی و آمار سال اول (علوم انسانی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی هفتم سال اول دوره ی اول متوسطه  لینک دانلود
سوالات ریاضی هشتم سال دوم دوره ی اول متوسطه  لینک دانلود
سوالات آمار و مدل سازی سال سوم تجربی  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب اقای محمد جعفر ترکاشوند

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان تویسرکان

سوالات حسابان سال سوم ریاضی  لینک دانلود
سوالات حساب دیفرانسیل و انتگرال (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی عمومی (پیش دانشگاهی تجربی)  لینک دانلود
سوالات هندسه دهم سال اول رشته ریاضی دوره دوم متوسطه  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب اقای حسین صمدی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ابهر

سوالات ریاضی و آمار۱۰ سال اول (علوم انسانی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی هفتم سال اول دوره ی اول متوسطه  لینک دانلود
سوالات ریاضی هشتم سال دوم دوره ی اول متوسطه  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب اقای مصطفی فدایی

سرگروه و دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان تایباد

سوالات ریاضی دهم سال اول (ریاضی و تجربی)  لینک دانلود
سوالات حسابان سال سوم ریاضی  لینک دانلود
سوالات ریاضی پایه (پیش دانشگاهی انسانی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی عمومی (پیش دانشگاهی تجربی)  لینک دانلود
سوالات حساب دیفرانسیل و انتگرال (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب اقای محسن حجابی

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه ۶ تهران

سوالات ریاضی دهم سال اول (ریاضی و تجربی)  لینک دانلود
سوالات جبر و احتمال سال سوم ریاضی  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب اقای محمد رضا حیدرپور

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه خانمیرزا (چهار محال و بختیاری)

سوالات ریاضی دهم سال اول (ریاضی و تجربی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب اقای آرمان شکرالهی

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان سنندج

سوالات ریاضی عمومی (پیش دانشگاهی تجربی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب اقای علی کریمی

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان مهردشت

سوالات هندسه دهم سال اول رشته ریاضی دوره دوم متوسطه  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب اقای علی عقلانیان

 مدرس دانشگاه و دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ابهر

سوالات ریاضی۳ ویژه سال سوم (علوم انسانی)    + پاسخنامه    لینک دانلود
سوالات ریاضی دهم سال اول (ریاضی و تجربی)    + پاسخنامه    لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب اقای حمید رضا ابراهیمی

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان لنگرود

سوالات ریاضی نهم سال سوم دوره ی اول متوسطه  لینک دانلود
سوالات ریاضی دهم سال اول (ریاضی و تجربی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب اقای عبدالمجید بلوچی

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان سیب سوران و سراوان

سوالات آمار و مدل سازی سال سوم تجربی  لینک دانلود
سوالات ریاضی ۳ سال سوم تجربی  لینک دانلود
سوالات ریاضی عمومی (پیش دانشگاهی تجربی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی پایه (پیش دانشگاهی انسانی)  لینک دانلود
سوالات هندسه دهم سال اول رشته ریاضی دوره دوم متوسطه  لینک دانلود
سوالات هندسه۲ سال سوم ریاضی  لینک دانلود
سوالات هندسه تحلیلی و جبر خطی (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب اقای حسین لهراب

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان لردگان

سوالات ریاضی ۳ سال سوم تجربی  لینک دانلود
سوالات ریاضی۳ ویژه سال سوم (علوم انسانی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی و آمار۱۰ سال اول (علوم انسانی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی دهم سال اول (ریاضی و تجربی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی پایه (پیش دانشگاهی انسانی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی عمومی (پیش دانشگاهی تجربی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب اقای صمد فولادی

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان نقده استان آذربایجان غربی

سوالات ریاضی ۳ سال سوم تجربی  لینک دانلود
سوالات آمار و مدل سازی سال سوم تجربی  لینک دانلود
سوالات ریاضی دهم سال اول (ریاضی و تجربی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی عمومی (پیش دانشگاهی تجربی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب اقای محسن صفرزایی

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان زاهدان

سوالات ریاضی هفتم سال اول دوره ی اول متوسطه  لینک دانلود
سوالات ریاضی هشتم سال دوم دوره ی اول متوسطه  لینک دانلود
سوالات ریاضی نهم سال سوم دوره ی اول متوسطه  لینک دانلود
سوالات ریاضی نهم سال سوم دوره ی اول متوسطه  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب اقای محمد هادی موید

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان داراب

سوالات ریاضی ۳ سال سوم تجربی  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب اقای مجتبی بختو

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان گرمه

سوالات ریاضی و آمار۱۰ سال اول (علوم انسانی)    + پاسخنامه    لینک دانلود
سوالات ریاضی ۳ سال سوم تجربی  لینک دانلود
سوالات آمار و مدل سازی سال سوم تجربی  لینک دانلود
سوالات جبر و احتمال سال سوم ریاضی  لینک دانلود
سوالات ریاضی پایه (پیش دانشگاهی انسانی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی عمومی (پیش دانشگاهی تجربی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی عمومی (پیش دانشگاهی تجربی)  لینک دانلود
سوالات ریاضیات گسسته (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود
سوالات حساب دیفرانسیل و انتگرال (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب اقای محمد خوشنود

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بندرانزلی

سوالات ریاضی دهم سال اول (ریاضی و تجربی)  لینک دانلود
سوالات هندسه دهم سال اول رشته ریاضی دوره دوم متوسطه  لینک دانلود
سوالات ریاضی۳ ویژه سال سوم (علوم انسانی)  لینک دانلود
سوالات جبر و احتمال سال سوم ریاضی  لینک دانلود
سوالات هندسه۲ سال سوم ریاضی  لینک دانلود
سوالات هندسه تحلیلی و جبر خطی (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود
سوالات ریاضیات گسسته (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود
سوالات حساب دیفرانسیل و انتگرال (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب اقای صادقی

 دبیر ریاضی دبیرستان های کرمان

سوالات ریاضی و آمار۱۰ سال اول (علوم انسانی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای روح الله ولی زاده

 دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ تبریز

سوالات هندسه دهم سال اول رشته ریاضی دوره دوم متوسطه  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مجتبی دهقانپور

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان مبارکه

سوالات ریاضی نهم سال سوم دوره ی اول متوسطه  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مهدی مهدوی پور

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان نیشابور

سوالات ریاضی و آمار۱۰ سال اول (علوم انسانی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی دهم سال اول (ریاضی و تجربی)  لینک دانلود
سوالات هندسه۲ سال سوم ریاضی  لینک دانلود
سوالات جبر و احتمال سال سوم ریاضی  لینک دانلود
سوالات ریاضی پایه (پیش دانشگاهی انسانی)  لینک دانلود
سوالات هندسه تحلیلی و جبر خطی (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود

نمونه سوالات هماهنگ نواحی سه گانه کرمانشاه

 طراحی توسط گروه ریاضی کرمانشاه

سوالات هندسه۲ سال سوم ریاضی (شیفت صبح)    + پاسخنامه    لینک دانلود
سوالات هندسه۲ سال سوم ریاضی (شیفت عصر)    + پاسخنامه    لینک دانلود
سوالات جبر و احتمال سال سوم ریاضی (شیفت صبح)    + پاسخنامه    لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای دکتر سعید نجفعلی زاده

 دبیر ریاضی دبیرستان تیزهوشان شهرستان سلماس

سوالات ریاضی دهم سال اول (ریاضی و تجربی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای حیدر زادپور

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان دیواندره

سوالات هندسه دهم سال اول رشته ریاضی دوره دوم متوسطه  لینک دانلود
سوالات ریاضی عمومی (پیش دانشگاهی تجربی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی پایه (پیش دانشگاهی انسانی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای اسمایل بلوچی

 دبیر ریاضی دبیرستان های هیچان و نیکشهر

سوالات ریاضی هفتم سال اول دوره ی اول متوسطه  لینک دانلود
سوالات ریاضی نهم سال سوم دوره ی اول متوسطه  لینک دانلود
سوالات ریاضی و آمار۱۰ سال اول (علوم انسانی)  لینک دانلود
سوالات جبر و احتمال سال سوم ریاضی  لینک دانلود
سوالات هندسه۲ سال سوم ریاضی  لینک دانلود
سوالات حسابان سال سوم ریاضی  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم سکینه طهماسب زاده

 دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه کهریزک استان تهران

سوالات ریاضی دهم سال اول (ریاضی و تجربی)  لینک دانلود
سوالات حسابان سال سوم ریاضی  لینک دانلود
سوالات حسابان سال سوم ریاضی  لینک دانلود
سوالات حساب دیفرانسیل و انتگرال (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود
سوالات مبانی علم رایانه سال سوم ریاضی  لینک دانلود

 

 

 

 

ضمن تشکر از همکاران عزیزی که نمونه سوالات فوق را ارسال نموده اند، از سایر دبیران محترم ریاضی سراسر کشور درخواست می شود نمونه سوالات ریاضی طراحی شده خود را پس از برگزاری آزمون، جهت درج در سایت ریاضی سرا و  استفاده دانش آموزان از طریق ایمیل، تلگرام یا صفحه ی “ارسال جزوات و فایل ها” برای ما ارسال نمایند.

==============================

ایمیل:  

riazisara.ir@gmail.com

==============================

آی دی تلگرام:

@asadimath

==============================

ارسال از طریق سایت

==============================

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.