نمونه سوالات ریاضیات همکاران در خرداد ماه ۱۳۹۵

نمونه سوالات ریاضیات ارسالی همکاران به سایت ریاضی سرا

خرداد ماه (۱۳۹۵)

 

 

 

نمونه سوالات ریاضیات آزمون های نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۵) طراحی شده توسط دبیران ریاضی را از لینک های زیر دانلود نمایید.

 


نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای علی منصوری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان گندمان

سوالات مبانی علم رایانه (سوم ریاضی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای کهکی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بهارستان

سوالات ریاضی ۲ سال دوم (ریاضی – تجربی – فنی)  لینک دانلود
سوالات هندسه تحلیلی و جبرخطی (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مهدی منیری بیدگلی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان آران و بیدگل

سوالات ریاضیات گسسته (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود
سوالات هندسه تحلیلی و جبرخطی (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای فرهاد قربانی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان گتوند استان خوزستان

سوالات ریاضی ۲ سال دوم (ریاضی – تجربی – فنی)  لینک دانلود
سوالات هندسه تحلیلی و جبرخطی (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود
سوالات ریاضیات گسسته (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای رسول کاظمی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان اسکو

سوالات ریاضی ۷ سال اول (دوره اول متوسطه)  لینک دانلود
سوالات ریاضی ۸ سال دوم (دوره اول متوسطه)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای علی عقلانیان

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ابهر

سوالات ریاضی ۲ سال دوم (ریاضی – تجربی – فنی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای سعید خانه زر

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان دهلران و موسیان

سوالات ریاضی پایه پیش دانشگاهی انسانی  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای حبیب الله حسین پناه

دبیر ریاضی دبیرستان های گتوند

سوالات هندسه ۱ سال دوم (ریاضی – تجربی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم نجمه قندالی

دبیر ریاضی دبیرستان های استعدادهای درخشان و سرگروه ریاضی سمپاد ورامین

سوالات آمار و مدل سازی سال دوم و سوم (ریاضی، انسانی – تجربی)     +  پاسخنامه     لینک دانلود
سوالات ریاضی ۲ سال دوم (ریاضی – تجربی – فنی)     +  پاسخنامه     لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای سعید نژادخلفی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان آغاجاری

سوالات ریاضی ۲ سال دوم (ریاضی – تجربی – فنی)     +  پاسخنامه     لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای علی نصیری

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ قزوین

سوالات ریاضی ۲ سال دوم (ریاضی – تجربی – فنی)  لینک دانلود
سوالات هندسه ۱ سال دوم (ریاضی – تجربی)  لینک دانلود
سوالات هندسه ۱ سال دوم (ریاضی – تجربی)  لینک دانلود
سوالات آمار و مدل سازی سال دوم و سوم (ریاضی، انسانی – تجربی)   لینک دانلود
سوالات هندسه تحلیلی و جبرخطی (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای اسماعیل بلوچی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان نیکشهر

سوالات ریاضی ۷ سال اول (دوره اول متوسطه)  لینک دانلود
سوالات ریاضی ۸ سال دوم (دوره اول متوسطه)  لینک دانلود
سوالات ریاضی ۲ سال دوم (ریاضی – تجربی – فنی)  لینک دانلود
سوالات آمار و مدل سازی سال دوم و سوم (ریاضی، انسانی – تجربی)   لینک دانلود
سوالات ریاضی پایه پیش دانشگاهی انسانی  لینک دانلود
سوالات ریاضی عمومی پیش دانشگاهی تجربی  لینک دانلود

نمونه سوالات هماهنگ استان های مختلف کشور

طراحی شده توسط گروه های آموزشی استانها

سوالات ریاضی ۹ سال سوم (دوره اول) شهر تهران     +  پاسخنامه     لینک دانلود
سوالات ریاضی ۹ سال سوم (دوره اول) استان البرز شیفت صبح     +  پاسخنامه     لینک دانلود
سوالات ریاضی ۹ سال سوم (دوره اول) استان البرز شیفت عصر     +  پاسخنامه     لینک دانلود
سوالات ریاضی ۹ سال سوم (دوره اول) سیستان و بلوچستان     +  پاسخنامه     لینک دانلود
سوالات ریاضی ۹ سال سوم (دوره اول) خراسان رضوی     +  پاسخنامه     لینک دانلود
سوالات ریاضی ۹ سال سوم (دوره اول) آذربایجان غربی  لینک دانلود
سوالات ریاضی ۹ سال سوم (دوره اول) فارس     +  پاسخنامه     لینک دانلود
سوالات ریاضی ۹ سال سوم (دوره اول) همدان  لینک دانلود
سوالات ریاضی ۹ سال سوم (دوره اول) لرستان     +  پاسخنامه     لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای حمید حسین زاده

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان دامغان

سوالات ریاضی ۷ سال اول (دوره اول متوسطه)  لینک دانلود
سوالات آمار و مدل سازی سال دوم و سوم (ریاضی، انسانی – تجربی)   لینک دانلود
سوالات آمار و مدل سازی سال دوم و سوم (ریاضی، انسانی – تجربی)   لینک دانلود
سوالات هندسه ۱ سال دوم (ریاضی – تجربی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای محمد خوشنود

دبیر ریاضی دبیرستان های رشت و بندرانزلی

سوالات آمار و مدل سازی سال دوم و سوم (ریاضی، انسانی – تجربی)   لینک دانلود
سوالات آمار و مدل سازی سال دوم و سوم (ریاضی، انسانی – تجربی)   لینک دانلود
سوالات ریاضی پایه پیش دانشگاهی انسانی  لینک دانلود
سوالات هندسه تحلیلی و جبرخطی (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای احمد احمدی

دبیر ریاضی دبیرستان های نمونه شهرستان شاهرود

سوالات ریاضیات گسسته (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود
سوالات هندسه تحلیلی و جبرخطی (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای رسول فروتن

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان دیواندره استان کردستان

سوالات ریاضی ۷ سال اول (دوره اول متوسطه)  لینک دانلود
سوالات ریاضی ۸ سال دوم (دوره اول متوسطه)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای غلامحسین جعفری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان کازرون استان فارس

سوالات آمار و مدل سازی سال دوم و سوم (ریاضی، انسانی – تجربی)   لینک دانلود
سوالات آمار و مدل سازی سال دوم و سوم (ریاضی، انسانی – تجربی)   لینک دانلود
سوالات ریاضی عمومی پیش دانشگاهی تجربی  لینک دانلود
سوالات هندسه ۱ سال دوم (ریاضی – تجربی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مسعود زیرکاری

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ زاهدان

سوالات ریاضی ۷ سال اول (دوره اول متوسطه)  لینک دانلود
سوالات ریاضی ۸ سال دوم (دوره اول متوسطه)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای عاصف محبی

دبیر ریاضی دبیرستان شهید بهشتی (تیزهوشان) شهرستان لاهیجان

سوالات ریاضی ۷ سال اول (دوره اول متوسطه)     +  پاسخنامه     لینک دانلود
سوالات آمار و مدل سازی سال دوم و سوم (ریاضی، انسانی – تجربی)   لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای یوسف نیکونظری

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۳ کرمانشاه

سوالات ریاضی ۷ سال اول (دوره اول متوسطه)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای سید علی موسوی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۳ مشهد

سوالات هندسه ۱ سال دوم (ریاضی – تجربی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی ۲ سال دوم (ریاضی – تجربی – فنی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی ۲ سال دوم (ریاضی – تجربی – فنی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی ۲ سال دوم (ریاضی – تجربی – فنی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای سیروس کمالی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۳ قم

سوالات آمار و مدل سازی سال دوم و سوم (ریاضی، انسانی – تجربی)   لینک دانلود
سوالات آمار و مدل سازی سال دوم و سوم (ریاضی، انسانی – تجربی)   لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای فرزاد فرسوده

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه ۱۹ تهران

سوالات آمار و مدل سازی سال دوم و سوم (ریاضی، انسانی – تجربی)     +  پاسخنامه     لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مهدی خانجانخانی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان مهریز استان یزد

سوالات ریاضی ۷ سال اول (دوره اول متوسطه)  لینک دانلود
سوالات ریاضی ۸ سال دوم (دوره اول متوسطه)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای حسین شجاعی وند

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان عجب شیر

سوالات هندسه ۱ سال دوم (ریاضی – تجربی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی ۲ سال دوم (ریاضی – تجربی – فنی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای شریف احمدی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ سنندج

سوالات ریاضی ۷ سال اول (دوره اول متوسطه)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای علی قائدی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان انار استان کرمان

سوالات ریاضی عمومی پیش دانشگاهی تجربی  لینک دانلود
سوالات هندسه تحلیلی و جبرخطی (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود
سوالات ریاضیات گسسته (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود

 

 

ضمن تشکر از همکاران عزیزی که نمونه سوالات فوق را ارسال نموده اند، از سایر دبیران محترم ریاضی سراسر کشور درخواست می شود نمونه سوالات ریاضی طراحی شده خود را پس از برگزاری آزمون، جهت درج در سایت ریاضی سرا و  استفاده دانش آموزان از طریق ایمیل، تلگرام یا صفحه ی "ارسال جزوات و فایل ها" برای ما ارسال نمایند.

 

==============================

ایمیل:  

riazisara.ir@gmail.com

==============================

آی دی تلگرام:

@asadimath

==============================

ارسال از طریق سایت

==============================

 

ضمنا با توجه به اینکه فایل سوالات جهت استفاده ی دانش آموزان می باشد، لذا از همکاران گرامی درخواست می شود حتی الامکان پاسخ سوالات را نیز ولو به صورت دست نویس ارسال نمایند.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.