مساله ۳۳۲۲ – مقایسه مساحت

مساحت مربع

در شکل بالا شعاع دو نیم دایره برابرند. مساحت قسمت رنگی در کدام‌یک بیشتر است؟

.

.

.

.

.

.

پاسخ

مساحت مربع

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.