نفرات برتر کنکور سراسری سال ۱۳۹۶

نفرات برتر کنکور سراسری سال ۱۳۹۶

رتبه های برتر (اول تا دهم) کنکور سراسری سال ۱۳۹۶ در گروه های آزمایشی ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان های خارجی همراه با شهرستان های محل اقامت آنها را در ادامه ملاحظه می نمایید.

رتبه های برتر گروه آزمایشی ریاضی و فنی

نفرات برتر (رتبه های اول تا دهم) کنکور سراسری سال ۱۳۹۶ گروه آزمایشی ریاضی و فنی رتبه اول کنکور ریاضی
صابر دین پژوه رتبه ی اول (تبریز)
رتبه دوم کنکور ریاضی رتبه سوم کنکور ریاضی رتبه چهارم کنکور ریاضی
محمد کاظم فقیه خراسانی رتبه ی دوم (یزد) علی فاطمی مفرد رتبه ی سوم (تهران) محمد حسن احمدیارندی رتبه ی چهارم (تهران)
رتبه پنجم کنکور ریاضی رتبه ششم کنکور ریاضی رتبه هفتم کنکور ریاضی
سعید نعیمی رتبه ی پنجم (تهران) محمد امین مطهری نیا رتبه ی ششم (یزد) محمد قیدی رتبه ی هفتم (تهران)
رتبه هشتم کنکور ریاضی رتبه نهم کنکور ریاضی رتبه دهم کنکور ریاضی
محمد حسین زارعی اردستانی رتبه ی هشتم (اصفهان) اروین آذرمینا رتبه ی نهم (تهران) سید حسن موسوی بندرآبادی رتبه ی دهم (یزد)

رتبه های برتر گروه آزمایشی علوم تجربی

نفرات برتر (رتبه های اول تا دهم) کنکور سراسری سال ۱۳۹۶ گروه آزمایشی علوم تجربی رتبه اول کنکور تجربی
امیر حسین قاسمی نژاد رائینی رتبه ی اول (سیرجان)
رتبه دوم کنکور تجربی رتبه سوم کنکور تجربی رتبه چهارم کنکور تجربی
امیر حسین قویدل سرد صحرا رتبه ی دوم (تبریز) محمد رضا نادری رتبه ی سوم (بابل) ارسلان یزدچی رتبه ی چهارم (تبریز)
رتبه پنجم کنکور تجربی رتبه ششم کنکور تجربی رتبه هفتم کنکور تجربی
محسن نیکویی رتبه ی پنجم (یزد) یاسمن میر رتبه ی ششم (بابل) سید رضا سالاری کیا رتبه ی هفتم (شیراز)
رتبه هشتم کنکور تجربی رتبه نهم کنکور تجربی رتبه دهم کنکور تجربی
امیررضا پاشاپور یگانه رتبه ی هشتم (تهران) مهدی شفیعی رتبه ی نهم (اردبیل) مهدی روانخواه رتبه ی دهم (یاسوج)

رتبه های برتر گروه آزمایشی علوم انسانی

نفرات برتر (رتبه های اول تا دهم) کنکور سراسری سال ۱۳۹۶ گروه آزمایشی علوم انسانی رتبه اول کنکور انسانی
عرفان میران زاده مهابادی رتبه ی اول (تهران)
رتبه دوم کنکور انسانی رتبه سوم کنکور انسانی رتبه چهارم کنکور انسانی
یلدا حجتی رتبه ی دوم (تهران) علی مهرایی رتبه ی سوم (تهران) زینب ابن علی رتبه ی چهارم (کاشان)
رتبه پنجم کنکور انسانی رتبه ششم کنکور انسانی رتبه هفتم کنکور انسانی
سیدامیراحسان میری رتبه ی پنجم (تهران) فرید صابری رتبه ی ششم (کامیاران) مصطفی نوذری رتبه ی هفتم (تهران)
رتبه هشتم کنکور انسانی رتبه نهم کنکور انسانی رتبه دهم کنکور انسانی
مرتضی ضیائی نسب رتبه ی هشتم (بیرجند) زهرا شیدائیان آرانی رتبه ی نهم (تهران) فاطمه حیدری رتبه ی دهم (تهران)

رتبه های برتر گروه آزمایشی هنر

نفرات برتر (رتبه های اول تا سوم) کنکور سراسری سال ۱۳۹۶ گروه آزمایشی هنر
رتبه اول کنکور هنر رتبه دوم کنکور هنر رتبه سوم کنکور هنر
سما معیری رتبه ی اول (تهران) اویتا اراکیلیان رتبه ی دوم (تهران) اتوسا عبداللهی امانی رتبه ی سوم (کرج)

رتبه های برتر گروه آزمایشی زبان های خارجه

نفرات برتر (رتبه های اول تا سوم) کنکور سراسری سال ۱۳۹۶ گروه آزمایشی زبان
رتبه اول کنکور زبان رتبه دوم کنکور زبان رتبه سوم کنکور زبان
ارشیا زاهدی پورخامنه رتبه ی اول (تهران) رضا قانع خیابانیان رتبه ی دوم (تهران) امیرحسین قویدل سردصحرا رتبه ی سوم (تبریز)

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.