نمونه سوالات هندسه ۱ (ارسالی همکاران)

 نمونه سوالات هندسه 1 سال دوم دبیرستان

نمونه سوالات درس هندسه ۱

سال دوم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

(ارسالی همکاران محترم به سایت ریاضی سرا)

 

نمونه سوالات درس هندسه ۱ که توسط همکاران گرامی طراحی و به سایت ریاضی سرا ارسال گردیده را در ادامه دانلود نمایید.

 

 

طراح: جناب آقای هادی شهیدی

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه ۱ تهران

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۰) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای مصطفی علی پناه

دبیر ریاضی دبیرستان های ایوان غرب

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۰) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: سرکار خانم لیلا محمدنژاد

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان نیر استان اردبیل

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۰) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: سرکار خانم سوسن احمدراجی

دبیر ریاضی دبیرستان های تنکابن

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای مجتبی صابری

دبیر ریاضی دبیرستان های سمیرم

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۰) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۰) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۴) دانلود نمونه سوال

طراح: جناب آقای سعید اقدم

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان اهر

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۰) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای فضل الله شفیعی

دبیر ریاضی دبیرستان های ممسنی فارس

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای مسعود قربانی

دبیر ریاضی دبیرستان های بندر دیر

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای فرهاد قربانی

دبیر ریاضی دبیرستان های گتوند خوزستان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای مذهب روستایی

دبیر ریاضی دبیرستان های بردخون بوشهر

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای علی نصیری

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ قزوین

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۱۳۹۰) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۱۳۹۰) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای عادل نقدی

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه ۷ تهران

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای حسن کلهر

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ قزوین

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۴) + پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای رضا سنایی نژاد

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان شیروان چرداول استان ایلام

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای داراب حسن پور

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه خانمیرزا استان چهارمحال و بختیاری

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) + پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) + پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای جابر عامری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان باوی استان خوزستان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) + پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۳) دانلود نمونه سوال
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۴) + پاسخنامه دانلود نمونه سوال

طراح: سرکار خانم کبری ذوالقدر

دبیر ریاضی دبیرستان های شهر قدس استان تهران

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: سرکار خانم لیلی دوستی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۳ تبریز

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای محمد باقر کریم زاده

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ اصفهان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی
  محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۳) دانلود نمونه سوال

طراح: جناب آقای محمد کرمی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ورزقان استان آذربایجان شرقی

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای محمد رضا جوکار

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه سعدآباد بوشهر

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی
 محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۳) دانلود نمونه سوال

طراح: جناب آقای سید مهران صالحی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان شهرکرد و لاران

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای صادق جهانی پور

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ شهرستان قم

 محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۳) دانلود نمونه سوال

  طراح: جناب آقای جلال چولکی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان سرابله

 محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۳) دانلود نمونه سوال

   طراح: جناب آقای مهدی رضایی کهخا

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان تربت حیدریه

 محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۳) لینک دانلود  
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) + پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی

   طراح: جناب آقای علی دلبوت

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان تنگستان استان بوشهر

 محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه ۱۳۹۳) دانلود نمونه سوال

طراح: جناب آقای امید قیسوندی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان کامیاران

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای محمود پاک سیما

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۲ یزد

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: سرکار خانم شیرین باقری

دبیر ریاضی دبیرستان های رودبار و منجیل

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای سیاوش شریفی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۳ اهواز

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای عبدالمجید بلوچی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان سیب و سوران سیستان و بلوچستان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای حسین مخندی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان شوط استان آذربایجان غربی

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای حسین برخوردار

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان قاین استان خراسان جنوبی

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: سرکار خانم پرشنگ امانی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان سقز استان کردستان

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای فرهاد ایزدی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان آف فلا استان گلستان

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای محمد خوشنود

دبیر ریاضی دبیرستان های رشت و بندر انزلی

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای داریوش رحیمی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان شهرضا استان اصفهان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: سرکار خانم ساره علی نیا

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان رشت

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای سید علی موسوی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۳ مشهد

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای محمد کاظم کهنسالی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان لارستان استان فارس

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای حبیب اله آب سالان

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان سراوان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای محمد طاهر گلی زاده

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان جوانرود استان کرمانشاه

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای کهکی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بهارستان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای سید مرتضی رضوی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان برخوار اصفهان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای حسین شجاعی وند

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان عجب شیر

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای حبیب الله حسین پناه

دبیر ریاضی دبیرستان های گتوند

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای غلامحسین جعفری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان کازرون استان فارس

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای حمید حسین زاده

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان دامغان

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای سید عیسی هاشمی پور

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان امیدیه استان خوزستان

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

 

 


ضمن تشکر از همکاران عزیزی که نمونه سوالات فوق را ارسال نموداه اند، از سایر همکاران محترم تقاضا میشود در صورت تمایل نمونه سوالات ریاضیات طراحی شده خود را به آدرس riazisara.ir@gmail.com ایمیل نمایید تا با نام خودتان در سایت ریاضی سرا قرار گیرد.

 

28 comments

Skip to comment form

  • ناشناس on 2019-05-17 at 18:46
  • پاسخ

  عالی بودن خسته نباشید..

  • Alinoorani on 2016-01-28 at 22:27
  • پاسخ

  خیلی ممنون از سایت عالی وبی نقص بود

  ولی اگه برای نمونه سوال ها پاسخنامه هم میگذاشتید عالی تر میشد

  درکل خیلی ممنون

  براتون ارزوی موفقیت و سربلندی می کنم

  • ناشناس on 2016-01-13 at 19:48
  • پاسخ

  خیلی عالیه بود ممنون

  • متین س on 2015-12-29 at 13:08
  • پاسخ

  ایول به خدا این سایت خیلی عالیه همه چی داره. ممنون از همه دبیرا

 1. ممنون بابت زحمات بی دریغتون

 2. سلام

  ممنونم یلی مطالب جالبی دارید.

  • امیررضا on 2015-11-04 at 17:30
  • پاسخ

  سوالات آقای داریوس رحیمی بسیار عالی عالی عالی بود ….. ممنون از بهترین دبیر دنیا … و بهترین سایت دنیا……حمزوی

 3. babate soalat mamnounam faghat kash pasokh name am dasht vali bazam mrc

   

 4. سلام ممنون از مطالب امتحانی.نمونه سوالات اتحانی این وب سایت خیلی ب درد ما دانش اموزان میخورد.

 5. واقعا برای سوال ها ممنون خیلی بهم کمک کردن.

  • امیرحسین on 2015-01-11 at 13:23
  • پاسخ

  سلام ممنون بابت مطالبتون. خیلی به دردم خورد.امیدوارم تو همه مراحل زندگی موفق باشید.من دانش آموز سال دوم رشته تجربیم.دبیرستان نمونه دولتی غدیر.امیدوارم بتونیم تو درسا بهم کمک کنیم.

  • mohammad mehdi on 2015-01-09 at 22:10
  • پاسخ

  سلام ، خسته نباشید

  فردا امتحان دارم

  همه ی سوالارو امروز صبح تا حالا حل کردم ، الان هم که ساعت ۱۰ شبه تموم شد

  سطحش یه مقدار پایینه ولی به درد ترم مدرسه میخوره

  خواستم بگم لطفا سوالات رو یه مقدار سطحشو ببرید بالاتر ، چون همه ی این سوالاتی رو که حل کردم نمونه ی کاملا مشابهش توی کتاب هست

  در کل ممنون

  • هانیه on 2015-01-08 at 10:12
  • پاسخ

  نمونه سوالا خیلی خوب بودن .. عالی عالی .. فقط کاش برای نمونه های دیگه با جواب میذاشتید .. ممنون

 6. سوالا ی امتحانی خیلی خوب بود
  امیدوارم بتونه واسه امتحان فردام کمکم کنه

  • مدرس خصوصی on 2015-01-03 at 21:55
  • پاسخ

  حاجی خداییش دمت گرم
  یکی الان زنگم زد گفت کلاس خصوصی هندسه میخوام ولی نمیدونستم چیکار براش بکنم که این سوالا واقعا خیلی کمکم کرد
  حاجی بازم دمت گرم

 7. عالی بودن…..مرسی که دوتاشو با جواب قرار دادین….

  خیلی کمکم کرد

 8. وای تورو خدا پاسخ نمونه سوال شهرستان اهر رو بذارید

  • رسا علیزاده on 2014-12-17 at 18:39
  • پاسخ

  مچکرم عالین

  اینهمه سوال واقعا یه جا ندیده بودم

   

  • ناشناس on 2014-11-26 at 18:41
  • پاسخ

  خیلی عالی بود ولی کاش همشون همراه با پاس بودند.
   

 9. یک ساعت دیگه امتحان دارم

  دفترم نیست

  کتابم پیش دوسمته

  الان دنبال نمونه سوالم

  که شما بدون پاسخنامه گذاشتین 🙁

   • رسا علیزاده on 2014-12-17 at 18:40
   • پاسخ

   خب عزیز مگه تقصر اوناس؟

    

 10. سلام
  لطفا نمونه سوال از شهر مشهد هم اضافه کنید
  مرسی 🙂

  • مهدي دزفولي on 2014-05-19 at 20:10
  • پاسخ

  سلام.ممنون از این همه نمونه سوال.ولی یه سری افراد هستن ک نمیتونن جواب درستشونو پیدا کنن.کاش پاسخ هم میذاشتین(با باران و زیزی موافقم)

  • علی اکبری on 2014-05-17 at 15:36
  • پاسخ

  با سلام وتشکر از سایت خوب شما. لطفا پاسخ نامه سوالات را برای ما والدین جهت کنترل پاسخ ها ی داده شده توسط فرزندانمان اگر ممکن است بگذارید خیلی ممنون می شویم .

 11. عالی بود
  ولی ای کاش به قول دوستمون با پاسخ بود.

 12. خوب بود
  ولی کاش با پاسخ بود.حیف!

  • ناشناس on 2013-12-30 at 18:22
  • پاسخ

  عالیه!
  خیییییییییلی خوبه که این همه تعدد نمنه سوال دارین اما مشکل اینه که با دیال آپ دانلود اینا تا ۸۰ ساعت طول بکشه فک کنم!!!!!!!!!
  نیست که سرعتش ۷۲۱بایت بر ثانیه است!!

 13. خیلی خیلی عالی بود .دست تک تکتون درد نکنه .موفق وپیروز باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.