آدرس چند سایت در مورد ریاضیات

آدرس چندین سایت مربوط به ریاضی با توضیحاتی در مورد آنها را می توانید در ادامه ببینید.

www.mathlinks.ro

يك سايت پر از مسئله و آموزش رياضيات.

http://www.risc.uni-linz.ac.at/

اين سايت به مرکز تحقيقات محاسبات نمادين رياضي اختصاص دارد. انتشارات مؤسسه، تحقيقات انجام گرفته در اين مؤسسه درباره رياضيات، آموزش رياضيات، کاربردهاي صنعتي رياضيات، کاربرد کامپيوتر در رياضيات، راهنماي استفاده از نرم‌افزارهاي رياضي صنعتي و امکانات ثبت نام و عضويت در سايت رااز عنوان‌هاي مندرج در سايت مي‌توان برشمرد.

http://www.algebrahelp.com/

اين سايت به نام راهنماي جبر به ارائه مطالب کمک آموزشي براي دانش‌آموزان و دانشجويان رشته رياضي در زمينه جبر مي‌پردازد. درس‌ها، ماشين‌حساب، تمرين در منزل، حل‌المسائل، ماشين‌حساب با امکانات حل معادلاتجبري و بسياري مطالب ديگر درزمينه جبر را مي‌توان در سايت مشاهده و ازآن‌ها استفاده نمود. مراجعه به اين سايت براي علاقمندان و دانش‌آموزان ودانشجويان رياضي توصيه مي‌گردد.

www.clifford.org/journals/jadvclfa.html

اين سايت به معرفي يک ژورنال تخصصي جبر به نام کليفورد مي‌پردازد.  در اين ژورنال   مطالبي درباره تازه‌هاي جبر، کاربرد جبر در کامپيوتر و مطالب روز در اين زمينه ارائه مي‌شود. امکانات ثبت نام و عضويتدر ژورنال فراهم آمده است، هم‌چنين علاقمندان مي‌توانند شماره‌هاي مختلفاين ژورنال را تحت فرمت‌هاي مختلف کامپيوتري از سايت دريافت نمايند.

http://www.perwass.de/CLU/

در اين سايت به معرفي يک نرم‌افزار محاسباتي براي انجام محاسبات سه بعدي اجسام پرداخته مي‌شود. به کمک اين نرم‌افزار امکان دسترسيبه نتايج کاملي از فرم رياضي در سطوح اجسام سه بعدي فراهم آمده است. اطلاعاتي درباره نرم‌افزار، پرسش و پاسخ و امکان Download نسخه آزمايشينرم‌افزار در سايت فراهم آمده است.

www.walterpfeifer.ch/liealgebra/

در اين سايت به ارائه اطلاعاتي درباره مؤسسه انتشاراتي رياضياتو فيزيک به نام Walter Pfeifer پرداخته مي‌شود. نام و موضوع کتب منتشر شدهدر اين مؤسسه درزمينه رياضي و فيزيک، عناوين اين سايت را شامل مي‌شوند.

http://vmoc.museophile.com/algebra/

در اين سايت به ارائه تاريخچه‌اي از علم جبر و رياضيات از نگاه مرکز تحقيقات و آمار دانشگاه آکسفورد در جهان پرداخته مي‌شود. مطالبيدرباره جبر، اصول رياضيات، آناليز جبري، آخرين روش‌هاي جبري، منابعاطلاعاتي رياضي و جبري، دايرةالمعارف جبر، موزه مجازي محاسبات جبري، رياضي‌دانان زن، دانشمندان و رياضي‌دانان، آموزش مطالب کمک آموزشي جبر، اکتشافات، روابط جبري و بسياري مطالب ديگر در اين زمينه را مي‌توان ازعنوان‌هاي مندرج در اين سايت نام برد.

http://www.vimagic.de/hope/

تاريخچه‌اي بر معادلات و محاسبات در مسائل چند جمله‌اي رياضي عنوان انتخابي براي اين سايت مي‌باشد. تاريخچه، معادلات، هندسه فضايي ومطالب و مسائل در رياضيات چندجمله‌اي (کثير الجمله) عناوين مندرج در سايترا تشکيل مي‌دهند.

http://web.usna.navy.mil/~wdj/symm-gp.html

اين سايت را مي‌توان به عنوان يک خودآموز براي نرم‌افزار تخصصي رياضي Maple5  عنوان کرد. در سايت به ارائه مطالب آموزشي و روش‌هاي حل مسائل رياضي با استفاده از اين نرم‌افزار پرداخته شده است. علاقمندان به اين نرم‌افزار مي‌توانند با مراجعه به اين سايت از اطلاعات مندرج در آنبراي فراگيري اين نرم‌افزار بهره برند.

http://joshua.smcvt.edu/linearalgebra/

در اين سايت به ارائه يک کتاب الکترونيکي آموزش جبرخطي پرداخته شده است. در اين سايت علاوه بر کتاب فوق مي‌توان اطلاعاتي درباره ماهيت جبرخطي و نويسنده کتاب را در اختيار داشت.

http://www.numbertheory.org/book/

در اين سايت کتابي تحت عنوان جبرخطي مقدماتي به صورت الکترونيکي ارائه مي‌گردد. فصل‌هاي مختلف کتاب به صورت فهرست در سايتآمده‌اند که مي‌توان با استفاده از آن‌ها به مطالب مورد نظر دسترسي پيداکرد.

http://www.ams.org/ert/

انجمن رياضي امريکا در اين سايت به معرفي ژورنال منتشر شده در آن انجمن پرداخته  است. ژورنال، اطلاعاتي درباره انجمن، امکانات جستجو در مطالب ژورنال، امکانات ثبت نام و عضويت را مي‌توان از عناوين مندرج در اينسايت برشمرد.

www.math.technion.ac.il/iic/ela/

در اين سايت به نام ELA به معرفي ژورنال تخصصي جبرخطي به همين نام پرداخته مي‌شود. در سايت امکان دسترسي به ژورنال از طريقIndex الفباييفراهم آمده است، هم‌چنين مي‌توان با استفاده از انتخاب شماره انتشارژورنال از متن آن يک نسخه در اختيار داشت.

www.uwm.edu/People/adbell/RT/

در اين سايت به ارائه مطالبي درباره تئوري حلقه‌ها پرداخته شده است. اين تئوري يکي  از مباحث روز رياضي مي‌باشد و در اين سايت مي‌توان اطلاعات مفيدي درباره آن
به‌دست آورد
.

http://www.maplesoft.com

در اين سايت به معرفي نرم‌افزار قدرتمند رياضي به نام Maple پرداخته شده است. اطلاعاتي درباره نرم‌افزار، آخرين به روز رساني‌هاي رايگان نرم‌افزار، کاربردهاي صنعتي نرم‌افزار، منابع اطلاعاتي و نمونه‌هايتمرينات عملي، فعاليت‌هاي آکادميک درزمينه توسعه به کارگيري نرم‌افزار،امکانات ثبت نام و عضويت در سايت، رويدادها، کنفرانس‌هاي تخصصي نرم‌افزارهاي رياضي و آخرين اخبار را مي‌توان از مطالب مندرج در سايت برشمرد.

http://www.mathsoft.com/

اين سايت به ارائه يک نرم‌افزار رياضي پيشرفته به نام MATHSOFT مي‌پردازد. اين نرم‌افزار درزمينه طراحي سطوح سه بعدي و آيروديناميک و آناليز آن‌ها کاربرد دارد. امکانات جستجو در سايت فراهم آمده است، هم‌چنيناطلاعاتي درباره مؤسسه توليدکننده نرم‌افزار، کاربردها و توانايي‌هاينرم‌افزار، رويدادها، اخبار و مطالب ديگر درباره اين نرم‌افزار را مي‌تواندر سايت مشاهده نمود.

http://library.wolfram.com/

در اين سايت به معرفي يک مرجع اطلاعات از منابع آموزشي و مراجع درسي براي رشته رياضي پرداخته شده است. امکانات جستجو در بانک اطلاعاتي سايت براي دريافت کتاب‌ها و متون آموزشي و راهنما فراهم آمده است، کهکاربران مي‌توانند با استفاده از آن به منابع اطلاعاتي مورد نظر خود دسترسيپيدا نمايند.

http://documents.wolfram.com/

اين سايت به ارائه مطالب آموزشي در زمينه رشته رياضي براي دانشجويان، اساتيد و معلمان رياضي مي‌پردازد. امکانات جستجو در سايت فراهمآمده است، هم‌چنين آموزش رياضي، معرفي نرم‌افزار‌ها، گراف‌ها، انتشارات، محاسبات رياضي و روش‌هاي آن و مطالبي براي معلمان رياضي را مي‌توان از مطالب مندرج در سايت نام برد.

http://www.octave.org/

در اين سايت به نام Octave به معرفي يک نرم‌افزار جديد به هميننام براي آناليز  اطلاعات و رسم نمودارها و منحني‌هاي بسيار پيچيده رياضي پرداخته مي‌شود. امکان دريافت نسخه آزمايشي نرم‌افزار در سايت ميسر شده است، هم‌چنين اطلاعاتي  درباره نرم‌افزار، اخبار، مقالات، پرسش‌هاي متداولدرباره نرم‌افزار، دايرةالمعارف و معرفي کاربردهاي اين نرم‌افزار رامي‌توان از مطالب عنوان شده در سايت برگزيد.

www.mit.edu/~pwb/cssm/matlab-faq.html

دپارتمان رياضي دانشگاه MIT در اين سايت به معرفي نرم‌افزار تخصصي MATHLAB براي دانشجويان و علاقمندان به رشته رياضي مي‌پردازد. اينسايت هم‌چنين حاوي کتاب الکترونيکي آموزشي نرم‌افزار نيز مي‌باشد کهمي‌توان با استفاده از فهرست موضوعي سايت به آن کتاب دسترسي پيدا نمود.

http://www.mathworks.com/

در اين سايت به ارائه آخرين اطلاعات و اخبار درباره نرم‌افزار‌هاي رياضي و کاربردهاي آن‌ها پرداخته مي‌شود. امکانات جستجو درسايت فراهم آمده است، هم‌چنين نرم‌افزارهاي محاسبه، شبيه‌سازها، معرفي سايت‌هاي مرتبط و کاربردهاي صنعتي نرم‌افزارها را مي‌توان از مطالب عنوانشده در سايت نام برد.

www.mupad.com/majewski/

در اين سايت به معرفي آخرين و برترين کتاب‌هاي رياضي منتشر شده توسط انتشارات Majewski چون ضرورت‌هاي کاربرد نرم‌افزار‌هاي MuPAD درآناليزهاي سطوح و حجم، آموزش گام به گام نرم‌افزارهاي آناليز سطوح، معرفي سايت‌هاي مرتبط و مثال‌هايي از کاربردهاي نرم‌افزارهاي آناليز رياضي سطوح پرداخته مي‌شود.

http://archives.math.utk.edu/topics/topology.

در اين سايت به کاربرد رياضيات در مکان يابي جغرافيايي پرداخته مي‌شود. ژورنال‌هاي تخصصي، کتاب‌هاي الکترونيکي، خبرنامه‌ها و ساير مطالب در اين زمينه را مي‌توان در سايت در دسترس داشت.

http://at.yorku.ca/b/a/a/a/00.htm

بررسي و آناليز توپولوژي، نام منتخب براي اين سايت مي‌باشد. در سايت به ارائه يک ژورنال در اين زمينه پرداخته شده است که با انتخاب هرکدام از شماره‌هاي آن مي‌توان آن را مشاهده نمود.

http://www.math.utk.edu/~morwen/

در اين سايت به ارائه مطالبي درباره اشکال متقارن پرداخته مي‌شود. اشکال هندسي متقارن، گره‌هاي متقارن، خطوط متقارن و مطالب ديگر در اين زمينه را مي‌توان در سايت مشاهده نمود.

http://www.pims.math.ca/knotplot/

سايت Knotplot به ارائه مطالبي درباره گره‌ها و خطوط متقارن ويکسان با استفاده از قوانين رياضي مي‌پردازد. تصاوير گره‌هاي متقارن،گره‌هاي Ashley، گره‌هاي Nifty، معرفي سايت‌هاي مرتبط با موضوع گره‌ها و نقاط در رياضي، گره‌هاي مرکب، گره‌هاي‌هايپربوليک، مدل‌سازي سطوح سه بعدي، مدل‌هاي VRML، نوار موبيوس، دياگرم داکر و مطالب خواندني در اين زمينه رامي‌توان در اين سايت مشاهده نمود.

http://www.geometrygames.org/

در اين سايت به ارائه نرم‌افزارهاي بازي و رياضي پرداخته مي‌شود. با انتخاب هر کدام از بازي‌ها، امکان Download آن فراهم مي‌آيد ومي‌توان از آن‌ها استفاده نمود هم‌چنين مطالب کمک آموزشي براي آموزشرياضيات در کلاس درس، معرفي نرم‌افزارهاي آموزشي براي يادگيري مفهوم چندضلعي‌ها و نرم‌افزارهاي تحقيقاتي رياضي براي کودکان و نوآموزان را مي‌تواناز ساير مطالب مندرج در اين سايت برشمرد.

http://vivaldi.ics.nara-wu.ac.jp/~wada/OPTi/

اين سايت به نام OPTi به ارائه يک نرم‌افزار جهت آناليز وشبيه‌سازي رفتارهاي طاق‌ها بر اثر فشار و نيز  شبيه‌سازي شکل‌هاي حجمي‌در ساختمان‌ها به طريق آناليز رياضي مي‌پردازد. اطلاعاتي درباره نرم‌افزار، کاربردها و مطالب خواندني از اين نرم‌افزار را مي‌توان در اين سايت دردسترس داشت.

www.math.uakron.edu/~dpstory/e-calculus.html

در اين سايت به ارائه يک کتاب الکترونيکي تخصصي به نام e-Calculus پرداخته مي‌شود. در سايت به روش دريافت اين کتاب و مطالب مندرج در آن پرداخته شده است. علاقمندان مي‌توانند با مراجعه به سايت و مطالعهمطالب آن کتاب مورد نظر را دريافت کنند.

3 comments

  1. سلام خسته نباشید . لطفا فیلم های آموزشی را هم در سایت خوبتون قرار بدبد

  2. سلام – میخواستم از اطلاعاتی که در مورد آدرس سایتهای ریاضی در اینجا قرار دادید تشکر کنم , آخه خیلی دنبال سایتی میگشتم که این اطلاعاتو بمن بده بازم ازتون تشکر میکنم

    1. خواهش می کنم.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.