نمونه سوالات ارسالی همکاران ( دی ماه ۱۳۹۱)

نمونه سوالات دروس ریاضیات ارسالی همکاران محترم به سایت ریاضی سرا

(دی ماه ۱۳۹۱)

 

نمونه سوالات مختلف دروس ریاضی۱ ، ریاضی۲ ، ریاضی۳ ،  هندسه۱ ، هندسه۲ ، هندسه تحلیلی ، ریاضی عمومی ، ریاضیات پایه ، آمار و مدل سازی ، مبانی علم رایانه ، حساب دیفرانسیل و انتگرال و ریاضیات گسسته را که توسط همکاران گرامی در دی ماه ۱۳۹۱ طراحی گردیده و به سایت ریاضی سرا ارسال گردیده در ادامه مطلب دانلود نمایید.

 

 


نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای هوشنگ حناساز

دبیر ریاضی دبیرستان های تبریز

سوالات ریاضی عمومی سال چهارم علوم تجربی

لینک دانلود

لینک کمکی

سوالات دیفرانسیل سال چهارم ریاضی فیزیک (نمونه ۱)

لینک دانلود

لینک کمکی

سوالات دیفرانسیل سال چهارم ریاضی فیزیک (نمونه ۲)

لینک دانلود

لینک کمکی

سوالات دیفرانسیل سال چهارم ریاضی فیزیک (نمونه ۳)

لینک دانلود

لینک کمکی

سوالات دیفرانسیل سال چهارم ریاضی فیزیک (نمونه ۴)

لینک دانلود

لینک کمکی

با تشکر فراوان از ایشان


نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای فضل الله شفیعی

دبیر ریاضی دبیرستان های ممسنی استان فارس

سوالات آمار و مدل سازی سال دوم ریاضی و سوم تجربی لینک دانلود

لینک کمکی

سوالات ریاضی عمومی سال چهارم علوم تجربی

لینک دانلود

لینک کمکی

سوالات ریاضی ۱ سال اول عمومی

لینک دانلود

لینک کمکی

سوالات جبر و احتمال سال سوم ریاضی فیزیک

لینک دانلود

لینک کمکی

سوالات هندسه ۱ سال دوم ریاضی فیزیک و علوم تجربی

لینک دانلود

لینک کمکی

با تشکر فراوان از ایشان


نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای عادل نقدی

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه ۷ تهران

سوالات دیفرانسیل سال چهارم ریاضی فیزیک

لینک دانلود

لینک کمکی

سوالات هندسه تحلیلی سال چهارم ریاضی فیزیک

لینک دانلود

لینک کمکی

سوالات ریاضی ۲ سال دوم ریاضی فیزیک و علوم تجربی

لینک دانلود

لینک کمکی

سوالات ریاضیات گسسته سال چهارم ریاضی فیزیک

لینک دانلود

لینک کمکی

با تشکر ویژه از ایشان جهت همراهی همیشگی سایت


نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مسعود قربانی

دبیر ریاضی دبیرستان های بندر دیر

سوالات ریاضی ۱ سال اول عمومی

لینک دانلود

لینک کمکی

سوالات ریاضی ۲ سال دوم ریاضی فیزیک و علوم تجربی

لینک دانلود

لینک کمکی

سوالات ریاضی ۳ سال سوم علوم تجربی

لینک دانلود

لینک کمکی

سوالات ریاضی ۳ سال سوم فنی

لینک دانلود

لینک کمکی
سوالات ریاضی عمومی سال چهارم علوم تجربی

لینک دانلود

لینک کمکی
سوالات هندسه ۱ سال دوم ریاضی فیزیک و علوم تجربی لینک دانلود لینک کمکی

با تشکر فراوان از ایشان


نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای علیرضا فیضیان

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه ۱ تهران

سوالات ریاضی ۱ سال اول عمومی

لینک دانلود

لینک کمکی

سوالات ریاضی ۲ سال دوم ریاضی فیزیک و علوم تجربی

لینک دانلود

لینک کمکی

سوالات حسابان سال سوم ریاضی فیزیک

لینک دانلود

لینک کمکی

با تشکر فراوان از ایشان


نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مصطفی نجفی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان رودان استان هرمزگان

سوالات ریاضی ۲ سال دوم ریاضی فیزیک و علوم تجربی

لینک دانلود

لینک کمکی

سوالات آمار و مدل سازی سال دوم ریاضی و سوم تجربی

لینک دانلود

لینک کمکی

با تشکر فراوان از ایشان


نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مهدی مهدوی پور

دبیر ریاضی دبیرستان های نیشابور

سوالات هندسه تحلیلی سال چهارم ریاضی فیزیک (نمونه ۱) لینک دانلود لینک کمکی
سوالات هندسه تحلیلی سال چهارم ریاضی فیزیک (نمونه ۲)

لینک دانلود

لینک کمکی
سوالات ریاضیات گسسته چهارم ریاضی فیزیک (نمونه ۱)

لینک دانلود

لینک کمکی
سوالات ریاضیات گسسته چهارم ریاضی فیزیک (نمونه ۲)

لینک دانلود

لینک کمکی

با تشکر فراوان از ایشان


نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم شیرین باقری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان منجیل استان گیلان

سوالات ریاضی عمومی سال چهارم علوم تجربی

لینک دانلود

لینک کمکی

سوالات حساب دیفرانسیل و انتگرال چهارم ریاضی فیزیک

لینک دانلود

لینک کمکی

سوالات جبر و احتمال سال سوم ریاضی فیزیک

لینک دانلود

لینک کمکی

سوالات ریاضی ۱ سال اول عمومی

لینک دانلود

لینک کمکی

سوالات هندسه ۲ سال سوم ریاضی فیزیک

لینک دانلود

لینک کمکی

با تشکر فراوان از ایشان


نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای میرلطیفی

دبیر ریاضی دبیرستان های آق قلا استان گلستان

سوالات ریاضی ۱ سال اول عمومی

لینک دانلود

لینک کمکی

سوالات ریاضی ۲ سال دوم ریاضی فیزیک و علوم تجربی

لینک دانلود

لینک کمکی

سوالات مبانی علم رایانه سال سوم ریاضی فیزیک

لینک دانلود

لینک کمکی

با تشکر فراوان از ایشان


نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای فرهاد قربانی

دبیر ریاضی دبیرستان های گتوند استان خوزستان

سوالات هندسه ۱ سال دوم ریاضی فیزیک و علوم تجربی

لینک دانلود

لینک کمکی

سوالات هندسه تحلیلی سال چهارم ریاضی فیزیک

لینک دانلود

لینک کمکی

سوالات ریاضی پایه سال چهارم رشته علوم انسانی

لینک دانلود

لینک کمکی

سوالات جبر و احتمال سال سوم ریاضی فیزیک

لینک دانلود

لینک کمکی

با تشکر فراوان از ایشان


نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای کمال الدین نوروزی

دبیر ریاضی دبیرستان های فیروزآباد استان فارس

سوالات ریاضی ۱ سال اول عمومی

لینک دانلود

لینک کمکی

با تشکر فراوان از ایشان


نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مهدی رضایی کهخا

دبیر ریاضی دبیرستان های تربت حیدریه

سوالات ریاضی ۱ سال اول عمومی

لینک دانلود

لینک کمکی

سوالات هندسه ۲ سال سوم ریاضی فیزیک

لینک دانلود

لینک کمکی

سوالات ریاضی ۳ ویژه سال سوم انسانی

لینک دانلود

لینک کمکی

سوالات مبانی علم رایانه سوم ریاضی فیزیک (نمونه ۱)

لینک دانلود

لینک کمکی

سوالات مبانی علم رایانه سوم ریاضی فیزیک (نمونه ۲)

لینک دانلود

لینک کمکی

با تشکر ویژه از ایشان جهت همراهی همیشگی سایت


نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مذهب روستایی

دبیر ریاضی دبیرستان های بردخون استان بوشهر

سوالات هندسه ۱ سال دوم ریاضی فیزیک و علوم تجربی

لینک دانلود

لینک کمکی

سوالات جبر و احتمال سال سوم ریاضی فیزیک

لینک دانلود

لینک کمکی

سوالات ریاضی عمومی سال چهارم علوم تجربی

لینک دانلود

لینک کمکی

سوالات هندسه تحلیلی سال چهارم ریاضی فیزیک

لینک دانلود

لینک کمکی

سوالات ریاضیات گسسته سال چهارم ریاضی فیزیک

لینک دانلود

لینک کمکی

سوالات حساب دیفرانسیل و انتگرال چهارم ریاضی فیزیک

لینک دانلود

لینک کمکی

با تشکر فراوان از  ایشان


نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای هادی شهیدی

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه ۱ تهران

سوالات ریاضی ۱ سال اول عمومی

لینک دانلود

لینک کمکی

سوالات هندسه تحلیلی سال چهارم ریاضی فیزیک

لینک دانلود

لینک کمکی

با تشکر ویژه از ایشان جهت همراهی همیشگی سایت


نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای اسماعیل بلوچی

دبیر ریاضی دبیرستان های نیکشهر و هیچان

سوالات آمار و مدل سازی سال دوم ریاضی و سوم تجربی

لینک دانلود

لینک کمکی

سوالات ریاضی ۳ ویژه سال سوم انسانی

لینک دانلود

لینک کمکی

سوالات ریاضی ۳ سال سوم تجربی

لینک دانلود

لینک کمکی

سوالات ریاضی ۲ سال دوم ریاضی فیزیک و علوم تجربی

لینک دانلود

لینک کمکی

سوالات ریاضی ۱ سال اول عمومی

لینک دانلود

لینک کمکی

با تشکر فراوان از ایشان


نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم فاطمه معتمد

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه ۹ تهران

سوالات ریاضی ۲ سال دوم ریاضی فیزیک و علوم تجربی

لینک دانلود

لینک کمکی

سوالات ریاضی عمومی سال چهارم علوم تجربی

لینک دانلود

لینک کمکی

با تشکر فراوان از ایشان


نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم آذر کرمیان

دبیر ریاضی دبیرستان های قم

سوالات دیفرانسیل سال چهارم ریاضی فیزیک

لینک دانلود

لینک کمکی

سوالات هندسه تحلیلی سال چهارم ریاضی فیزیک

لینک دانلود

لینک کمکی

سوالات ریاضیات گسسته سال چهارم ریاضی فیزیک

لینک دانلود

لینک کمکی

با تشکر فراوان از ایشان


نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای فضل احمد عباس نیا

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان تایباد استان خراسان رضوی

سوالات ریاضی ۳ سال سوم فنی حرفه ای

لینک دانلود

لینک کمکی

سوالات ریاضی ۳ سال سوم رشته علوم تجربی

لینک دانلود

لینک کمکی

سوالات ریاضیات گسسته سال چهارم ریاضی فیزیک

لینک دانلود

لینک کمکی

با تشکر فراوان از ایشان


نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای محمدرضا جوکار

دبیر ریاضی منطقه سعدآباد استان بوشهر

سوالات ریاضی ۱ سال اول عمومی (نمونه ۱)

لینک دانلود

لینک کمکی

سوالات ریاضی ۱ سال اول عمومی (نمونه ۲)

لینک دانلود

لینک کمکی

سوالات ریاضی ۲ سال دوم ریاضی فیزیک و علوم تجربی

لینک دانلود

لینک کمکی

سوالات هندسه ۲ سال سوم ریاضی فیزیک

لینک دانلود

لینک کمکی

سوالات ریاضی عمومی سال چهارم علوم تجربی

لینک دانلود

لینک کمکی

با تشکر فراوان از ایشان


نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم عهد نوح پیشه

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه ۶ مشهد مقدس

سوالات جبر و احتمال سال سوم ریاضی فیزیک

لینک دانلود

لینک کمکی

سوالات حسابان سال سوم ریاضی فیزیک

لینک دانلود

لینک کمکی

با تشکر فراوان از ایشان


نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای امیر زارع پور

دبیر ریاضی دبیرستان های آران و بیدگل

سوالات دیفرانسیل سال چهارم ریاضی فیزیک (نمونه ۱)

لینک دانلود

لینک کمکی

سوالات دیفرانسیل سال چهارم ریاضی فیزیک (نمونه ۲)

لینک دانلود

لینک کمکی

با تشکر فراوان از ایشان


نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم لیلا محمد نژاد

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان نیر استان اردبیل

سوالات ریاضی ۱ (با پاسخنامه)

لینک دانلود

لینک کمکی

سوالات ریاضی ۲ سال دوم ریاضی فیزیک و علوم تجربی

لینک دانلود

لینک کمکی

سوالات روش های آماری – سال سوم حسابداری

لینک دانلود

لینک کمکی

سوالات ریاضیات امور مالی – رشته حسابداری

لینک دانلود

لینک کمکی

با تشکر فراوان از ایشان


نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای حسن کلهر

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ قزوین

سوالات هندسه ۲ سال سوم ریاضی فیزیک

لینک دانلود

لینک کمکی

سوالات حسابان سال سوم ریاضی فیزیک

لینک دانلود

لینک کمکی

با تشکر فراوان از ایشان


نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم زینب موسوی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان گرمسار

سوالات ریاضی ۱ سال اول عمومی

لینک دانلود

لینک کمکی

سوالات ریاضی ۲ سال دوم ریاضی فیزیک و علوم تجربی

لینک دانلود

لینک کمکی

با تشکر فراوان از ایشان


 

ضمن تشکر از همکاران عزیزی که نمونه سوالات فوق را ارسال نموداه اند، از سایر همکاران محترم تقاضا میشود در صورت تمایل نمونه سوالات ریاضیات طراحی شده خود را به آدرس riazisara.ir@gmail.com ایمیل نمایید تا با نام خودتان در سایت ریاضی سرا قرار گیرد.

1 comments

    • ناشناس on 2013-05-20 at 10:50
    • پاسخ

    از سوالات آقای مهدوی پور تشکر می کنم

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.