انیمیشن خط مماس بر منحنی و مشتق

انیمیشن های مربوط به مشتق توابع

 

انیمیشن خط مماس بر منحنی

تعریف خط مماس بر منحنی

.

 

انیمیشن تعریف مشتق

تعبیر هندسی مشتق

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.