سوالات و پاسخنامه کنکور سراسری ۹۹ داخل کشور

سوالات و پاسخ نامه کنکور سراسری ۹۹

دفترچه سوالات کنکور سراسری داخل کشور گروه‌های آزمایشی ریاضی و فنی، علوم انسانی، هنر، علوم تجربی و زبان‌های خارجی را از لینک های زیر دانلود نمایید.

کنکور سراسری داخل کشور سال ۱۳۹۹
گروه آزمایشی زمان برگزاری دانلود دفترچه سوالات
عمومی اختصاصی
هنر (نظام جدید) ۱۳۹۹/۵/۲۹ دانلود دانلود
هنر (نظام قدیم) ۱۳۹۹/۵/۲۹ دانلود دانلود
علوم انسانی (نظام جدید) ۱۳۹۹/۵/۳۰ دانلود دانلود
علوم انسانی (نظام قدیم) ۱۳۹۹/۵/۳۰ دانلود دانلود
ریاضی و فنی (نظام جدید) ۱۳۹۹/۵/۳۰ دانلود دانلود
ریاضی و فنی (نظام قدیم) ۱۳۹۹/۵/۳۰ دانلود دانلود
علوم تجربی (نظام جدید) ۱۳۹۹/۵/۳۱ دانلود دانلود
علوم تجربی (نظام قدیم) ۱۳۹۹/۵/۳۱ دانلود دانلود
زبان‌های خارجه (نظام جدید) ۱۳۹۹/۶/۱ دانلود دانلود
زبان‌های خارجه (نظام قدیم) ۱۳۹۹/۶/۱ دانلود دانلود

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.