مساله ۳۳۱۸ – مساحت مثلث

مساحت مثلث

در شکل بالا چهار ضلعی‌های نارنجی، مربع‌اند. با توجه به مقادیر داده شده، مساحت مثلث آبی رنگ را بیابید.

.

.

.

.

.

.

پاسخ

مساحت مثلث

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.