نمونه سوالات حسابان۱ پایه یازدهم

 نمونه سوال حسابان یازدهم

نمونه سوالات درس حسابان۱

پایه یازدهم دوره دوم متوسطه

نمونه سوالات درس حسابان۱ پایه یازدهم (رشته ریاضی فیزیک) که توسط همکاران گرامی طراحی و به سایت ریاضی سرا ارسال گردیده را در ادامه دانلود نمایید.


طراح: جناب آقای علیرضا فیضیان

دبیر ریاضی دبیرستان های استعدادهای درخشان منطقه ۱ تهران

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۶)    + پاسخنامه      لینک دانلود   

طراح: جناب آقای محمد رضا حکمتی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بهشهر

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۶)    لینک دانلود   
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۷)    لینک دانلود   
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷)    لینک دانلود   
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۸)    لینک دانلود   
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۸)    لینک دانلود   

طراح: جناب آقای حبیب نیکخواه

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان گناباد

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۶)    لینک دانلود   
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۷)    لینک دانلود   
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷)    لینک دانلود   
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۸)    لینک دانلود   
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۴۰۰)    لینک دانلود   

طراح: سرکار خانم نجمه قندالی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ورامین

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۶)    لینک دانلود   
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۸)    لینک دانلود   

طراح: جناب آقای امیر حمزه

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان اسدآباد

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۶)    لینک دانلود   
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۶)    لینک دانلود   

طراح: جناب آقای جبرییل حسن پور

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ اراک

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۶)    لینک دانلود   

طراح: جناب آقای علی هاشمی

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه ۱۲ تهران

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۶)    + پاسخنامه      لینک دانلود   
محدوده سوالات: نوبت دوم (خردادماه ۱۳۹۷)    + پاسخنامه      لینک دانلود   

طراح: جناب آقای محمد رضا بختیاری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بوشهر

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۶)    لینک دانلود   
محدوده سوالات: نوبت دوم (خردادماه ۱۳۹۷)    لینک دانلود   
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۴۰۰)    لینک دانلود   

سوالات هماهنگ استانی خرداد ماه ۱۳۹۷

طراح: گروه ریاضی استان گیلان(جناب آقای امین مجیدی)

محدوده سوالات: نوبت دوم (خردادماه ۱۳۹۷)    + پاسخنامه      لینک دانلود   

طراح: جناب آقای یداله وحدانی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بجنورد

محدوده سوالات: نوبت دوم (خردادماه ۱۳۹۷)    لینک دانلود   
محدوده سوالات: نوبت دوم (خردادماه ۱۳۹۸)    لینک دانلود   

طراح: جناب آقای مهدی منیری بیدگلی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان آران و بیدگل

محدوده سوالات: نوبت دوم (خردادماه ۱۳۹۷)    لینک دانلود   
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷)    لینک دانلود   

طراح: جناب آقای محمد علی آزادنژاد

دبیر ریاضی دبیرستان های یزد

محدوده سوالات: نوبت دوم (خردادماه ۱۳۹۷)    لینک دانلود   

طراح: جناب آقای علی عقلانیان

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ابهر

محدوده سوالات: نوبت دوم (خردادماه ۱۳۹۷)    لینک دانلود   

سوالات هماهنگ استانی خرداد ماه ۱۳۹۷

طراح: گروه ریاضی استان مرکزی

محدوده سوالات: نوبت دوم (خردادماه ۱۳۹۷)    + پاسخنامه      لینک دانلود   

طراح: جناب آقای امیر آقاملایی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ کرمان

محدوده سوالات: نوبت دوم (خردادماه ۱۳۹۷)    لینک دانلود   

طراح: سرکار خانم هما حقیقت پژوه

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۲ کرج

محدوده سوالات: نوبت دوم (خردادماه ۱۳۹۷)    لینک دانلود   

طراح: جناب آقای مسعود ارژنگ

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه شبانکاره استان بوشهر

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷)    لینک دانلود   

طراح: سرکار خانم کوثر ستوده

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان چابهار

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷)    لینک دانلود   

طراح: جناب آقای ابراهیم داشن

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بندر چارک استان هرمزگان

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷)    لینک دانلود   

طراح: جناب آقای رضا رخ فروز

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان تالش

محدوده سوالات: نوبت دوم (خردادماه ۱۳۹۸)    لینک دانلود   

طراح: جناب آقای مسعود استادیان

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان کاشان

محدوده سوالات: نوبت دوم (خردادماه ۱۳۹۸)    لینک دانلود   

طراح: سرکار خانم زهره مطیع‌الدوله

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ یزد

محدوده سوالات: نوبت دوم (خردادماه ۱۳۹۸)    لینک دانلود   

طراح: سرکار خانم راضیه سادات ساطع

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه ۶ تهران

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۸)
   لینک دانلود   

طراح: سرکار خانم صدیقه گیلانی

دبیر ریاضی دبیرستان های شاهرود

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۸)    لینک دانلود   

طراح: جناب آقای عباس فرضی

دبیر ریاضی دبیرستان های رشت

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۸)    لینک دانلود   

طراح: جناب آقای طاهر ملایی

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه ۵ تهران

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۸)   + پاسخنامه 
   لینک دانلود   

طراح: جناب آقای علی احمدی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان شاهین شهر

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۸)    لینک دانلود   

طراح: جناب آقای مسعود صحرایی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان اردبیل

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۸)    لینک دانلود   

طراح: جناب آقای بابک دهقانی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۳ مشهد

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۴۰۱)    لینک دانلود   

مجموعه ۹ نمونه سوال حسابان ۱

پایه یازدهم ریاضی با پاسخنامه

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه)   + پاسخنامه 
   لینک دانلود   

مجموعه ۱۹ نمونه سوال حسابان ۱

پایه یازدهم ریاضی

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه)    لینک دانلود   

سوالات آزمون هماهنگ حسابان ۱

استان فارس اردیبهشت ۱۴۰۲

محدوده سوالات: نوبت دوم (اردیبهشت ماه) – شیفت صبح   + پاسخنامه 
   لینک دانلود   
محدوده سوالات: نوبت دوم (اردیبهشت ماه) – شیفت عصر   + پاسخنامه 
   لینک دانلود   

سوالات و پاسخنامه امتحان حسابان۱ پایه یازدهم ریاضی

هماهنگ کشوری خرداد  ماه ۱۴۰۲

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۴۰۲) – شیفت صبح   + پاسخنامه 
   لینک دانلود   
محدوده سوالات: نوبت دوم (خردادماه ۱۴۰۲) – شیفت عصر   + پاسخنامه 
   لینک دانلود   
محدوده سوالات: نوبت دوم (خردادماه ۱۴۰۲) – غایبین موجه   + پاسخنامه 
   لینک دانلود   

 

 

 

ضمن تشکر از همکاران عزیزی که نمونه سوالات فوق را ارسال نموده اند، از سایر دبیران محترم ریاضی سراسر کشور درخواست می شود نمونه سوالات ریاضی طراحی شده خود را پس از برگزاری آزمون، جهت درج در سایت ریاضی سرا و  استفاده دانش آموزان از طریق ایمیل، تلگرام یا صفحه ی “ارسال جزوات و فایل ها” برای ما ارسال نمایند.

==============================

ایمیل:  

riazisara.ir@gmail.com

==============================

آی دی تلگرام:

@asadimath

==============================

ارسال از طریق سایت

==============================

ضمنا با توجه به اینکه فایل سوالات جهت استفاده ی دانش آموزان می باشد، لذا از همکاران گرامی درخواست می شود حتی الامکان پاسخ سوالات را نیز ولو به صورت دست نویس ارسال نمایند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.