نمونه سوالات ریاضی و آمار۲ پایه یازدهم انسانی

 نمونه سوال ریاضی و آمار2 یازدهم انسانی

نمونه سوالات درس ریاضی و آمار۲

پایه یازدهم دوره دوم متوسطه

نمونه سوالات درس ریاضی و آمار۲ پایه یازدهم (رشته علوم انسانی) که توسط همکاران گرامی طراحی و به سایت ریاضی سرا ارسال گردیده را در ادامه دانلود نمایید.


طراح: جناب آقای رضا سنایی نژاد

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان شیروان استان ایلام

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۶)    لینک دانلود   
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷)    لینک دانلود   

طراح: جناب آقای فضل الله شفیعی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان نورآباد مسنی

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۶)    لینک دانلود   

طراح: جناب آقای محمد اسماعیلی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ یزد

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۶)    لینک دانلود   

طراح: جناب آقای علی منصوری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان گندمان

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۶)    لینک دانلود   
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۷)    لینک دانلود   

طراح: جناب آقای علی عقلانیان

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ابهر

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۶)    لینک دانلود   
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۷)    لینک دانلود   

طراح: جناب آقای مسعود صحرایی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان خلخال

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۶)    لینک دانلود   
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷)    لینک دانلود   
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۸)    لینک دانلود   

طراح: جناب آقای مرتضی مهرپویان

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان رامسر

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۶)    لینک دانلود   
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۷)    لینک دانلود   

طراح: جناب آقای اسماعیل بلوچی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان نیکشهر

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۶)    لینک دانلود   

طراح: جناب آقای علی منصوری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان نیکشهر

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۶)    لینک دانلود   

طراح: سرکار خانم مهدیه صادقی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ کرمان

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۷)    لینک دانلود   

طراح: جناب آقای مذهب روستایی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بردخون استان بوشهر

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۷)    لینک دانلود   

طراح: جناب آقای علی زمانی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بانه

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۷)    لینک دانلود   

طراح: جناب آقای حسن خواجه

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان کلاله استان گلستان

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۷)    لینک دانلود   

طراح: جناب آقای مهدی مهدوی پور

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان نیشابور

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۷)    لینک دانلود   

طراح: جناب آقای رضا محمدیان بارانلو

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه خسروشاه استان آذربایجان شرقی

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۷)    لینک دانلود   

طراح: سرکار خانم شیرین معتمد

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه ۱۰ تهران

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۷)    لینک دانلود   

طراح: سرکار خانم فاطمه بوربور

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ورامین

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷)    لینک دانلود   
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۸)    + پاسخنامه      لینک دانلود   

طراح: جناب آقای رضا محمدزاده خانی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بجنورد

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷)    لینک دانلود   

طراح: جناب آقای حسین مخندی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان شوط آذربایحان غربی

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷)    لینک دانلود   

طراح: جناب آقای امیر قرجه لو

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان زنجان

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷)    لینک دانلود   
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۸)    لینک دانلود   
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۸)    لینک دانلود   

طراح: جناب آقای امین بندگانی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۲ شیراز

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷)    لینک دانلود   

طراح: جناب آقای قدیر قناعت

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان پارس آباد

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷)    لینک دانلود   

طراح: جناب آقای محسن صمدزاده شهری

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه خلیل‌اباد خراسان رضوی

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷)    لینک دانلود   

طراح: سرکار خانم زهرا رستگاری

دبیر ریاضی دبیرستان های کرج

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۸)    + پاسخنامه      لینک دانلود   

طراح: جناب آقای بیژن جلالی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۵ مشهد

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۸)    لینک دانلود   
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۸)    لینک دانلود   

طراح: سرکار خانم صدیقه گیلانی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان شاهرود

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۸)    لینک دانلود   

طراح: سرکار خانم فاطمه بابایی هیرسا

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان کبودراهنگ

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۸)    لینک دانلود   

طراح: جناب آقای نوید پورزکی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۴ مشهد

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۸)    لینک دانلود   

طراح: جناب آقای عیسی فلاحی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان دیواندره

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۸)    لینک دانلود   

طراح: جناب آقای رضا رخ فروز

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان تالش

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۸)    لینک دانلود   

طراح: سرکار خانم زهرا  آهنگری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ابهر

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۹)    لینک دانلود   

طراح: جناب آقای حبیب نیکخواه

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان گناباد

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۴۰۰)    لینک دانلود   

طراح: سرکار خانم زینب نادری

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه ۶ تهران

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۷)    + پاسخنامه      لینک دانلود   

طراح: سرکار خانم تارا علوی تبار

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه ۴ تهران

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۸)    + پاسخنامه      لینک دانلود   

طراح: جناب آقای داود احتشامی

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه ۱۲ تهران

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۸)    + پاسخنامه      لینک دانلود   

مجموعه ۱۸ نمونه سوال ریاضی و آمار ۲

پایه یازدهم انسانی

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه)    لینک دانلود   

سوالات و پاسخنامه امتحان هماهنگ کشوری ریاضی و آمار۲ پایه یازدهم انسانی

خرداد ۱۴۰۲

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۴۰۲) نوبت صبح    + پاسخنامه 
   لینک دانلود   
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۴۰۲) نوبت عصر    + پاسخنامه     لینک دانلود   
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۴۰۲) غایبین موجه    + پاسخنامه     لینک دانلود   

 

 

 

 

ضمن تشکر از همکاران عزیزی که نمونه سوالات فوق را ارسال نموده اند، از سایر دبیران محترم ریاضی سراسر کشور درخواست می شود نمونه سوالات ریاضی طراحی شده خود را پس از برگزاری آزمون، جهت درج در سایت ریاضی سرا و  استفاده دانش آموزان از طریق ایمیل، تلگرام یا صفحه ی “ارسال جزوات و فایل ها” برای ما ارسال نمایند.

 

==============================

ایمیل:  

riazisara.ir@gmail.com

==============================

آی دی تلگرام:

@asadimath

==============================

ارسال از طریق سایت

==============================

ضمنا با توجه به اینکه فایل سوالات جهت استفاده ی دانش آموزان می باشد، لذا از همکاران گرامی درخواست می شود حتی الامکان پاسخ سوالات را نیز ولو به صورت دست نویس ارسال نمایند.

 

4 comments

Skip to comment form

  • ناشناس on 2022-08-26 at 10:25
  • پاسخ

  عالی بود
  خیلی ممنون از شما بزرگواران

 1. از زحمات کلیه دست اندکاران ریاضی سرا تشکر می کنم

  • ناشناس on 2018-12-28 at 15:42
  • پاسخ

  عالی بود ممنوون از زحمات روز افزن شما معلمان و استادان گرامی محمد از اضفهان

   

   

  • مارال on 2018-11-29 at 14:39
  • پاسخ

  نمونه سولات عالی بودن مرسی

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.