نمونه سوالات ریاضی و آمار دهم انسانی

 نمونه سوال ریاضی و آمار انسانی

نمونه سوالات درس ریاضی و آمار

سال اول دوره دوم متوسطه

نمونه سوالات درس ریاضی و آمار ۱۰ (رشته علوم انسانی) که توسط همکاران طراحی و به سایت ریاضی سرا ارسال گردیده را در ادامه دانلود نمایید.

طراح: جناب آقای رضا رخ فروز

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان تالش

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود

طراح: جناب آقای حسین صمدی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ابهر

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود

طراح: جناب آقای غلامرضا خواجه نبی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان گلوگاه

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود

طراح: جناب آقای حسین لهراب

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان لردگان

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود

طراح: جناب آقای مجتبی بختو

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان گرمه

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۵)    + پاسخنامه   لینک دانلود

طراح: سرکار خانم اعظم رزازیان

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۶ مشهد

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود

طراح: سرکار خانم مهدیه صادقی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ کرمان

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۷)
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود

طراح: جناب آقای مهدی مهدوی پور

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان نیشابور

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود

طراح: جناب آقای اسماعیل بلوچی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان نیکشهر

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود

طراح: جناب آقای امین بندگی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۲ شیراز

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود

طراح: جناب آقای آزاد درودی

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه موچش استان کردستان

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۶)    + پاسخنامه   لینک دانلود

طراح: جناب آقای بهمن فشکی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان پاکدشت تهران

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود

طراح: سرکار خانم زهره صفار

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان گرگان

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود
محدوده سوالات: کل کتاب (شهریور ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷)    + پاسخنامه   لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷)    + پاسخنامه   لینک دانلود

طراح: جناب آقای بابک سدری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان نرماشیر استان کرمان

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود

طراح: جناب آقای علی عقلانیان

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ابهر

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۶)    + پاسخنامه   لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود

طراح: جناب آقای حسین زارع پور

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان آران و بیدگل

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود

طراح: جناب آقای مهدی مهدوی پور

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان نیشابور

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۶)    + پاسخنامه   لینک دانلود

طراح: جناب آقای رضا سنایی نژاد

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان شیروان چرداول استان ایلام

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود

طراح: جناب آقای محمد خوشنود

دبیر ریاضی دبیرستان های رشت و بند انزلی

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود

طراح: سرکار خانم تریفه معینی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان مهاباد

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود

طراح: جناب آقای مرتضی مهرپویان

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان رامسر

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود

طراح: جناب آقای محمد حسین تیموری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان شاهرود

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود

طراح: جناب آقای محمد اسماعیلی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناجیه ۱ یزد

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود

طراح: جناب آقای علی منصوری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان گندمان

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود

طراح: جناب آقای محمد طاهر گلی زاده

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان جوانرود استان کرمانشاه

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود

طراح: جناب آقای مسعود صحرایی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان خلخال

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود

طراح: جناب آقای سعید خانه زر

دبیر ریاضی دبیرستان های شهر موسیان استان ایلام

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود

طراح: جناب آقای محمد جدگال

دبیر ریاضی دبیرستان های قصرقند استان سیستان و بلوچستان

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود

طراح: جناب آقای محمد علی آزادنژاد

دبیر ریاضی دبیرستان های یزد

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود

طراح: جناب آقای حسین مخندی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان شوط (آذربایجان غربی)

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود

طراح: جناب آقای محمدعلی ابراهیمی راد

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۴ تبریز

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود

طراح: جناب آقای حسن خواجه

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان کلاله استان گلستان

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود

طراح: جناب آقای رسول خضر بانه

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بوکان

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود

طراح: سرکار خانم شیرین معتمد

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه ۱۰ تهران

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود

طراح: سرکار خانم فاطمه بوربور

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ورامین

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۸)   + پاسخنامه   لینک دانلود

طراح: جناب آقای عیسی فلاحی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان دیواندره

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود

طراح: جناب آقای مذهب روستایی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بردخون استان بوشهر

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود

طراح: سرکار خانم زهرا رستگاری

دبیر ریاضی دبیرستان های کرج

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود

طراح: جناب آقای ابوبکر ملازهی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان سیب و سوران (سیستان و بلوچستان)

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود

طراح: سرکار خانم مریم اسکندری

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۳ قم

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود

طراح: جناب آقای عاصف محبی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان لاهیجان

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود

طراح: جناب آقای بیژن جلالی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۵ مشهد

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود

طراح: جناب آقای مسعود استادیان

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان کاشان

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود

طراح: سرکار خانم صدیقه علوی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ ساری

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷)    + پاسخنامه   لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۸)    + پاسخنامه   لینک دانلود

طراح: جناب آقای حسین فرجی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۳ کرمانشاه

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود

طراح: سرکار خانم صدیقه گیلانی

دبیر ریاضی دبیرستان های شرستان شاهرود

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود

طراح: سرکار خانم فاطمه بابایی هیرسا

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان کبودراهنگ

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود

طراح: جناب آقای عباس فرضی

دبیر ریاضی دبیرستان های رشت

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود

طراح: جناب آقای امیر قرجه لو

دبیر ریاضی دبیرستان های زنجان

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود

طراح: سرکار خانم زهرا  آهنگری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ابهر

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۹) لینک دانلود

۶ نمونه سوال ریاضی و آمار۱

پایه دهم انسانی با پاسخنامه

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه)    + پاسخنامه   لینک دانلود

۵ نمونه سوال ریاضی و آمار۱

پایه دهم انسانی

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه) لینک دانلود

 

 

 

ضمن تشکر از همکاران عزیزی که نمونه سوالات فوق را ارسال نموده اند، از سایر دبیران محترم ریاضی سراسر کشور درخواست می شود نمونه سوالات ریاضی طراحی شده خود را پس از برگزاری آزمون، جهت درج در سایت ریاضی سرا و  استفاده دانش آموزان از طریق ایمیل، تلگرام یا صفحه ی “ارسال جزوات و فایل ها” برای ما ارسال نمایند.

==============================

ایمیل:  

riazisara.ir@gmail.com

==============================

آی دی تلگرام:

@asadimath

==============================

ارسال از طریق سایت

==============================

ضمنا با توجه به اینکه فایل سوالات جهت استفاده ی دانش آموزان می باشد، لذا از همکاران گرامی درخواست می شود حتی الامکان پاسخ سوالات را نیز ولو به صورت دست نویس ارسال نمایند.

 

14 comments

Skip to comment form

  • فرشاد مهرور on 2022-06-05 at 07:58
  • پاسخ

  سلام لطفا سوالات سالهای ۱۳۹۹و۱۴۰۰ رو هم بگذارید خیلی ممندن از زحمات شما عزیزان

  • ناشناس on 2022-04-08 at 12:38
  • پاسخ

  خیلی عالی هستش معلم ما کلا ازینجا سوالات امتحانی رو میده مرسی از شما

  • ناشناس on 2019-12-20 at 14:41
  • پاسخ

  آقای ملازهی عالی بودلطفابرای نوبته اولم بزاریدخیلی خیلی ممنون میشم

  • ناشناس on 2019-01-05 at 19:07
  • پاسخ

  ??

  • ناشناس on 2018-12-20 at 21:47
  • پاسخ

  سپساس از این کار بسیار زیبا

   

  • ناشناس on 2018-06-06 at 01:58
  • پاسخ

  بسیاااااااااار عالیییییییییییییییییی.لااااااااااااااااااییییک

  • ناشناس on 2018-01-05 at 15:17
  • پاسخ

  واقعا عالی بود ممنون*-*

 1. عالی بود من همینا رو خوندم ۲۰ شدم  ممنون دمتون گرم

  • ناشناس on 2017-12-29 at 19:39
  • پاسخ

  خیلی ممنون عالی بود

  • انیتا on 2017-12-29 at 17:07
  • پاسخ

  حررررف نداشتتتت دستتوووون درررد نکنهههههه❤

  • ناشناس on 2017-12-21 at 18:37
  • پاسخ

  ععااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالللیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

  • ناشناس on 2017-12-09 at 21:03
  • پاسخ

  درود بر شما که بدون چشمداشتی نشر علم میکنید

  • ناشناس on 2017-06-02 at 15:14
  • پاسخ

  عالیییییییییییییییییییییییی

  شما تنها سایتی هستید که ایم مطالب را گذاشتید .

  اجرک الله

   

   • ناشناس on 2017-12-05 at 16:43
   • پاسخ

   بله واقعا

    

    

    

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.