اصول ریاضیات گسسته (فصل 18 – 11) – استاد صراف

ریاضیات گسسته

ترجمه فصل های یازدهم تا هجدهم کتاب اصول ریاضیات گسسته (Elements of Discrete Mathematics) ویزه استفاده دانشجویان و علاقه‌مندان به ریاضیات گسسته در ادامه قابل دانلود است.

مهم ترین کاربرد ریاضیات گسسته در دستگاه های دیجیتال است بنابراین این کتاب برای دانشجویان رشته های ریاضی، کامپیوتر و… قابل استفاده است. فصل های سوم و دهم این کتاب برای دانشجویان رشته کامپیوتر و کسانی که قصد برنامه نویسی کامپیوتر دارند، بسیار مفید است.

این کتاب توسط Richard Hammack در 20 فصل تالیف گردیده است توسط استاد انوشیروان صراف دبیر اسبق دبیرستان های تهران و شیراز (سال های ۱۳۴۲ تا ۱۳۶۵ شمسی) و استاد سابق (بازنشسته) ریاضی دانشگاه ایالتی میسوری آمریکا (سال های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۹ میلادی) ترجمه و جهت استفاده ی عموم به سایت ریاضی سرا ارسال گردیده است.

ترجمه فصل های اول تا چهارم این کتاب اینجا قابل دانلود است.

ترجمه فصل های پنجم تا دهم این کتاب اینجا قابل دانلود است.

مطالب فصل های یازدهم تا هجدهم این کتاب به شرح زیر است:

  • فصل یازدهم: بازنگری توابع حقیقی مقدار

بخش 1- مرور توان ها

بخش 2 – توابع خطی، توانی و چند جمله ای ها

بخش 3 – توابع نمایی

بخش 4 – توابع لگاریتمی

  • فصل دوازدهم: گزاره های مسور

بخش 1- کمیت نماها

بخش 2 – مطالب بیشتر در مورد گزاره های شرطی

بخش 3 – ترجمه جملات فارسی به منطق نمادی

بخش 4 – نقیض گزاره ها

بخش 6 – استنتاج منطقی

  • فصل سیزدهم: برهان مستقیم

بخش 1- قضیه ها

بخش 2 – تعاریف

بخش 3 – برهان مستقیم

بخش 4 – بررسی حالت های مختلف

بخش 5 – کار با حالت های مشابه

بخش 6 – تمرینات فصل سیزدهم

  • فصل چهاردهم: برهان عکس نقیض

بخش 1- برهان عکس نقیض

بخش 2 – منهشتی اعداد صحیح

بخش 3 – نوشتن دقیق و صحیح

بخش 4 – الگوریتم اقلیدوس

بخش 5 – تمرینات فصل چهادهم

  • فصل پانزدهم: تناقض

بخش 1- برهان گزاره ها از طریق تناقض

بخش 2 – برهان گزاره های شرطی از طریق تناقض

بخش 3 – ترکیب روش ها

بخش 4 – تمرینات فصل پانزدهم

  • فصل شانزدهم: برهان در رابطه با مجموعه ها

بخش 1- عضویت

بخش 2 – زیرمجموعه بودن

بخش 3 – اثبات تساوی دو مجموعه

بخش 4 – تمرینات فصل شانزدهم

  • فصل هفدهم: برهان گزاره های غیرشرطی

بخش 1- برهان قضایای دو شرطی (اگر و فقط اگر)

بخش 2 – برهان وجود و منحصر فرد بودن

بخش 3 – تمرینات فصل هفدهم

  • فصل هجدهم: استقرای ریاضی

بخش 1- استقرای ریاضی

بخش 2 – تمرینات فصل هجدهم

با تشکر از استاد صراف


دانلود فصل یازدهم
برای دانلود فایل با لینک مستقیم از سایت رباضی سرا کلیک کنید. منبع: ریاضی سرا

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 350 کیلوبایت

دانلود فصل دوازدهم
برای دانلود فایل با لینک مستقیم از سایت رباضی سرا کلیک کنید. منبع: ریاضی سرا فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 290 کیلوبایت

دانلود فصل سیزدهم
برای دانلود فایل با لینک مستقیم از سایت رباضی سرا کلیک کنید. منبع: ریاضی سرا

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 270 کیلوبایت

دانلود فصل چهاردهم
برای دانلود فایل با لینک مستقیم از سایت رباضی سرا کلیک کنید. منبع: ریاضی سرا فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 280 کیلوبایت

دانلود فصل پانزدهم
برای دانلود فایل با لینک مستقیم از سایت رباضی سرا کلیک کنید. منبع: ریاضی سرا فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 210 کیلوبایت

دانلود فصل شانزدهم
برای دانلود فایل با لینک مستقیم از سایت رباضی سرا کلیک کنید. منبع: ریاضی سرا فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 270 کیلوبایت

دانلود فصل هفدهم
برای دانلود فایل با لینک مستقیم از سایت رباضی سرا کلیک کنید. منبع: ریاضی سرا فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 170 کیلوبایت

دانلود فصل هجدهم
برای دانلود فایل با لینک مستقیم از سایت رباضی سرا کلیک کنید. منبع: ریاضی سرا فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 210 کیلوبایت

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.