نمونه سوالات جبر و احتمال سال سوم ریاضی (ارسالی همکاران)

 نمونه سوال جبر و احتمال

نمونه سوالات درس جبر و احتمال

سال سوم ریاضی

(ارسالی همکاران محترم به سایت ریاضی سرا)

 

نمونه سوالات درس جبر و احتمال که توسط همکاران گرامی طراحی و به سایت ریاضی سرا ارسال گردیده را در ادامه دانلود نمایید.

طراح: جناب آقای عادل نقدی

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه ۷ تهران

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۰)

لینک دانلود

لینک کمکی


طراح: جناب آقای هادی شهیدی

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه ۱ تهران

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۰) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای همت ستار رستمی

دبیر ریاضی دبیرستان های ایوان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۰)

لینک دانلود

لینک کمکی


طراح: سرکار خانم لیلا محمدنژاد

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان نیر استان اردبیل

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۰)

لینک دانلود

لینک کمکی


طراح: جناب آقای مهدی رضایی کهخا

دبیر ریاضی دبیرستان های تربت حیدریه

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۰)

لینک دانلود

لینک کمکی
محدوده سوالات: فصل اول

لینک دانلود

لینک کمکی

طراح: جناب آقای فضل الله شفیعی

دبیر ریاضی دبیرستان های ممسنی استان فارس

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: سرکار خانم شیرین باقری

دبیر ریاضی دبیرستان های منجیل استان گیلان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای فرهاد قربانی

دبیر ریاضی دبیرستان های گتوند استان خوزستان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای مذهب روستایی

دبیر ریاضی دبیرستان های بردخون استان بوشهر

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱)

لینک دانلود

لینک کمکی


طراح: سرکار خانم عهد نوح پیشه

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه ۶ مشهد مقدس

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱)

لینک دانلود

لینک کمکی


طراح: جناب آقای علی نصیری

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ قزوین

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۸۹)

لینک دانلود

لینک کمکی

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۰) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای محمد شعرباف

دبیر ریاضی دبیرستان های تبریز

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱)     +  پاسخنامه   

لینک دانلود

لینک کمکی

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی

  طراح: جناب آقای پیمان خاوندی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۵ تبریز

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۸۹) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای داراب حسن پور

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه خانمیرزا استان چهارمحال و بختیاری

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای رضا شنایی نژاد

دبیر ریاضی دبیرستان های شیروان چرداول استان ایلام

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای مهدی منیری بیدگلی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان آران وبیدگل

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲)     +  پاسخنامه    لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای محمد طاهر گلی زاده

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان روانسر استان کرمانشاه

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای بابک دهقانی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۳ مشهد

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای محمد حسن برخوردار

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان قاین

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲)      +  پاسخنامه    لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: سرکار خانم زهرا حیدری

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه پیربکران اصفهان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

  طراح: جناب آقای حسن کفاش امیری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بابلسر

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

  طراح: جناب آقای سید مهران صالحی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرکرد و لاران

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

  طراح: جناب آقای اسلام کمری

دبیر ریاضی دبیرستان های ایوان غرب

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲)  لینک دانلود لینک کمکی

  طراح: جناب آقای جواد یزدانی

دبیر ریاضی دبیرستان های کرمانشاه

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳)  لینک دانلود لینک کمکی

  طراح: جناب آقای محمد محمدی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۲ ارومیه

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳)      +  پاسخنامه    لینک دانلود لینک کمکی

  طراح: سرکار خانم الهام شاکری

دبیر ریاضی دبیرستان های  شهرستان خنداب

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی

  طراح: جناب آقای محمد بختیاری آزاد

دبیر ریاضی دبیرستان های  شهرستان بوشهر

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی

  طراح: جناب آقای حسن کلهر

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ قزوین

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی

  طراح: جناب آقای داریوش رحیمی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان شهرضا استان اصفهان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

  طراح: جناب آقای محمد رضا رضایی صدرآبادی

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه ۵ تهران

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳)     +  پاسخنامه    لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۴)     +  پاسخنامه    لینک دانلود لینک کمکی

  طراح: جناب آقای اصغر محمدیان

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان رامهرمز

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

  طراح: جناب آقای شهسوار

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ شیراز

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

  طراح: جناب آقای سید مرتضی رضوی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان برخوار اصفهان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

  طراح: جناب آقای محمد جواد کاظمی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ همدان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای فرامرز ملایی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۴ همدان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای شهریار حسین پور

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان لاهیجان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۴)     +  پاسخنامه    لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای محمد کرمی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ورزقان آذربایجان شرقی

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای محسن حجابی

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه ۶ تهران

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای مجتبی بختو

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان گرمه استان خراسان شمالی

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای محمد خوشنود

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان رشت و بندر انزلی

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای مهدی مهدوی پور

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان نیشابور

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: گروه ریاضی کرمانشاه

آزمون هماهنگ نواحی سه گانه کرمانشاه

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۵)     +  پاسخنامه    لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای اسماعیل بلوچی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان نیکشهر

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

 

 


ضمن تشکر از همکاران عزیزی که نمونه سوالات فوق را ارسال نموداه اند، از سایر همکاران محترم تقاضا میشود در صورت تمایل نمونه سوالات ریاضیات طراحی شده خود را به آدرس riazisara.ir@gmail.com ارسال نمایید تا با نام خودتان در سایت ریاضی سرا درج گردد.

5 comments

Skip to comment form

 1. از زحماتتون نهایت تشکر رو دارم واقعا ممنوووووووون

  • (Fatemeh (s on 2017-01-08 at 20:46
  • پاسخ

  ممنون ازسایت خوبتون

 2. واقعا حیف م اومد نظر ندم

  سایتتون عالیهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 3. تست هاش رو بزارین ممنون میشم

 4. سایتتون عالیست.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.