بازی با اعداد

بازی با اعداد

با جابجا کردن اعداد معادله ای درست بدست آورید.

پاسخی بگذارید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.