آدرس چند سایت در مورد ریاضیات

آدرس چندین سایت مربوط به ریاضی با توضیحاتی در مورد آنها را می توانید در ادامه ببینید.

www.mathlinks.ro

یک سایت پر از مسئله و آموزش ریاضیات.

http://www.risc.uni-linz.ac.at/

این سایت به مرکز تحقیقات محاسبات نمادین ریاضی اختصاص دارد. انتشارات مؤسسه، تحقیقات انجام گرفته در این مؤسسه درباره ریاضیات، آموزش ریاضیات، کاربردهای صنعتی ریاضیات، کاربرد کامپیوتر در ریاضیات، راهنمای استفاده از نرم‌افزارهای ریاضی صنعتی و امکانات ثبت نام و عضویت در سایت رااز عنوان‌های مندرج در سایت می‌توان برشمرد.

http://www.algebrahelp.com/

این سایت به نام راهنمای جبر به ارائه مطالب کمک آموزشی برای دانش‌آموزان و دانشجویان رشته ریاضی در زمینه جبر می‌پردازد. درس‌ها، ماشین‌حساب، تمرین در منزل، حل‌المسائل، ماشین‌حساب با امکانات حل معادلاتجبری و بسیاری مطالب دیگر درزمینه جبر را می‌توان در سایت مشاهده و ازآن‌ها استفاده نمود. مراجعه به این سایت برای علاقمندان و دانش‌آموزان ودانشجویان ریاضی توصیه می‌گردد.

www.clifford.org/journals/jadvclfa.html

این سایت به معرفی یک ژورنال تخصصی جبر به نام کلیفورد می‌پردازد.  در این ژورنال   مطالبی درباره تازه‌های جبر، کاربرد جبر در کامپیوتر و مطالب روز در این زمینه ارائه می‌شود. امکانات ثبت نام و عضویتدر ژورنال فراهم آمده است، هم‌چنین علاقمندان می‌توانند شماره‌های مختلفاین ژورنال را تحت فرمت‌های مختلف کامپیوتری از سایت دریافت نمایند.

http://www.perwass.de/CLU/

در این سایت به معرفی یک نرم‌افزار محاسباتی برای انجام محاسبات سه بعدی اجسام پرداخته می‌شود. به کمک این نرم‌افزار امکان دسترسیبه نتایج کاملی از فرم ریاضی در سطوح اجسام سه بعدی فراهم آمده است. اطلاعاتی درباره نرم‌افزار، پرسش و پاسخ و امکان Download نسخه آزمایشینرم‌افزار در سایت فراهم آمده است.

www.walterpfeifer.ch/liealgebra/

در این سایت به ارائه اطلاعاتی درباره مؤسسه انتشاراتی ریاضیاتو فیزیک به نام Walter Pfeifer پرداخته می‌شود. نام و موضوع کتب منتشر شدهدر این مؤسسه درزمینه ریاضی و فیزیک، عناوین این سایت را شامل می‌شوند.

http://vmoc.museophile.com/algebra/

در این سایت به ارائه تاریخچه‌ای از علم جبر و ریاضیات از نگاه مرکز تحقیقات و آمار دانشگاه آکسفورد در جهان پرداخته می‌شود. مطالبیدرباره جبر، اصول ریاضیات، آنالیز جبری، آخرین روش‌های جبری، منابعاطلاعاتی ریاضی و جبری، دایرهالمعارف جبر، موزه مجازی محاسبات جبری، ریاضی‌دانان زن، دانشمندان و ریاضی‌دانان، آموزش مطالب کمک آموزشی جبر، اکتشافات، روابط جبری و بسیاری مطالب دیگر در این زمینه را می‌توان ازعنوان‌های مندرج در این سایت نام برد.

http://www.vimagic.de/hope/

تاریخچه‌ای بر معادلات و محاسبات در مسائل چند جمله‌ای ریاضی عنوان انتخابی برای این سایت می‌باشد. تاریخچه، معادلات، هندسه فضایی ومطالب و مسائل در ریاضیات چندجمله‌ای (کثیر الجمله) عناوین مندرج در سایترا تشکیل می‌دهند.

http://web.usna.navy.mil/~wdj/symm-gp.html

این سایت را می‌توان به عنوان یک خودآموز برای نرم‌افزار تخصصی ریاضی Maple5  عنوان کرد. در سایت به ارائه مطالب آموزشی و روش‌های حل مسائل ریاضی با استفاده از این نرم‌افزار پرداخته شده است. علاقمندان به این نرم‌افزار می‌توانند با مراجعه به این سایت از اطلاعات مندرج در آنبرای فراگیری این نرم‌افزار بهره برند.

http://joshua.smcvt.edu/linearalgebra/

در این سایت به ارائه یک کتاب الکترونیکی آموزش جبرخطی پرداخته شده است. در این سایت علاوه بر کتاب فوق می‌توان اطلاعاتی درباره ماهیت جبرخطی و نویسنده کتاب را در اختیار داشت.

http://www.numbertheory.org/book/

در این سایت کتابی تحت عنوان جبرخطی مقدماتی به صورت الکترونیکی ارائه می‌گردد. فصل‌های مختلف کتاب به صورت فهرست در سایتآمده‌اند که می‌توان با استفاده از آن‌ها به مطالب مورد نظر دسترسی پیداکرد.

http://www.ams.org/ert/

انجمن ریاضی امریکا در این سایت به معرفی ژورنال منتشر شده در آن انجمن پرداخته  است. ژورنال، اطلاعاتی درباره انجمن، امکانات جستجو در مطالب ژورنال، امکانات ثبت نام و عضویت را می‌توان از عناوین مندرج در اینسایت برشمرد.

www.math.technion.ac.il/iic/ela/

در این سایت به نام ELA به معرفی ژورنال تخصصی جبرخطی به همین نام پرداخته می‌شود. در سایت امکان دسترسی به ژورنال از طریقIndex الفباییفراهم آمده است، هم‌چنین می‌توان با استفاده از انتخاب شماره انتشارژورنال از متن آن یک نسخه در اختیار داشت.

www.uwm.edu/People/adbell/RT/

در این سایت به ارائه مطالبی درباره تئوری حلقه‌ها پرداخته شده است. این تئوری یکی  از مباحث روز ریاضی می‌باشد و در این سایت می‌توان اطلاعات مفیدی درباره آن
به‌دست آورد
.

http://www.maplesoft.com

در این سایت به معرفی نرم‌افزار قدرتمند ریاضی به نام Maple پرداخته شده است. اطلاعاتی درباره نرم‌افزار، آخرین به روز رسانی‌های رایگان نرم‌افزار، کاربردهای صنعتی نرم‌افزار، منابع اطلاعاتی و نمونه‌هایتمرینات عملی، فعالیت‌های آکادمیک درزمینه توسعه به کارگیری نرم‌افزار،امکانات ثبت نام و عضویت در سایت، رویدادها، کنفرانس‌های تخصصی نرم‌افزارهای ریاضی و آخرین اخبار را می‌توان از مطالب مندرج در سایت برشمرد.

http://www.mathsoft.com/

این سایت به ارائه یک نرم‌افزار ریاضی پیشرفته به نام MATHSOFT می‌پردازد. این نرم‌افزار درزمینه طراحی سطوح سه بعدی و آیرودینامیک و آنالیز آن‌ها کاربرد دارد. امکانات جستجو در سایت فراهم آمده است، هم‌چنیناطلاعاتی درباره مؤسسه تولیدکننده نرم‌افزار، کاربردها و توانایی‌هاینرم‌افزار، رویدادها، اخبار و مطالب دیگر درباره این نرم‌افزار را می‌تواندر سایت مشاهده نمود.

http://library.wolfram.com/

در این سایت به معرفی یک مرجع اطلاعات از منابع آموزشی و مراجع درسی برای رشته ریاضی پرداخته شده است. امکانات جستجو در بانک اطلاعاتی سایت برای دریافت کتاب‌ها و متون آموزشی و راهنما فراهم آمده است، کهکاربران می‌توانند با استفاده از آن به منابع اطلاعاتی مورد نظر خود دسترسیپیدا نمایند.

http://documents.wolfram.com/

این سایت به ارائه مطالب آموزشی در زمینه رشته ریاضی برای دانشجویان، اساتید و معلمان ریاضی می‌پردازد. امکانات جستجو در سایت فراهمآمده است، هم‌چنین آموزش ریاضی، معرفی نرم‌افزار‌ها، گراف‌ها، انتشارات، محاسبات ریاضی و روش‌های آن و مطالبی برای معلمان ریاضی را می‌توان از مطالب مندرج در سایت نام برد.

http://www.octave.org/

در این سایت به نام Octave به معرفی یک نرم‌افزار جدید به همیننام برای آنالیز  اطلاعات و رسم نمودارها و منحنی‌های بسیار پیچیده ریاضی پرداخته می‌شود. امکان دریافت نسخه آزمایشی نرم‌افزار در سایت میسر شده است، هم‌چنین اطلاعاتی  درباره نرم‌افزار، اخبار، مقالات، پرسش‌های متداولدرباره نرم‌افزار، دایرهالمعارف و معرفی کاربردهای این نرم‌افزار رامی‌توان از مطالب عنوان شده در سایت برگزید.

www.mit.edu/~pwb/cssm/matlab-faq.html

دپارتمان ریاضی دانشگاه MIT در این سایت به معرفی نرم‌افزار تخصصی MATHLAB برای دانشجویان و علاقمندان به رشته ریاضی می‌پردازد. اینسایت هم‌چنین حاوی کتاب الکترونیکی آموزشی نرم‌افزار نیز می‌باشد کهمی‌توان با استفاده از فهرست موضوعی سایت به آن کتاب دسترسی پیدا نمود.

http://www.mathworks.com/

در این سایت به ارائه آخرین اطلاعات و اخبار درباره نرم‌افزار‌های ریاضی و کاربردهای آن‌ها پرداخته می‌شود. امکانات جستجو درسایت فراهم آمده است، هم‌چنین نرم‌افزارهای محاسبه، شبیه‌سازها، معرفی سایت‌های مرتبط و کاربردهای صنعتی نرم‌افزارها را می‌توان از مطالب عنوانشده در سایت نام برد.

www.mupad.com/majewski/

در این سایت به معرفی آخرین و برترین کتاب‌های ریاضی منتشر شده توسط انتشارات Majewski چون ضرورت‌های کاربرد نرم‌افزار‌های MuPAD درآنالیزهای سطوح و حجم، آموزش گام به گام نرم‌افزارهای آنالیز سطوح، معرفی سایت‌های مرتبط و مثال‌هایی از کاربردهای نرم‌افزارهای آنالیز ریاضی سطوح پرداخته می‌شود.

http://archives.math.utk.edu/topics/topology.

در این سایت به کاربرد ریاضیات در مکان یابی جغرافیایی پرداخته می‌شود. ژورنال‌های تخصصی، کتاب‌های الکترونیکی، خبرنامه‌ها و سایر مطالب در این زمینه را می‌توان در سایت در دسترس داشت.

http://at.yorku.ca/b/a/a/a/00.htm

بررسی و آنالیز توپولوژی، نام منتخب برای این سایت می‌باشد. در سایت به ارائه یک ژورنال در این زمینه پرداخته شده است که با انتخاب هرکدام از شماره‌های آن می‌توان آن را مشاهده نمود.

http://www.math.utk.edu/~morwen/

در این سایت به ارائه مطالبی درباره اشکال متقارن پرداخته می‌شود. اشکال هندسی متقارن، گره‌های متقارن، خطوط متقارن و مطالب دیگر در این زمینه را می‌توان در سایت مشاهده نمود.

http://www.pims.math.ca/knotplot/

سایت Knotplot به ارائه مطالبی درباره گره‌ها و خطوط متقارن ویکسان با استفاده از قوانین ریاضی می‌پردازد. تصاویر گره‌های متقارن،گره‌های Ashley، گره‌های Nifty، معرفی سایت‌های مرتبط با موضوع گره‌ها و نقاط در ریاضی، گره‌های مرکب، گره‌های‌هایپربولیک، مدل‌سازی سطوح سه بعدی، مدل‌های VRML، نوار موبیوس، دیاگرم داکر و مطالب خواندنی در این زمینه رامی‌توان در این سایت مشاهده نمود.

http://www.geometrygames.org/

در این سایت به ارائه نرم‌افزارهای بازی و ریاضی پرداخته می‌شود. با انتخاب هر کدام از بازی‌ها، امکان Download آن فراهم می‌آید ومی‌توان از آن‌ها استفاده نمود هم‌چنین مطالب کمک آموزشی برای آموزشریاضیات در کلاس درس، معرفی نرم‌افزارهای آموزشی برای یادگیری مفهوم چندضلعی‌ها و نرم‌افزارهای تحقیقاتی ریاضی برای کودکان و نوآموزان را می‌تواناز سایر مطالب مندرج در این سایت برشمرد.

http://vivaldi.ics.nara-wu.ac.jp/~wada/OPTi/

این سایت به نام OPTi به ارائه یک نرم‌افزار جهت آنالیز وشبیه‌سازی رفتارهای طاق‌ها بر اثر فشار و نیز  شبیه‌سازی شکل‌های حجمی‌در ساختمان‌ها به طریق آنالیز ریاضی می‌پردازد. اطلاعاتی درباره نرم‌افزار، کاربردها و مطالب خواندنی از این نرم‌افزار را می‌توان در این سایت دردسترس داشت.

www.math.uakron.edu/~dpstory/e-calculus.html

در این سایت به ارائه یک کتاب الکترونیکی تخصصی به نام e-Calculus پرداخته می‌شود. در سایت به روش دریافت این کتاب و مطالب مندرج در آن پرداخته شده است. علاقمندان می‌توانند با مراجعه به سایت و مطالعهمطالب آن کتاب مورد نظر را دریافت کنند.

3 comments

  1. سلام خسته نباشید . لطفا فیلم های آموزشی را هم در سایت خوبتون قرار بدبد

  2. سلام – میخواستم از اطلاعاتی که در مورد آدرس سایتهای ریاضی در اینجا قرار دادید تشکر کنم , آخه خیلی دنبال سایتی میگشتم که این اطلاعاتو بمن بده بازم ازتون تشکر میکنم

    1. خواهش می کنم.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.