نمونه سوالات درس ریاضی ۸

 نمونه سوال ریاضی 8

نمونه سوالات درس ریاضی ۸

سال دوم دوره اول متوسطه

نمونه سوالات درس ریاضی ۸ که توسط همکاران طراحی و به سایت ریاضی سرا ارسال گردیده را در ادامه دانلود نمایید.

طراح: جناب آقای مسعود زیرکاری

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ زاهدان

محدوده سوالات: آزمون مهرماه لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: آزمون آبان ماه لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: آزمون آذر ماه لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۴)     +  پاسخنامه    لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۵)      +  پاسخنامه    لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (به صورت فصل به فصل) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۶)     +  پاسخنامه    لینک دانلود
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۷)     +  پاسخنامه    لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷)     +  پاسخنامه    لینک دانلود
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۸)     +  پاسخنامه    لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۸)     +  پاسخنامه
لینک دانلود

طراح: جناب آقای ابوبکر ملازهی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان سیب و سوران

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای آیت کریمی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان جوانرود استان کرمانشاه

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود

طراح: جناب آقای سید مرتضی رضوی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان برخوار اصفهان

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای سید ضیاء حسینی روش

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان مهریز استان یزد

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود

طراح: جناب آقای رسول کاظمی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان اسکو

محدوده سوالات: آزمون ماهیانه (بهمن ماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای محمد جدگال

دبیر ریاضی دبیرستان های قصرقند استان سیستان و بلوچستان

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای اسماعیل بلوچی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان نیکشهر

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود

طراح: جناب آقای رسول فروتن

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان دیواندره استان کردستان

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: سرکار خانم خوبی

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه ۱۰ تهران

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقایان سنایی و باقری

دبیر ریاضی دبیرستان های استان فارس

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای قربان جهرمی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان جهرم

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای مهدی خانجانخانی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان مهریز استان یزد

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای غلامرضا خواجه نبی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان گلوگاه

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی
 محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۴۰۱) لینک دانلود

طراح: جناب آقای محسن صفرزایی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان زاهدان

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای حسین صمدی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ابهر

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای حسین شجاعی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بشاگرد

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود

طراح: جناب آقای سید سجاد سعادت

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان لاهیجان

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود

طراح: سرکار خانم نفیسه دهقانی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان پاکدشت تهران

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود

طراح: جناب آقای امین هژبری نیا

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان اندیمشک

محدوده سوالات: فصل اول (مهر ماه ۱۳۹۶)     +  پاسخنامه    لینک دانلود
محدوده سوالات: فصل اول و دوم (مهر و آبان ماه ۱۳۹۶)     +  پاسخنامه    لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود
محدوده سوالات: (فصل اول تا هشتم) لینک دانلود

طراح: جناب آقای ایوب حق نژاد

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان سنندج

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۶)     +  پاسخنامه    لینک دانلود
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود

طراح: جناب آقای محمد اسماعیلی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ یزد

محدوده سوالات: سه فصل اول (تستی) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود

طراح: جناب آقای مجتبی دهقانپور

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان مبارکه

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود

طراح: سرکار خانم زهرا سالاروند

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان دورود

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود

طراح: سرکار خانم مهناز حسنی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۴ شیراز

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود

طراح: جناب آقای احسان اله یار

دبیر ریاضی دبیرستان های تهران

محدوده سوالات: فصل ۸ (آمار و احتمال) – ویژه تیزهوشان لینک دانلود

طراح: جناب آقای حسین مخندی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان شوط (آذربایجان غربی)

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود

طراح: جناب آقای علی منصوری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان گندمان

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود

طراح: جناب آقای محمد علی آزادنژاد

دبیر ریاضی دبیرستان های یزد

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود

طراح: جناب آقای حمید کریمی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان جوانرود استان کرمانشاه

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود

طراح: جناب آقای رضا محمدیان بارانلو

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه خسروشاه استان آذربایجان شرقی

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود

طراح: سرکار خانم محدثه السادات مهدیان

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه قلقرود استان همدان

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود

طراح: سرکار خانم فاطمه بوربور

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ورامین

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۸)     +  پاسخنامه    لینک دانلود

طراح: جناب آقای بهمن کرمی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان جوانرود

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود

طراح: جناب آقای حمید حسین زاده

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان دامغان

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود

طراح: سرکار خانم مریم اسکندری

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۳ قم

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود

طراح: سرکار خانم نازنین زهزا زارعی

دبیر ریاضی دبیرستان های همدان

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود

طراح: جناب آقای عاصف محبی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان لاهیجان

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود

طراح: جناب آقای بیژن جلالی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۵ مشهد

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود

طراح: جناب آقای شورش رضایی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بیجار

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود

طراح: سرکار خانم زهرا بذرافشان

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان آزادشهر استان گلستان

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود

طراح: جناب آقای محمد رضا پاک نژاد

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان مهریز

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۴۰۱) لینک دانلود

 

 


 

ضمن تشکر از همکاران عزیزی که نمونه سوالات فوق را ارسال نموده اند، از سایر دبیران محترم ریاضی سراسر کشور درخواست می شود نمونه سوالات ریاضی طراحی شده خود جهت درج در سایت ریاضی سرا و  استفاده دانش آموزان از طریق ایمیل، تلگرام یا صفحه ی “ارسال جزوات و فایل ها” برای ما ارسال نمایند.

==============================

ایمیل:  

riazisara.ir@gmail.com

==============================

آی دی تلگرام:

@asadimath

==============================

ارسال از طریق سایت

==============================

ضمنا با توجه به اینکه فایل سوالات جهت استفاده ی دانش آموزان می باشد، لذا از همکاران گرامی درخواست می شود حتی الامکان پاسخ سوالات را نیز ولو به صورت دست نویس ارسال نمایند.

7 comments

Skip to comment form

  • ali jalili on 2022-11-15 at 23:27
  • پاسخ

  با سلام وتشکر وسپاس فراوان بابت زحمات
  در صورت امکان نمونه سوالات بیشتری به صورت فصل به فصل بار گذاری شود..

 1. سلام ….دستتون دردنکند ..منبع وماخذ خوبی هم برای دانش آموزان وهم برای دبیران محترم ،درمواقع ضروری است .گاهی دبیران محترم ممکن است وقت یا حال مناسبی برای طرح دقیق سیوالات کتاب رانداشته باشند واین منابع عظیم وجامع سئوالات بسیار ارزشمند وقتبل تمجیداست .ازهمه همکاران محترم ،تشکروقدردانی گردد…..

  • علیرضا on 2021-12-13 at 02:20
  • پاسخ

  ممنون از سایتتون نمونه سوالات بسیار کار امد هستن

  • سرداری on 2019-06-12 at 12:49
  • پاسخ

  فوق العاده است ممنون از سایت خوبتون زحمت می کشید.

  1. من از این سایت تون ممنونم

   • ناشناس on 2020-12-18 at 16:39
   • پاسخ

   بله ..این سایت عالیه ولی همه نمونه سوالات جواب ندارن

 2. ممنون از سایتتون

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.