حالت‌های مختلف وضعیت دو دایره نسبت به هم

دایره

این انیمیشن رابطه بین طول خط المرکزین و اندازه شعاع های دو دایره را در وضعیت های مختلف دو دایره (متخارج – مماس خارج – متقاطع – مماس داخل – متداخل – و هم مرکز) نشان می دهد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.