نمونه سوالات ریاضیات ارسالی همکاران در خرداد ماه ۱۳۹۶

نمونه سوالات ریاضیات ارسالی همکاران به سایت ریاضی سرا

خرداد ماه (۱۳۹۶)

نمونه سوالات ریاضیات آزمون های نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۶) طراحی شده توسط دبیران ریاضی را از لینک های زیر دانلود نمایید.

 

 

 


نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای علی عقلانیان

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ابهر

سوالات آمار و مدل سازی سال سوم تجربی     + پاسخنامه    لینک دانلود
سوالات ریاضی دهم پایه دهم (ریاضی و تجربی)    + پاسخنامه    لینک دانلود
سوالات ریاضی و آمار۱۰ پایه دهم (علوم انسانی)    + پاسخنامه    لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای امین بندگی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۲ شیراز

سوالات ریاضی و آمار۱۰ پایه دهم (علوم انسانی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای اردوان محمدی

دبیر ریاضی دبیرستان های نورآباد ممسنی

سوالات آمار و مدل سازی سال سوم تجربی  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای محمد حسین تیموری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان دامغان

سوالات ریاضی دهم پایه دهم (ریاضی و تجربی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مسعود زیرکاری

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ زاهدان

سوالات ریاضی هفتم سال اول دوره ی اول متوسطه  لینک دانلود
سوالات ریاضی هشتم سال دوم دوره ی اول متوسطه  لینک دانلود
سوالات ریاضی نهم سال سوم دوره ی اول متوسطه  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای سید ضیاء حسینی روش

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان مهریز استان یزد

سوالات ریاضی هشتم سال دوم دوره ی اول متوسطه  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای علیرضا بابایی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهر زارچ استان یزد

سوالات مبانی علم رایانه سال سوم ریاضی  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم محدثه السادات مهدیان

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه ی قلقرود استان همدان

سوالات ریاضی هفتم سال اول دوره ی اول متوسطه  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای حسین زارع پور

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان آران و بیدگل

سوالات ریاضی دهم پایه دهم (ریاضی و تجربی)  لینک دانلود
سوالات آمار و مدل سازی سال سوم تجربی  لینک دانلود
سوالات هندسه تحلیلی و جبر خطی (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی و آمار۱۰ پایه دهم (علوم انسانی)  لینک دانلود
سوالات هندسه دهم سال اول رشته ریاضی دوره دوم متوسطه  لینک دانلود
سوالات ریاضی عمومی (پیش دانشگاهی تجربی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای فضل الله شفیعی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ممسنی

سوالات ریاضی دهم پایه دهم (ریاضی و تجربی)  لینک دانلود
سوالات آمار و مدل سازی سال سوم تجربی  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای آزاد درودی

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه موچش استان کردستان

سوالات ریاضی دهم پایه دهم (ریاضی و تجربی)   + پاسخنامه    لینک دانلود
سوالات ریاضی و آمار۱۰ پایه دهم (علوم انسانی)   + پاسخنامه    لینک دانلود
سوالات آمار و مدل سازی سال سوم تجربی   + پاسخنامه    لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای محمد رضا بختیاری پور

دبیر ریاضی دبیرستان های بوشهر

سوالات ریاضی دهم پایه دهم (ریاضی و تجربی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای حسین شجاعی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بشاگرد

سوالات ریاضی هشتم سال دوم دوره ی اول متوسطه  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای عمران کارگر

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بستک هرمزگان

سوالات ریاضی دهم پایه دهم (ریاضی و تجربی)  لینک دانلود
سوالات هندسه دهم سال اول رشته ریاضی دوره دوم متوسطه  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای شهریار سندانی

دبیر ریاضی دبیرستان های تهران

سوالات ریاضی دهم پایه دهم (ریاضی و تجربی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای حمید حسین اده

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان دامغان

سوالات ریاضی دهم پایه دهم (ریاضی و تجربی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی هفتم سال اول دوره ی اول متوسطه  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای امید حق پرست

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه ۴ تهران

سوالات ریاضی ۱۰ فنی سال اول دوره دوم متوسطه    + پاسخنامه    لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای بهمن فشکی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان پاکدشت تهران

سوالات ریاضی و آمار۱۰ پایه دهم (علوم انسانی)  لینک دانلود
سوالات هندسه دهم سال اول رشته ریاضی دوره دوم متوسطه  لینک دانلود
سوالات ریاضی دهم پایه دهم (ریاضی و تجربی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای علیرضا دولتشاهی

دبیر ریاضی دبیرستان های اصفهان، کرج و تهران

سوالات هندسه تحلیلی و جبرخطی (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود
سوالات ریاضیات گسسته (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود
سوالات ریاضیات گسسته (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای امیرمحمد پورحسن

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان

سوالات ریاضی هفتم سال اول دوره ی اول متوسطه  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای رضا رخ فروز

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان تالش

سوالات ریاضی دهم پایه دهم (ریاضی و تجربی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای سید سجاد سعادت

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان لاهیجان

سوالات ریاضی هفتم سال اول دوره ی اول متوسطه  لینک دانلود
سوالات ریاضی هشتم سال دوم دوره ی اول متوسطه  لینک دانلود
سوالات ریاضی نهم سال سوم دوره ی اول متوسطه (استان گیلان)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم نفیسه دهقانی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان پاکدشت تهران

سوالات ریاضی هشتم سال دوم دوره ی اول متوسطه  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم زهره صفار

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان گرگان

سوالات ریاضی و آمار۱۰ پایه دهم (علوم انسانی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی ۱۰ فنی سال اول دوره دوم متوسطه  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای بابک سدری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان نرماشیر استان کرمان

سوالات ریاضی دهم پایه دهم (ریاضی و تجربی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی و آمار۱۰ پایه دهم (علوم انسانی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم هما حقیقت پژوه

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۲ کرج

سوالات ریاضی دهم پایه دهم (ریاضی و تجربی)  لینک دانلود
سوالات هندسه دهم سال اول رشته ریاضی دوره دوم متوسطه  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب اقای جواد یزدانی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۳ کرمانشاه

سوالات ریاضی دهم پایه دهم (ریاضی و تجربی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب اقای حیدر زادپور

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان دیواندره استان کردستان

سوالات ریاضی عمومی (پیش دانشگاهی تجربی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی پایه (پیش دانشگاهی انسانی)  لینک دانلود
سوالات هندسه دهم سال اول رشته ریاضی دوره دوم متوسطه  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب اقای فرهاد صمدی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ شیراز

سوالات ریاضی دهم پایه دهم (ریاضی و تجربی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب اقای مهدی مهدوی پور

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان نیشابور

سوالات ریاضی دهم پایه دهم (ریاضی و تجربی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی و آمار۱۰ پایه دهم (علوم انسانی)    + پاسخنامه    لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای رضا سنایی نژاد

دبیر ریاضی دبیرستان های شیروان چرداول استان ایلام

سوالات ریاضی دهم پایه دهم (ریاضی و تجربی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی و آمار۱۰ پایه دهم (علوم انسانی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مجتبی بختو

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان گرمه خراسان شمالی

سوالات آمار و مدل سازی سال سوم تجربی  لینک دانلود
سوالات ریاضیات گسسته (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی پایه (پیش دانشگاهی انسانی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی عمومی (پیش دانشگاهی تجربی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی عمومی (پیش دانشگاهی تجربی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای محمد خوشنود

دبیر ریاضی دبیرستان های رشت و بندر انزلی

سوالات ریاضی دهم پایه دهم (ریاضی و تجربی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی و آمار۱۰ پایه دهم (علوم انسانی)  لینک دانلود
سوالات هندسه دهم سال اول رشته ریاضی دوره دوم متوسطه  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم تریفه معینی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان مهاباد

سوالات ریاضی دهم پایه دهم (ریاضی و تجربی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی دهم پایه دهم (ریاضی و تجربی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی و آمار۱۰ پایه دهم (علوم انسانی)  لینک دانلود

 

ضمن تشکر از همکاران عزیزی که نمونه سوالات فوق را ارسال نموده اند، از سایر دبیران محترم ریاضی سراسر کشور درخواست می شود نمونه سوالات ریاضی طراحی شده خود را پس از برگزاری آزمون، جهت درج در سایت ریاضی سرا و  استفاده دانش آموزان از طریق ایمیل، تلگرام یا صفحه ی “ارسال جزوات و فایل ها” برای ما ارسال نمایند.

==============================

ایمیل:  

riazisara.ir@gmail.com

==============================

آی دی تلگرام:

@asadimath

==============================

ارسال از طریق سایت

==============================

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.