نمونه سوالات ریاضیات همکاران در دی ماه 1394

نمونه سوالات ریاضیات ارسالی همکاران به سایت ریاضی سرا

دی ماه (1394)

 

 

 

نمونه سوالات ریاضیات آزمون های نوبت اول (دی ماه 1394) طراحی شده توسط دبیران ریاضی را از لینک های زیر دانلود نمایید.

 


نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای فضل الله شفیعی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ممسنی استان فارس

سوالات آمار و مدل سازی  لینک دانلود
سوالات ریاضی 3 سال سوم تجربی  لینک دانلود
سوالات ریاضی 2 سال دوم (ریاضی – تجربی – فنی)  لینک دانلود
سوالات حسابان (سوم ریاضی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای حبیب اله آب سالان

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان سراوان (سیستان و بلوچستان)

سوالات ریاضی 2 سال دوم (ریاضی – تجربی – فنی)  لینک دانلود
سوالات هندسه 1 سال دوم (ریاضی – تجربی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی ویژه سوم انسانی  لینک دانلود
سوالات ریاضی پایه پیش دانشگاهی انسانی  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای ابوبکر ملازهی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان سیب و سوران (سیستان و بلوچستان)

سوالات ریاضی 9 سال سوم (دوره ی اول متوسطه)  لینک دانلود
سوالات ریاضی 8 سال دوم (دوره ی اول متوسطه)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مسعود امامی نیا

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان نوسود استان کرمانشاه

سوالات ریاضی 2 سال دوم (ریاضی – تجربی – فنی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی 3 سال سوم تجربی  لینک دانلود

نمونه سوالات حسابان هماهنگ استان همدان

گروه ریاضی استان همدان

سوالات حسابان (سوم ریاضی)     +  پاسخنامه     لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای داراب حسن پور

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه خانمیرزا استان چهارمحال و بختیاری

سوالات حساب دیفرانسیل و انتگرال (پیش دانشگاهی ریاضی)     +  پاسخنامه     لینک دانلود
سوالات ریاضیات گسسته (پیش دانشگاهی ریاضی)     +  پاسخنامه     لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای محمد صادق موحدی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان یزد

سوالات ریاضی 3 سال سوم تجربی  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مصطفی فدایی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان تایباد

سوالات ریاضی 3 سال سوم تجربی  لینک دانلود
سوالات ریاضی 3 سال سوم تجربی  لینک دانلود
سوالات حسابان (سوم ریاضی)  لینک دانلود
سوالات هندسه تحلیلی و جبر خطی (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی 2 سال دوم (ریاضی – تجربی – فنی)  لینک دانلود
سوالات ریاضیات گسسته (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی عمومی (پیش دانشگاهی تجربی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای سجاد محسنی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه 4 اصفهان

سوالات ریاضی 2 سال دوم (ریاضی – تجربی – فنی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای محسن قربانی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان اسلامشهر

سوالات ریاضیات گسسته (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود
سوالات هندسه تحلیلی و جبر خطی (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مسعود زیرکاری

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه 1 زاهدان

سوالات ریاضی 8 سال دوم (دوره ی اول متوسطه)     +  پاسخنامه     لینک دانلود
سوالات ریاضی 9 سال سوم (دوره ی اول متوسطه)     +  پاسخنامه     لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای رضا ساقی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه 6 مشهد

سوالات حساب دیفرانسیل و انتگرال (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود
سوالات حساب دیفرانسیل و انتگرال (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای محمد خوشنود

دبیر ریاضی دبیرستان های رشت و بندر انزلی

سوالات هندسه 1 سال دوم (ریاضی – تجربی)  لینک دانلود
سوالات هندسه 1 سال دوم (ریاضی – تجربی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی ویژه سوم انسانی  لینک دانلود
سوالات ریاضی پایه پیش دانشگاهی انسانی  لینک دانلود
سوالات آمار و مدل سازی  لینک دانلود
سوالات هندسه 2 سال سوم ریاضی  لینک دانلود
سوالات هندسه تحلیلی و جبر خطی (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای محمد طاهر گلی زاده

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان جوانرود استان کرمانشاه

سوالات هندسه 1 سال دوم (ریاضی – تجربی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی 2 سال دوم (ریاضی – تجربی – فنی)  لینک دانلود
سوالات آمار و مدل سازی  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای رضا رخ فروز

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان تالش

سوالات مبانی علم رایانه سال سوم ریاضی  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای رحمان حسن زاده

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بابل استان مازندران

سوالات ریاضی عمومی (پیش دانشگاهی تجربی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی 2 سال دوم (ریاضی – تجربی – فنی)
 لینک دانلود
سوالات آمار و مدل سازی  لینک دانلود
سوالات ریاضیات گسسته (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم نجمه قندالی

دبیر ریاضی دبیرستان استعدادهای درخشان فرزانگان شهرستان ورامین

سوالات ریاضی 2 سال دوم (ریاضی – تجربی – فنی)     +  پاسخنامه     لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای کهکی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بهارستان

سوالات آمار و مدل سازی  لینک دانلود
سوالات آمار و مدل سازی  لینک دانلود
سوالات ریاضی 2 سال دوم (ریاضی – تجربی – فنی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی 3 سال سوم تجربی  لینک دانلود
سوالات هندسه تحلیلی و جبر خطی (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود
سوالات هندسه 1 سال دوم (ریاضی – تجربی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای سید مرتضی رضوی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان برخوار اصفهان

سوالات ریاضی 9 سال سوم (دوره ی اول متوسطه)  لینک دانلود
سوالات ریاضی 8 سال دوم (دوره ی اول متوسطه)   لینک دانلود
سوالات جبر و احتمال سال سوم ریاضی  لینک دانلود
سوالات هندسه 1 سال دوم (ریاضی – تجربی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای آیت کریمی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان جوانرود

سوالات ریاضی 8 سال دوم (دوره ی اول متوسطه)  لینک دانلود
سوالات ریاضی 8 سال دوم (دوره ی اول متوسطه)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای داریوش رحیمی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان شهرضا

سوالات ریاضی 2 سال دوم (ریاضی – تجربی – فنی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی 3 سال سوم تجربی  لینک دانلود
سوالات هندسه 1 سال دوم (ریاضی – تجربی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای ذبیح الله احمدی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان آبدانان

سوالات آمار و مدل سازی  لینک دانلود
سوالات آمار و مدل سازی  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای علی منصوری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان گندمان

سوالات مبانی علم رایانه سال سوم ریاضی  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای حسین مخندی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان شوط آذربایحان غربی

سوالات ریاضی پایه پیش دانشگاهی انسانی  لینک دانلود
سوالات هندسه 1 سال دوم (ریاضی – تجربی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای اصغر محمدیان

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان رامهرمز استان خوزستان

سوالات ریاضی 2 سال دوم (ریاضی – تجربی – فنی)  لینک دانلود
سوالات جبر و احتمال سال سوم ریاضی  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای شهسوار

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه 1 شیراز

سوالات جبر و احتمال سال سوم ریاضی  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مسعود قربانی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه 1 شیراز

سوالات هندسه 2 سال سوم ریاضی  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای سید علی موسوی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه 3 مشهد

سوالات ریاضی 2 سال دوم (ریاضی – تجربی – فنی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی 2 سال دوم (ریاضی – تجربی – فنی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی 2 سال دوم (ریاضی – تجربی – فنی)  لینک دانلود
سوالات آمار و مدل سازی  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای حسن کلهر

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه 1 قزوین

سوالات ریاضی 2 سال دوم (ریاضی – تجربی – فنی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی 3 سال سوم تجربی  لینک دانلود
سوالات ریاضی عمومی (پیش دانشگاهی تجربی)  لینک دانلود
سوالات هندسه تحلیلی و جبر خطی (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود
سوالات ریاضیات گسسته (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم افسانه بتوراک

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان دشتستان (برازجان) استان بوشهر

سوالات آمار و مدل سازی  لینک دانلود
سوالات ریاضی 3 سال سوم تجربی  لینک دانلود
سوالات حساب دیفرانسیل و انتگرال (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای عادل نقدی

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه 7 تهران

سوالات حسابان (سوم ریاضی)     +  پاسخنامه     لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مذهب روستایی

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه بردخون استان بوشهر

سوالات ریاضی 2 سال دوم (ریاضی – تجربی – فنی)  لینک دانلود
سوالات ریاضیات گسسته (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود
سوالات حسابان (سوم ریاضی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای سید ضیاء حسینی روش

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان مهریز استان یزد

سوالات ریاضی 7 سال اول (دوره ی اول متوسطه)  لینک دانلود
سوالات ریاضی 7 سال اول (دوره ی اول متوسطه) – مدارس خاص  لینک دانلود
سوالات ریاضی 8 سال دوم (دوره ی اول متوسطه)  لینک دانلود
سوالات ریاضی 8 سال دوم (دوره ی اول متوسطه) – مدارس خاص  لینک دانلود
سوالات ریاضی 9 سال سوم (دوره ی اول متوسطه)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای بهنام نریمانی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه 4 تبریز

سوالات حسابان (سوم ریاضی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای عزیز گل

دبیر ریاضی دبیرستان های شرق تهران

سوالات ریاضی 9 سال سوم (دوره ی اول متوسطه)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای محمد جواد کاظمی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه 1 همدان

سوالات آمار و مدل سازی  لینک دانلود
سوالات آمار و مدل سازی  لینک دانلود
سوالات ریاضی 2 سال دوم (ریاضی – تجربی – فنی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی ویژه سوم انسانی  لینک دانلود
سوالات ریاضی 3 سال سوم تجربی  لینک دانلود
سوالات حسابان (سوم ریاضی)  لینک دانلود
سوالات هندسه 2 سال سوم ریاضی  لینک دانلود
سوالات جبر و احتمال سال سوم ریاضی  لینک دانلود
سوالات ریاضی عمومی (پیش دانشگاهی تجربی)  لینک دانلود
سوالات هندسه تحلیلی و جبر خطی (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود
سوالات حساب دیفرانسیل و انتگرال (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود
سوالات ریاضیات گسسته (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای محمد رضا رضایی صدرآبادی

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه 5 تهران

سوالات ریاضی 2 سال دوم (ریاضی – تجربی – فنی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای فرهاد قربانی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان گتوند استان خوزستان

سوالات ریاضی 2 سال دوم (ریاضی – تجربی – فنی)  لینک دانلود
سوالات جبر و احتمال سال سوم ریاضی  لینک دانلود
سوالات جبر و احتمال سال سوم ریاضی  لینک دانلود
سوالات هندسه 2 سال سوم ریاضی  لینک دانلود
سوالات هندسه تحلیلی و جبر خطی (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود
سوالات هندسه تحلیلی و جبر خطی (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود
سوالات ریاضیات گسسته (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود
سوالات حساب دیفرانسیل و انتگرال (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود

نمونه سوال ریاضی 2

گروه ریاضی دبیرستان هیات امنایی ناحیه 1 ساری

سوالات ریاضی 2 سال دوم (ریاضی – تجربی – فنی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم لیلا بیگی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان زرین شهر استان اصفهان

سوالات ریاضی 3 سال سوم تجربی  لینک دانلود
سوالات ریاضی عمومی (پیش دانشگاهی تجربی)  لینک دانلود
سوالات هندسه تحلیلی و جبر خطی (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای اسلام جلیلی انور

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان لالجین همدان

سوالات ریاضی 9 سال سوم (دوره ی اول متوسطه)  لینک دانلود
سوالات آمار و مدل سازی  لینک دانلود
سوالات ریاضی 2 سال دوم (ریاضی – تجربی – فنی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای محمد بختیاری آزاد

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بوشهر

سوالات آمار و مدل سازی  لینک دانلود
سوالات ریاضی 3 سال سوم تجربی  لینک دانلود
سوالات حسابان (سوم ریاضی)  لینک دانلود
سوالات حسابان (سوم ریاضی)  لینک دانلود
سوالات ریاضی عمومی (پیش دانشگاهی تجربی)  لینک دانلود
سوالات هندسه تحلیلی و جبر خطی (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود
سوالات حساب دیفرانسیل و انتگرال (پیش دانشگاهی ریاضی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای حسین شجاعی وند

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان عجب شیر

سوالات ریاضی 3 سال سوم تجربی  لینک دانلود
سوالات ریاضی 2 سال دوم (ریاضی – تجربی – فنی)  لینک دانلود
سوالات هندسه 1 سال دوم (ریاضی – تجربی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای سید محمد سیدشکری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بیجار

سوالات ریاضی 2 سال دوم (ریاضی – تجربی – فنی)  لینک دانلود
سوالات حسابان (سوم ریاضی)  لینک دانلود
سوالات آمار و مدل سازی  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای فرامرز ملایی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه 4 اصفهان

سوالات ریاضی 2 سال دوم (ریاضی – تجربی – فنی)  لینک دانلود
سوالات جبر و احتمال سال سوم ریاضی  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای شهریار حسین پور

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان لاهیجان

سوالات جبر و احتمال سال سوم ریاضی      +  پاسخنامه     لینک دانلود
سوالات ریاضی 3 سال سوم تجربی      +  پاسخنامه     لینک دانلود
سوالات ریاضی عمومی (پیش دانشگاهی تجربی)  لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای علی عقلانیان

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ابهر

سوالات جبر و احتمال سال سوم ریاضی      +  پاسخنامه     لینک دانلود

 

 

 

ضمن تشکر از همکاران عزیزی که نمونه سوالات فوق را ارسال نموده اند، از سایر دبیران محترم ریاضی سراسر کشور درخواست می شود نمونه سوالات ریاضی طراحی شده خود را پس از برگزاری آزمون، جهت درج در سایت ریاضی سرا و  استفاده دانش آموزان از طریق ایمیل، تلگرام یا صفحه ی "ارسال جزوات و فایل ها" برای ما ارسال نمایند.

 

==============================

ایمیل:  

riazisara.ir@gmail.com

==============================

آی دی تلگرام:

@asadimath

==============================

 

ضمنا با توجه به اینکه فایل سوالات جهت استفاده ی دانش آموزان می باشد، لذا از همکاران گرامی درخواست می شود حتی الامکان پاسخ سوالات را نیز ولو به صورت دست نویس ارسال نمایند.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.