شرایط تغییر رشته دانشجویان سال اولی دانشگاه تهران

معاون آموزشی دانشگاه تهران با اشاره به امکان تغییر رشته دانشجویان سال اولی در دانشگاه تهران شروط این مساله را بیان کرد.

سید مهدی قمصری معاون آموزشی دانشگاه تهران درباره نحوه تغییر رشته دانشجویان دانشگاه تهران و ورودی های جدید اظهار داشت: دانشگاه تهران آیین نامه‌ای با عنوان دانشجویان ساعی و کوشا دارد که دانشجو به شرط داشتن شرایطی می‌تواند از آن برای تغییر رشته استفاده کند.

وی با اشاره به شرایط استفاده از این قانون و تبصره  افزود: دانشجویان در سال اول و در دو نیم سال به شرط گذراندن  ۳۶ واحد درسی و اخذ معدل ۱۸ در کلیه رشته‌ها و ۱۷ در پردیس فنی، موافقت دانشکده‌های مبدا و مقصد و تایید کمیسیون موارد خاص می‌توانند جابجایی رشته تحصیلی داشته باشند.

معاون آموزشی دانشگاه تهران اضافه کرد: این جابجایی تنها در گروه آزمایشی دانشجویان رخ می‌دهد و دانشجویان علاقه‌مندی که شرایط موجود را دارند می‌توانند با ایجاد شروط لازم نسبت به این مساله اقدام کنند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.