Tag: قضیه ویویانی

قضیه ویویانی Viviani’s theorem

قضیه ویویانی

 

قضیه ویویانی یکی از قضایای مهم در هندسه است. این قضیه در ویدیوی زیر به صورت انیمیشن نمایش داده شده است.

ادامه‌ی مطلب