نمونه سوالات ریاضیات همکاران در خرداد ماه ۱۳۹۳

نمونه سوالات ارسالی همکاران به سایت ریاضی سرا

خرداد (۱۳۹۳)

 

 

 

نمونه سوالات ریاضیات دبیرستان که در خرداد ماه سال ۱۳۹۳ توسط همکاران محترم سراسر کشور طراحی و به سایت ریاضی سرا ارسال گردیده را در ادامه دانلود نمایید.

 


نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای داراب حسن پور

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه خانمیرزا (چهار محال و بختیاری)

سوالات ریاضیات گسسته با پاسخنامه لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای حسین شجاعی وند

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان عجب شیر

سوالات مبانی علم رایانه (سوم ریاضی) لینک دانلود
سوالات ریاضی عمومی پیش دانشگاهی تجربی لینک دانلود
سوالات ریاضی ۲ سال دوم (تجربی – ریاضی – فنی) لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای امید قیسوندی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان کامیاران استان کردستان

سوالات ریاضی ۲ سال دوم (تجربی – ریاضی – فنی) لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای جابر عامری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان باوی استان خوزستان

سوالات ریاضیات گسسته (پیش دانشگاهی ریاضی) با پاسخنامه لینک دانلود
سوالات هندسه تحلیلی و جبر خطی (پیش دانشگاهی ریاضی) با پاسخنامه لینک دانلود
سوالات هندسه ۱ سال دوم (تجربی – ریاضی) لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم زلیخا سفیدرودی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان —– استان خوزستان

سوالات ریاضی ۱ سال اول (عمومی) لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای محمد جواد کاظمی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ همدان

سوالات ریاضی ۱ سال اول (عمومی) لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای حسن کلهر

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ قزوین

سوالات هندسه تحلیلی و جبر خطی (پیش دانشگاهی ریاضی) لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مرتضی شجاعی

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه کوهپایه استان اصفهان

سوالات ریاضیات گسسته (پیش دانشگاهی ریاضی) لینک دانلود
سوالات ریاضیات گسسته (پیش دانشگاهی ریاضی) لینک دانلود
سوالات مبانی علم رایانه (سوم ریاضی) لینک دانلود
سوالات ریاضی عمومی (پیش دانشگاهی تجربی) لینک دانلود
سوالات درس آمار و مدل سازی لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای بهروز پرهیزکاری

دبیر ریاضی دبیرستان های دبیرستان های ناحیه ۱ قزوین

سوالات مبانی علم رایانه (سوم ریاضی) لینک دانلود
سوالات مبانی علم رایانه (سوم ریاضی) لینک دانلود
سوالات مبانی علم رایانه (سوم ریاضی) لینک دانلود
سوالات درس آمار و مدل سازی لینک دانلود
سوالات هندسه تحلیلی و جبر خطی (پیش دانشگاهی ریاضی) لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مهدی منیری بیدگلی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان آران وبیدگل

سوالات هندسه تحلیلی و جبر خطی (پیش دانشگاهی ریاضی) لینک دانلود
سوالات ریاضی ۲ سال دوم (تجربی – ریاضی – فنی) با پاسخنامه لینک دانلود
سوالات ریاضی ۲ سال دوم (تجربی – ریاضی – فنی) با پاسخنامه لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مهدی رضایی کهخا

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان تربت حیدریه

سوالات ریاضی ۱ سال اول (عمومی) لینک دانلود
سوالات ریاضی ۱ سال اول (عمومی) لینک دانلود
سوالات ریاضی ۱ سال اول (عمومی) با پاسخنامه لینک دانلود
سوالات ریاضی ۱ سال اول (عمومی) با پاسخنامه لینک دانلود
سوالات ریاضی ۱ سال اول (عمومی)با پاسخنامه لینک دانلود
سوالات ریاضی ۲ سال دوم (تجربی – ریاضی – فنی) لینک دانلود
سوالات ریاضی ۲ سال دوم (تجربی – ریاضی – فنی) لینک دانلود
سوالات ریاضی ۲ سال دوم (تجربی – ریاضی – فنی) لینک دانلود
سوالات هندسه ۱ سال دوم (تجربی – ریاضی) لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای صمد فولادی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان نقده استان آذربایجان غربی

سوالات ریاضی ۱ سال اول (عمومی) لینک دانلود
سوالات ریاضی ۲ سال دوم (تجربی – ریاضی – فنی) لینک دانلود
سوالات آمار و مدل سازی لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای محمد شعرباف

دبیر ریاضی دبیرستان های تبریز

سوالات احتمالی درس جبر و احتمال خرداد ماه (سوم ریاضی) لینک دانلود
سوالات احتمالی حساب دیفرانسیل و انتگرال خرداد ماه لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای محمد حسن برخوردار

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان قاین

سوالات ریاضی عمومی (پیش دانشگاهی تجربی) لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای بلوچ زاده

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان سراوان

سوالات ریاضی ۱ سال اول (عمومی) لینک دانلود
سوالات ریاضی ۲ سال دوم (تجربی – ریاضی – فنی) لینک دانلود
سوالات آمار و مدل سازی لینک دانلود
سوالات ریاضی عمومی (پیش دانشگاهی تجربی) لینک دانلود
سوالات ریاضیات گسسته (پیش دانشگاهی ریاضی) لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مجتبی بختو

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان گرمه استان خراسان شمالی

سوالات ریاضی ۲ سال دوم (تجربی – ریاضی – فنی) با پاسخنامه لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای فرهاد قربانی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان گتوند استان خوزستان

سوالات ریاضی ۲ سال دوم (تجربی – ریاضی – فنی) لینک دانلود
سوالات ریاضی ۲ سال دوم (تجربی – ریاضی – فنی) لینک دانلود
سوالات ریاضیات گسسته (پیش دانشگاهی ریاضی) لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مهدی مهدوی پور

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان نیشابور

سوالات هندسه تحلیلی و جبر خطی (پیش دانشگاهی ریاضی) لینک دانلود
سوالات ریاضیات گسسته (پیش دانشگاهی ریاضی) لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم نسرین دودانگه

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ابهر استان زنجان

سوالات هندسه تحلیلی و جبر خطی (پیش دانشگاهی ریاضی) لینک دانلود
سوالات ریاضیات گسسته (پیش دانشگاهی ریاضی) لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای بیژن بهزادی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهر جدید هشتگرد استان البرز

سوالات مبانی علم رایانه (سوم ریاضی) لینک دانلود
سوالات ریاضیات گسسته (پیش دانشگاهی ریاضی) لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای بابک دهقانی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۳ مشهد

سوالات ریاضی ۲ سال دوم (تجربی – ریاضی – فنی) لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای یداله وحدانی

دبیر ریاضی دبیرستان شهید بهشتی (کشور قطر)

سوالات هندسه تحلیلی و جبر خطی (پیش دانشگاهی ریاضی) لینک دانلود
سوالات ریاضیات گسسته (پیش دانشگاهی ریاضی) لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای محمد رضا جوکار

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه سعدآباد استان بوشهر

سوالات آمار و مدل سازی لینک دانلود
سوالات هندسه ۱ سال دوم (تجربی – ریاضی) لینک دانلود
سوالات هندسه تحلیلی و جبر خطی (پیش دانشگاهی ریاضی) لینک دانلود
سوالات ریاضی عمومی (پیش دانشگاهی تجربی) لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای فضل الله شفیعی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ممسنی استان فارس

سوالات آمار و مدل سازی لینک دانلود
سوالات ریاضی ۲ سال دوم (تجربی – ریاضی – فنی) لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای جلال چولکی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان سرابله

سوالات هندسه ۱ سال دوم (تجربی – ریاضی) لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای کرامت احمدی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان جهرم استان فارس

سوالات ریاضی پایه (پیش دانشگاهی انسانی) لینک دانلود
سوالات ریاضی عمومی (پیش دانشگاهی تجربی) لینک دانلود
سوالات ریاضیات گسسته (پیش دانشگاهی ریاضی) لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای عرب یارمحمدی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان گرگان

سوالات هندسه تحلیلی و جبر خطی (پیش دانشگاهی ریاضی) لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مهدی قدیری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان فولاد شهر استان اصفهان

 

سوالات آمار و مدل سازی لینک دانلود
سوالات ریاضی ۲ سال دوم (تجربی – ریاضی – فنی) لینک دانلود

 


 

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی سرکار خانم شیرین باقری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان رودبار استان گیلان

سوالات ریاضی پایه (پیش دانشگاهی انسانی) با پاسخنامه لینک دانلود
سوالات ریاضی ۲ سال دوم (تجربی – ریاضی – فنی) با پاسخنامه لینک دانلود
سوالات ریاضیات گسسته (پیش دانشگاهی ریاضی) با پاسخنامه لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای محمد باقر کریم زاده

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ اصفهان

سوالات هندسه ۱ سال دوم (تجربی – ریاضی) لینک دانلود
سوالات هندسه تحلیلی و جبر خطی (پیش دانشگاهی ریاضی) لینک دانلود
سوالات ریاضیات گسسته (پیش دانشگاهی ریاضی) لینک دانلود
سوالات ریاضیات گسسته (پیش دانشگاهی ریاضی) لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای مسعود قربانی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بندر دیر

سوالات ریاضی ۲ سال دوم (تجربی – ریاضی – فنی) لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای صادق جهانی پور

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۳ قم

سوالات هندسه ۱ سال دوم (تجربی – ریاضی) لینک دانلود

نمونه سوالات ارسالی همکار گرامی جناب آقای محمد بختیاری آزاد

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بوشهر

سوالات ریاضی ۲ سال دوم (تجربی – ریاضی – فنی) لینک دانلود
سوالات آمار و مدل سازی لینک دانلود
سوالات ریاضی پایه (پیش دانشگاهی انسانی) لینک دانلود
سوالات ریاضی عمومی (پیش دانشگاهی تجربی) لینک دانلود

 

 

به اطلاع کاربران عزیز سایت می رسانیم که آزمون درس ریاضی ۱ خرداد ۱۳۹۳ به صورت هماهنگ کشوری در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۱۱ برگزار گردیده است. نمونه سوالات ریاضی ۱ که توسط همکاران عزیز ارسال گردیده قبل از اینکه مشخص شود که آزمون این درس هماهنگ است، طراحی گردیده و اجرا نشده است و فقط جهت استفاده ی دانش آموزان به سایت ریاضی سرا ارسال گردیده است.


ضمن تشکر از همکاران عزیزی که نمونه سوالات فوق را ارسال نموده اند، از کلیه دبیران محترم ریاضی و همکاران گرامی درخواست می شود در صورت تمایل نمونه سوالات طراحی شده برای امتحانات خرداد را جهت درج در سایت و استفاده سایر همکاران و دانش آموزان سراسر کشور از طریق ایمیل به آدرس riazisara.ir@gmail.com ارسال نمایند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.