Tag: Probability

کتاب نخستین درس احتمال A FIRST COURSE IN PROBABILITY شلدون راس

کتاب نخستین درس احتمال ویرایش هشتم

(A FIRST COURSE IN PROBABILITY)

کتاب نخستین درس احتمال

در این پست می توانید فایل pdf کتاب “اولین درس احتمال” به زبان اصلی (A First Course in PROBABILITY) را دانلود نمایید.

این کتاب شامل تمامی مباحث و سرفصل های مربوط به احتمال است که می تواند مورد استفاده ی دانشجویان رشته های مختلف به ویژه رشته ی آمار قرار گیرد.

همچنین سه فصل اول این کتاب می تواند مورد استفاده‌ی دانش‌آموزان دبیرستانی قرار گیرد.

کتاب اولین درس احتمال (نوشته‌ی شلدون راس) در ۱۰ فصل به شرح زیر تالیف گریده است:

  • فصل اول: آنالیز ترکیبی
  • فصل دوم: اصول احتمال
  • فصل سوم: احتمال شرطی و استقلال
  • فصل چهارم: متغیرهای تصادفی
  • فصل پنجم: متغیرهای تصادفی پیوسته
  • فصل ششم: متغیرهای تصادفی با توزیع توام
  • فصل هفتم: خواص امیدریاضی
  • فصل هشتم: قضایای حدی
  • فصل نهم: مباحث تکمیلی در احتمال
  • فصل دهم: شبیه‌سازی.

ادامه‌ی مطلب