هواپیماهای جنگ جهانی دوم

هواپیماهای جنگ جهانی دوم

آبراهام والد – آنالیز بقا – انحراف بقا – کاربرد ریاضی در جنگ جهانی دوم

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.