نمونه سوالات ریاضیات همکاران در دی ماه ۱۳۹۳

نمونه سوالات ارسالی همکاران به سایت ریاضی سرا

دی ماه (۱۳۹۳)

 

 

نمونه سوالات ریاضیات دوره ی دوم متوسطه که در دی ماه سال ۱۳۹۳ توسط همکاران محترم سراسر کشور طراحی و به سایت ریاضی سرا ارسال گردیده را در ادامه دانلود نمایید.

 

 

 

 

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم دینا گل خندان

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۲ رشت

سوالات حسابان  سال سوم ریاضی لینک دانلود لینک کمکی

 

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای طاهر گلی زاده

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان جوانرود استان کرمانشاه

سوالات آمار و مدل سازی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی پایه (پیش دانشگاهی انسانی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی عمومی (پیش دانشگاهی تجربی) لینک دانلود لینک کمکی

 

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مهدی مهدوی پور

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان نیشابور

سوالات آمار و مدل سازی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۱ سال اول (عمومی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۲ سال دوم (تجربی – ریاضی – فنی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضیات گسسته (پیش دانشگاهی ریاضی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات هندسه تحلیلی و جبر خطی (پیش دانشگاهی ریاضی) لینک دانلود لینک کمکی

 

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای امید قیسوندی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان کامیاران استان کردستان

سوالات ریاضی ۱ سال اول (عمومی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۲ سال دوم (تجربی – ریاضی – فنی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات هندسه ۱ سال دوم (تجربی – ریاضی) لینک دانلود لینک کمکی

 

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای محسن قربانی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان اسلامشهر

سوالات ریاضی ۱ سال اول (عمومی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۱ سال اول (عمومی) لینک دانلود لینک کمکی

 

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای عبدالمجید بلوچی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان های سیب سوران وسراوان (سیستان و بلوچستان)

سوالات ریاضی ۱ سال اول (عمومی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۳  ویژه سال سوم انسانی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات حسابان  سال سوم ریاضی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی عمومی (پیش دانشگاهی تجربی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی پایه (پیش دانشگاهی انسانی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات هندسه ۱ سال دوم (تجربی – ریاضی) لینک دانلود لینک کمکی

 

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای محمود پاک سیما

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۲ یزد

سوالات ریاضی ۱ سال اول (عمومی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۲ سال دوم (تجربی – ریاضی – فنی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات هندسه ۱  سال دوم (تجربی – ریاضی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۳  ویژه سال سوم انسانی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات آمار و مدل سازی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی پایه (پیش دانشگاهی انسانی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی عمومی (پیش دانشگاهی تجربی) لینک دانلود لینک کمکی

 

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای حسین شجاعی وند

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان عجب شیر

سوالات آمار و مدل سازی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۲ سال دوم (تجربی – ریاضی – فنی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۳ سال سوم تجربی لینک دانلود لینک کمکی

 

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای حسین زارع پور

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان آران و بیدگل

سوالات حساب دیفرانسیل و انتگرال (پیش دانشگاهی ریاضی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات حسابان  سال سوم ریاضی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۱ سال اول (عمومی) لینک دانلود لینک کمکی

 

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای جواد یزدانی

دبیر ریاضی دبیرستان های کرمانشاه و مدرس مراکز آموزش عالی

سوالات هندسه ۲ سال سوم ریاضی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات جبر و احتمال سال سوم ریاضی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات آمار و مدل سازی لینک دانلود لینک کمکی

 

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مهدی رضایی کهخا

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان تربت حیدریه

سوالات ریاضی ۲ سال دوم (تجربی – ریاضی – فنی) + پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۲ سال دوم (تجربی – ریاضی – فنی) + پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۱ سال اول (عمومی) + پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی
سوالات هندسه ۱  سال دوم (تجربی – ریاضی) + پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی
سوالات آمار و مدل سازی  + پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی

 

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای کورش حبیب زاده

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان خوی

سوالات ریاضی ۲ سال دوم (تجربی – ریاضی – فنی) لینک دانلود لینک کمکی

 

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای سیاوش شریفی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۳ اهواز

سوالات ریاضی ۲ سال دوم (تجربی – ریاضی – فنی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات هندسه ۱  سال دوم (تجربی – ریاضی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی عمومی (پیش دانشگاهی تجربی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۳ سال سوم تجربی لینک دانلود لینک کمکی

 

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای حیدر زادپور

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان دیواندره

سوالات ریاضی ۳ سال سوم تجربی لینک دانلود لینک کمکی

 

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای کریم بخش بلوچ زاده

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان سیب سوران و مدرس مراکز آموزش عالی سراوان

سوالات آمار و مدل سازی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۳  ویژه سال سوم انسانی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۳ سال سوم تجربی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات هندسه ۲ سال سوم ریاضی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات حساب دیفرانسیل و انتگرال (پیش دانشگاهی ریاضی) لینک دانلود لینک کمکی

 

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای فضل الله شفیعی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ممسنی استان فارس

سوالات ریاضی ۲ سال دوم (تجربی – ریاضی – فنی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات هندسه ۱  سال دوم (تجربی – ریاضی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۱ سال اول (عمومی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات جبر و احتمال سال سوم ریاضی لینک دانلود لینک کمکی

 

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای جابر عامری

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۲ اهواز

سوالات آمار و مدل سازی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۲ سال دوم (تجربی – ریاضی – فنی)+ پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۲ سال دوم (تجربی – ریاضی – فنی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات حسابان  سال سوم ریاضی لینک دانلود لینک کمکی

 

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای داراب حسن پور

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه خانمیرزا (چهار محال و بختیاری)

سوالات حساب دیفرانسیل و انتگرال (پیش دانشگاهی ریاضی) + پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی
سوالات هندسه ۱  سال دوم (تجربی – ریاضی) + پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۱ سال اول (عمومی) + پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی

 

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای علی غوابش

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ اهواز

سوالات ریاضی عمومی (پیش دانشگاهی تجربی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات هندسه تحلیلی و جبر خطی (پیش دانشگاهی ریاضی) لینک دانلود لینک کمکی

 

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای سعید خانه زر

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان دهلران

سوالات ریاضی عمومی (پیش دانشگاهی تجربی) لینک دانلود لینک کمکی

 

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای محمد باقر کریم زاده

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ اصفهان

سوالات حسابان  سال سوم ریاضی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات حساب دیفرانسیل و انتگرال (پیش دانشگاهی ریاضی) لینک دانلود لینک کمکی

 

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای هادی شهیدی

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه ۱ تهران

سوالات هندسه ۱  سال دوم (تجربی – ریاضی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات هندسه ۲ سال سوم ریاضی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات جبر و احتمال سال سوم ریاضی لینک دانلود لینک کمکی

 

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مصطفی فدایی

دبیر ریاضی دبیرستان های نمونه دولتی شهرستان تایباد

سوالات آمار و مدل سازی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۳  ویژه سال سوم انسانی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۳ سال سوم تجربی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات حسابان  سال سوم ریاضی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی عمومی (پیش دانشگاهی تجربی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی پایه (پیش دانشگاهی انسانی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضیات گسسته + پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی
سوالات هندسه تحلیلی و جبر خطی + پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی

 

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم قلی زاده

سرگروه ریاضی استان سیستان و بلوچستان

سوالات حسابان  سال سوم ریاضی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات هندسه ۲ سال سوم ریاضی لینک دانلود لینک کمکی

 

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای عادل نقدی

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه ۷ تهران

سوالات هندسه ۱  سال دوم (تجربی – ریاضی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات حسابان  سال سوم ریاضی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضیات گسسته (پیش دانشگاهی ریاضی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات هندسه تحلیلی و جبر خطی (پیش دانشگاهی ریاضی) لینک دانلود لینک کمکی

 

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای محمد محمدی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۲ ارومیه

سوالات ریاضی ۱ سال اول (عمومی) + پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۲ سال دوم (تجربی – ریاضی – فنی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات جبر و احتمال سال سوم ریاضی + پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی

 

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای اویس مرتضایی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرکرد

سوالات آمار و مدل سازی لینک دانلود لینک کمکی

 

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای موسوی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ کرمانشاه

سوالات ریاضی ۱ سال اول (عمومی) لینک دانلود لینک کمکی

 

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای حسین مخندی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان شوط استان آذربایجان غربی

سوالات حساب دیفرانسیل و انتگرال (پیش دانشگاهی ریاضی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۲ سال دوم (تجربی – ریاضی – فنی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی عمومی (پیش دانشگاهی تجربی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات هندسه ۱  سال دوم (تجربی – ریاضی) لینک دانلود لینک کمکی

 

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای محمد جواد کاظمی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ همدان

سوالات ریاضی ۱ سال اول (عمومی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۲ سال دوم (تجربی – ریاضی – فنی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۳  ویژه سال سوم انسانی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۳ سال سوم تجربی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی عمومی (پیش دانشگاهی تجربی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی پایه (پیش دانشگاهی انسانی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات حساب دیفرانسیل و انتگرال (پیش دانشگاهی ریاضی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات هندسه تحلیلی و جبر خطی (پیش دانشگاهی ریاضی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضیات گسسته (پیش دانشگاهی ریاضی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات آمار و مدل سازی لینک دانلود لینک کمکی

 

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم شیرین باقری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان رودبار

سوالات آمار و مدل سازی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات هندسه ۱  سال دوم (تجربی – ریاضی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات جبر و احتمال سال سوم ریاضی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی پایه (پیش دانشگاهی انسانی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات حساب دیفرانسیل و انتگرال (پیش دانشگاهی ریاضی) لینک دانلود لینک کمکی

 

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم الهام شاکری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان خنداب

سوالات ریاضی ۲ سال دوم (تجربی – ریاضی – فنی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات هندسه ۲ سال سوم ریاضی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات جبر و احتمال سال سوم ریاضی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی پایه (پیش دانشگاهی انسانی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات مبانی علم رایانه سال سوم ریاضی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات هندسه تحلیلی و جبر خطی (پیش دانشگاهی ریاضی) لینک دانلود لینک کمکی

 

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مرتضی شجاعی

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه کوهپایه

سوالات ریاضی ۱ سال اول (عمومی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۳  ویژه سال سوم انسانی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات جبر و احتمال سال سوم ریاضی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات حسابان  سال سوم ریاضی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات مبانی علم رایانه سال سوم ریاضی لینک دانلود لینک کمکی

 

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای رضا سنایی نژاد

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان چرداول استان ایلام

سوالات ریاضی ۱ سال اول (عمومی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۲ سال دوم (تجربی – ریاضی – فنی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات هندسه ۱  سال دوم (تجربی – ریاضی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۳ سال سوم تجربی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات آمار و مدل سازی لینک دانلود لینک کمکی

 

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم سیده آزیتا رضویان

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بیجار استان کردستان

سوالات آمار و مدل سازی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۲ سال دوم (تجربی – ریاضی – فنی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۳ سال سوم تجربی لینک دانلود لینک کمکی

 

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مجبد سعید

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان رودان استان هرمزگان

سوالات ریاضی ۳ سال سوم تجربی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی عمومی (پیش دانشگاهی تجربی) لینک دانلود لینک کمکی

 

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مهراله مبارکی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان سراوان

سوالات هندسه ۲ سال سوم ریاضی لینک دانلود لینک کمکی

 

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم پروانه کریمی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ سنندج

سوالات حساب دیفرانسیل و انتگرال (پیش دانشگاهی ریاضی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات هندسه تحلیلی و جبر خطی (پیش دانشگاهی ریاضی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضیات گسسته (پیش دانشگاهی ریاضی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی پایه (پیش دانشگاهی انسانی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۳ سال سوم تجربی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات آمار و مدل سازی لینک دانلود لینک کمکی

 

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای محمد بختیاری آزاد

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بوشهر

سوالات حساب دیفرانسیل و انتگرال (پیش دانشگاهی ریاضی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات هندسه تحلیلی و جبر خطی (پیش دانشگاهی ریاضی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات جبر و احتمال سال سوم ریاضی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات حسابان  سال سوم ریاضی لینک دانلود لینک کمکی

 

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای حسین گمنام

دبیر ریاضی دبیرستان های مه ولات استان خراسان رضوی

سوالات ریاضی ۲ سال دوم (تجربی – ریاضی – فنی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۳ سال سوم تجربی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی پایه (پیش دانشگاهی انسانی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی عمومی (پیش دانشگاهی تجربی) لینک دانلود لینک کمکی

 

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای حسن کلهر

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ قزوین

سوالات آمار و مدل سازی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات آمار و مدل سازی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۱ سال اول (عمومی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی ۲ سال دوم (تجربی – ریاضی – فنی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات ریاضی عمومی (پیش دانشگاهی تجربی) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات جبر و احتمال سال سوم ریاضی لینک دانلود لینک کمکی
سوالات هندسه تحلیلی و جبر خطی (پیش دانشگاهی ریاضی) لینک دانلود لینک کمکی

 

 

 

 

ضمن تشکر از همکاران عزیزی که نمونه سوالات فوق را ارسال نموده اند، از سایر همکاران گرامی و دبیران محترم ریاضی سراسر کشور تقاضا می شود در صورت تمایل نمونه سوالات طراحی شده خود برای امتحانات نوبت اول (دی ماه) سال ۱۳۹۳ را پس از برگزاری آزمون جهت درج در سایت و استفاده ی دانش آموزان و سایر همکاران از طریق صفحه ی ارسال جزوات و نمونه سوال ها یا از طریق آدرس riazisara.ir@gmail.com ارسال نمایند. همچنین از همکاران گرامی درخواست می شود در صورت امکان پاسخ نامه ی سوالات (ولو به صورت دست نویس) را نیز ارسال نمایند تا جهت استفاده ی دانش آموزان ضمیمه ی سوالات گردد.

 

3 comments

  • ناشناس on 2015-01-22 at 21:27
  • پاسخ

  با سلام سوال ارسال کردیم ولی در سایت تون نذاشتین-تیمورزاده

  1. سلام

   همکار گرامی ما سوالی از طرف جنابعالی دریافت نکرده ایم! لطفا مجددا ارسال نمایید.

 1. با تشکر فراوان از سایت خوبتون

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.