معرفی نرم افزارهای ریاضی و آمار

نرم افزارهای ریاضی و آمار و قابلیت های آنها

 

۱- Algebra

موضوع: ریاضیات

این نرم افزار شامل دو قسمت اعمال اصلی روی اعداد صحیح و عملیات جبری روی چند جمله ای، رادیکال ها، نمودار معادله ی خط راست در دستگاه مختصات و نمایش اعداد روی محور اعداد حقیقی می باشد و بیشتر در دوره ی راهنمایی تحصیلی کاربرد دارد.

۲- Maple

موضوع: ریاضیات

تعدادی از توانایی های این نرم افزار عبارتند از: تجزیه اعداد، جبرخطی، عملیات روی ماتریس ها، حل معادلات ودستگاه معادلات جبری، حل رابطه های بازکشتی، رسم نمودار های دو بعدی ضمنی، حد گیری، مشتق گیری وانتگرال گیری از توابع، حل معادلات دیفرانسیل، رسم نمودار سه بعدی و…

۳- Mathcad

موضوع: ریاضیات

ماشین حساب پیشرفته، رسم نمودار های مختلف دو بعدی، سه بعدی و رویه ای، عملیات روی ماتریس ها، عملیات روی تساوی ها و معادلات، اعمال حد گیری، مشتق گیری، انتگرال گیری، نماد های یونانی کوچک و بزرگ، نمادهای مختلف از جمله اعشاری، مختلط، فاکتور، تابع لاپلاس، سری های فوریه، عملیات روی عملگرهای منطقی، برنامه نویسی

۴- Mathemaina

موضوع: آمار

۵- Mathematica

موضوع: ریاضیات

از این نرم افزار می توانید در حل مسائل ریاضی شامل محاسبات جبری، تجزیه چند جمله ای، حل معادلات و دستگاه معادلات جبری، رسم توابع و رابطه ها، مثلثات، حساب دیفرانسیل و انتگرال شامل حد،مشتق گیری، کاربرد مشتق وانتگرال معین، جبر خطی شامل بردار ها ،ماتریس ها، مقادیر ویژه،… و همچنین رسم سطوح و منحنی های سه بعدی و رویه های پارامتری استفاده نمود.

۶- Mathlab

موضوع: ریاضیات

این برنامه نرم افزاری به عنوان یک زبان برنامه نویسی و وسیله ای برای مشاهده داده ها مطرح می باشد و مجموعه ای از قابلیت های محاسباتی را ارائه می دهد. در این نرم افزار که داده ها به صورت آرایه ذخیره می شوند، نقش محوری با آرایه ها و ماتریس ها است. علاوه بر عملگرهای جبری ماتریس ها، این نرم افزار عملگرهایی به نام عملگرهای آرایه ای دارد و می توانید با استفاده از آن ها مجموعه ی داده ها را به روش های مختلف تغییر دهید.
در این نرم افزار علاوه بر دستورات مربوط به ماتریس ها، دستوراتی برای برنامه نویسی
ارائه شده است.

۷- Minitab

موضوع: آمار

با استفاده از بخشی از توانمندی های این نرم افزار میتوان:

۱) داده های آماری را توصیف کرده و نمودارهای میله ای، چند ضلعی فراوانی، دایره ای، مستطیلی، ساقه و برگ و جعبه ای را رسم نمود.

۲) شاخص های مرکزی میانه، میانگین حسابی و مد را تعیین نمود.

۳) شاخص های پراکندگی دامنه تغییرات، واریانس و انحراف معیار را محاسبه نمود.

۴) تجزیه و تحلیل کارایی فرایند و نمودار پراکنش، ضریب همبستگی، نمودار احتمال نرمال، آزمون فرض و … را انجام داد.

۸- Spss

موضوع: آمار

با استفاده از این نرم افزار می توانید متغییرها را توصیف نموده و جداول فراوانی، نمودارهای دایره ای، ستونی و هیستوگرام را رسم کرده و شاخص های آماری نما، میانه، میانگین حسابی، دامنه ی تغییرات، ضریب تغییرات، واریانس و انحراف معیار را محاسبه نمایید. همچنین از این نرم افزار در مقایسه ی گروه ها، مشاهده توزیع ها، نمودارهای پراکنش ساده، نمودارهای سه بعدی، آزمون فرض، توزیع نرمال، آنالیز واریانس یک طرفه، آنالیز واریانس دو طرفه، آزمون فرضیه های رگرسیون و… نیز استفاده می شود.

 

 

1 comments

    • ناشناس on 2019-04-24 at 11:45
    • پاسخ

    با سلام .

    نرم افزار Octave جایگزینی سبک ، کم حجم و رایگان برای matlab است. کد نویسی آن مانند matlab می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.