ادغام دانشگاه های علمی کاربردی و فنی حرفه ای معنا ندارد

رییس دانشگاه فنی و حرفه ای ادغام دو دانشگاه جامع علمی – کاربردی با دانشگاه فنی و حرفه ای را رد کرد و گفت: ادغام این دو دانشگاه معنا ندارد بلکه در حال برنامه ریزی برای تلفیق سیاستگذاری آنها هستیم.

 

دانشگاه علمی کاربردیمسعود شفیعی که همزمان با ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای، سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی نیز هست، در حاشیه نشست همکاری های بین المللی دانشگاه های ایران و آلمان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برنامه ریزی برای تلفیق این دو دانشگاه به عنوان دو پردیس جداگانه با مدیریت و سیاست گذاری واحد صورت می گیرد.

وی افزود: هدف این است که دو دانشگاه که دارای مأموریت مشابه و برای بازارکار نیرو تربیت می کنند، ساماندهی شده و کار هم افزایی یکدیگر را انجام دهند.

شفیعی با بیان اینکه این دو دانشگاه می توانند از مربیان دانشگاه فنی و حرفه ای و تجهیزات دانشگاه جامع علمی-کاربردی بهره بگیرند، تصریح کرد: برای هر دو دانشگاه یک سیاست واحد در نظر گرفته شده و شورای سیاست گذاری این دو دانشگاه در پنجم مردادماه مطالعاتی را انجام داده است.

به گفته سرپرست دانشگاه علمی ـ کاربردی، این دانشگاه ماهیت تک دوره دارد، زیرا بر مبنای نیاز بازار دانشجو می گیرد، به همین دلیل، اعضای هیأت علمی این دانشگاه به صورت تمام وقت نیستند و حق التدریس فعالیت می کنند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا درباره تفاوت حقوق مربیان دانشگاه فنی و حرفه ای با استادان دانشگاه، منفک شدن دانشگاه فنی و حرفه ای از وزارت آموزش و پرورش را یادآور شد و افزود: با توجه به اینکه دانشگاه فنی و حرفه ای زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش بوده است، اساتید آن مدرس محسوب شده و عضو هیأت علمی نیستند.

شفیعی توضیح داد وضعیت ۵۰ نفر از مدرسان دانشگاه فنی و حرفه ای را بررسی کرده ایم و قصد داریم ارتقای وضعیت این افراد را از مربی و مدرس به استاد دانشگاه دنبال کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.