مراحل رسم نیمساز زاویه با خط کش و پرگار

 نیمساز زاویه

برای رسم نیمساز یک زاویه مثل ABC باید مراحل زیر را انجام دهیم.

 نیمساز مرحله صفر

مرحله اول: به مرکز B و شعاع دلخواه یک کمان میزنیم (کمانDE)

 نیمساز مرحله اول

نقاط برخورد کمان با اضلاع زاویه را FوG می نامیم.

مرحله دوم: به مرکزFو شعاع دلخواه کمانی میزنیم. (کمانHI)

 نیمساز مرحله دوم

مرحله سوم: به همان شعاع و به مرکزG کمانی میزنیم تا کمان قبلی را در نقطهL قطع کند.

 نیمساز مرحله سوم

مرحله چهارم: از رأسB به نقطه L خطی وصل میکنیم. این خط نیمساز زاویهABC است.

 نیمساز مرحله چهارم

کل مراحل را در یک نگاه ببینیم:

 نیمساز زاویه

1 comments

    • Muhammad Fayaz on 2021-04-19 at 13:08
    • پاسخ

    سلام.واقعا برنامه خیلی عالی دارید علاقه مند برنامه تان هستم.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.