«

»

انیمیشن رسم نمودار سهمی و بیضی

رسم نمودار سهمی و بیضی با استفاده از انیمیشن

چگونگی رسم نمودارهای سهمی و بیضی به صورت انیمیشن را در ادامه ببینید.

تعریف: سهمی مکان هندسی نقاطی از صفحه است که که فاصله ی آنها از یک نقطه ی ثابت (کانون سهمی) و یک خط ثابت (خط هادی) به یک اندازه باشد.

رسم نمودار سهمی با استفاده از انیمیشن

تعریف: بیضی مکان هندسی نقاطی از صفحه است که که مجموع فاصله ی آنها از دو نقطه ی ثابت (کانون های بیضی) مقداری ثابت (برابر با قطر بزرگ بیضی) باشد.

رسم نمودار بیضی با استفاده از انیمیشن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

می‌توانید از این تگ‌های اچ‌تی‌ام‌ال استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>