نمونه سوالات ریاضیات ارسالی همکاران در خرداد ماه ۱۳۹۸

نمونه سوالات ریاضیات ارسالی همکاران به سایت ریاضی سرا

خرداد ماه (۱۳۹۸)

 

 

نمونه سوالات ریاضی

 

 

نمونه سوالات ریاضیات آزمون های نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۸) طراحی شده توسط دبیران ریاضی را از لینک های زیر دانلود نمایید.

 

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم زهرا رستگاری

دبیر ریاضی دبیرستان های کرج

سوالات ریاضی و  آمار۱ پایه دهم (علوم انسانی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی و  آمار۲ پایه یازدهم (علوم انسانی)   + پاسخنامه    لینک دانلود
سوالات ریاضی۲ پایه یازدهم (علوم تجربی)    + پاسخنامه    لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مسعود زیرکاری

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ زاهدان

سوالات ریاضی ۷ پایه هفتم (دوره اول متوسطه)    + پاسخنامه    لینک دانلود
سوالات ریاضی ۸ پایه هشتم (دوره اول متوسطه)    + پاسخنامه    لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم مهدیه صادقی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ کرمان

سوالات ریاضی و  آمار۱ پایه دهم (علوم انسانی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای ابوبکر ملازهی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان سیب و سوران (سیستان و بلوچستان)

سوالات ریاضی و  آمار۱ پایه دهم (علوم انسانی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای امیر قرجه لو

دبیر ریاضی دبیرستان های زنجان

سوالات هندسه ۱ پایه دهم (ریاضی فیزیک)  لینک دانلود
سوالات ریاضی و  آمار۲ پایه یازدهم (علوم انسانی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی۲ پایه یازدهم (علوم تجربی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم زینب کاویانی

دبیر ریاضی دبیرستان های تهران

سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای اسماعیل بلوچی

دبیر ریاضی دبیرستان های نیکشهر و هیچان

سوالات ریاضی ۸ پایه هشتم (دوره اول متوسطه)  لینک دانلود
سوالات ریاضی و  آمار۱ پایه دهم (علوم انسانی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی۲ پایه یازدهم (علوم تجربی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای حسین شجاعی وند

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بناب

سوالات ریاضی۱ فنی پایه دهم (رشته های فنی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مسعود صحرایی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان خلخال

سوالات هندسه ۱ پایه دهم (ریاضی فیزیک)  لینک دانلود
سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک)  لینک دانلود
سوالات ریاضی و  آمار۲ پایه یازدهم (علوم انسانی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی۲ پایه یازدهم (علوم تجربی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم فاطمه بوربور

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ورامین

سوالات ریاضی۲ پایه یازدهم (علوم تجربی)    + پاسخنامه    لینک دانلود
سوالات ریاضی ۸ پایه هشتم (دوره اول متوسطه)    + پاسخنامه    لینک دانلود
سوالات ریاضی و  آمار۱ پایه دهم (علوم انسانی)    + پاسخنامه    لینک دانلود
سوالات ریاضی و  آمار۲ پایه یازدهم (علوم انسانی)    + پاسخنامه    لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای رضا محمدیان بارانلو

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه خسروشاه استان اذربایجان شرقی

سوالات ریاضی ۷ پایه هفتم (دوره اول متوسطه)  لینک دانلود
سوالات ریاضی ۸ پایه هشتم (دوره اول متوسطه)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم مریم اسکندری

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۳ قم

سوالات ریاضی ۸ پایه هشتم (دوره اول متوسطه)  لینک دانلود
سوالات ریاضی ۸ پایه هشتم (دوره اول متوسطه)  لینک دانلود
سوالات ریاضی و  آمار۱ پایه دهم (علوم انسانی)  لینک دانلود
سوالات آمار و احتمال پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)  لینک دانلود
سوالات ریاضی ۷ پایه هفتم (دوره اول متوسطه)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای علی منصوری

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان گندمان

سوالات ریاضی ۷ پایه هفتم (دوره اول متوسطه)  لینک دانلود
سوالات ریاضی ۸ پایه هشتم (دوره اول متوسطه)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای یداله وحدانی

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بجنورد

سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک)  لینک دانلود
سوالات حسابان۱ پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم نازنین زهزا زارعی

 دبیر ریاضی دبیرستان های همدان

سوالات ریاضی ۷ پایه هفتم (دوره اول متوسطه)  لینک دانلود
سوالات ریاضی ۸ پایه هشتم (دوره اول متوسطه)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای حبیب نیکخواه

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان گناباد

سوالات هندسه۲ پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)  لینک دانلود
سوالات هندسه۲ پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)  لینک دانلود
سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک)  لینک دانلود
سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک)  لینک دانلود
سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک)  لینک دانلود
سوالات حسابان۲ پایه دوازدهم (ریاضی فیزیک) – سوالات شبیه سازی شده خرداد  لینک دانلود
سوالات حسابان۱ پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای محمد علی ابراهیمی راد

 دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۴ تبریز

سوالات ریاضی۲ فنی پایه یازدهم (رشته های فنی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی۱ فنی پایه دهم (رشته های فنی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای حمید خطیب منش

 دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه ۱ تهران

سوالات هندسه۲ پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای سید ضیاء حسینی روش

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان مهریز استان یزد

سوالات ریاضی ۷ پایه هفتم (دوره اول متوسطه)  لینک دانلود
سوالات ریاضی ۸ پایه هشتم (دوره اول متوسطه)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای حمید حسین زاده

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان دامغان

سوالات ریاضی ۷ پایه هفتم (دوره اول متوسطه)  لینک دانلود
سوالات ریاضی ۸ پایه هشتم (دوره اول متوسطه)  لینک دانلود
سوالات ریاضی۳ فنی پودمان پنجم- پایه دوازدهم (رشته های فنی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای آیت کریمی

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان جوانرود

سوالات ریاضی ۸ پایه هشتم (دوره اول متوسطه)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم نجمه قندالی

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ورامین

سوالات حسابان۱ پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)  لینک دانلود
سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای علی عقلانیان

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ابهر

سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک)  لینک دانلود
سوالات ریاضی۲ پایه یازدهم (علوم تجربی)  لینک دانلود
سوالات آمار و احتمال پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای بیژن جلالی

 دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۵ مشهد

سوالات ریاضی ۷ پایه هفتم (دوره اول متوسطه)  لینک دانلود
سوالات ریاضی ۸ پایه هشتم (دوره اول متوسطه)  لینک دانلود
سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک)  لینک دانلود
سوالات ریاضی و  آمار۱ پایه دهم (علوم انسانی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی و  آمار۲ پایه یازدهم (علوم انسانی)  لینک دانلود
سوالات آمار و احتمال پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای عاصف محبی

 دبیر ریاضی دبیرستان های بخش رودبنه شهرستان لاهیجان

سوالات ریاضی ۷ پایه هفتم (دوره اول متوسطه)  لینک دانلود
سوالات ریاضی ۸ پایه هشتم (دوره اول متوسطه)  لینک دانلود
سوالات ریاضی و  آمار۱ پایه دهم (علوم انسانی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای رضا سنایی

 دبیر ریاضی دبیرستان های ایلام

سوالات ریاضی۱ فنی پایه دهم (رشته های فنی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک)  لینک دانلود
سوالات ریاضی۲ پایه یازدهم (علوم تجربی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای رضا رخ فر وز

سرگروه و دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان تالش

سوالات ریاضی و  آمار۱ پایه دهم (علوم انسانی)  لینک دانلود
سوالات هندسه ۱ پایه دهم (ریاضی فیزیک)  لینک دانلود
سوالات هندسه۲ پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)  لینک دانلود
سوالات حسابان۱ پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای جبرییل حسن پور

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان اراک

سوالات ریاضی۲ پایه یازدهم (علوم تجربی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای رضا صفری

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بجنورد

سوالات ریاضی۱ فنی پایه دهم (رشته های فنی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای عیسی فلاحی

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان دیواندره

سوالات ریاضی و  آمار۱ پایه دهم (علوم انسانی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مسعود استادیان

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان کاشان

سوالات ریاضی و  آمار۱ پایه دهم (علوم انسانی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی و  آمار۲ پایه یازدهم (علوم انسانی)  لینک دانلود
سوالات حسابان۱ پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم زهره مطیع الدوله

 دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ یزد

سوالات حسابان۱ پایه یازدهم (ریاضی فیزیک)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای جلال چولکی

 دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان چرداول استان ایلام

سوالات ریاضی۱ پایه دهم (علوم تجربی – ریاضی فیزیک)  لینک دانلود

 

 

 

 

 

 

 

ضمن تشکر از همکاران عزیزی که نمونه سوالات فوق را ارسال نموده اند، از سایر دبیران محترم ریاضی سراسر کشور درخواست می شود نمونه سوالات ریاضی طراحی شده خود را پس از برگزاری آزمون، جهت درج در سایت ریاضی سرا و  استفاده دانش آموزان از طریق ایمیل، تلگرام یا صفحه ی "ارسال جزوات و فایل ها" برای ما ارسال نمایند.

 

==============================

ایمیل:  

riazisara.ir@gmail.com

==============================

آی دی تلگرام:

@asadimath

==============================

ارسال از طریق سایت

==============================

 

 

 

ضمنا با توجه به اینکه فایل سوالات جهت استفاده ی دانش آموزان می باشد، لذا از همکاران گرامی درخواست می شود حتی الامکان پاسخ سوالات را نیز ولو به صورت دست نویس ارسال نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.