سوالات امتحانات ریاضی هماهنگ کشوری پایه یازدهم خرداد 1402

سوالات و پاسخنامه امتحانات هماهنگ کشوری ریاضیات پایه یزدهم

امتحان نهایی ریاضی پایه یازدهم

سوالات و پاسخنامه امتحانات هماهنگ کشوری پایه یازدهم دروس حسابان1 (ریاضی فیزیک) ، ریاضی2 (علوم تجربی) و ریاضی و آمار2 (علوم انسانی) که در 8 خرداد ماه 1402 برگزار گردید، همچنین سوالات و پاسخنامه امتحانات ویژه غایبین موجه این سه درس که در تاریخ 31 خرداد ماه 1402 برگزار گردید را از لینک های زیر دانلود نمایید.

 

سوالات و پاسخنامه امتحانات ریاضی هماهنگ کشوری خرداد 1402

نام درس رشته شیفت لینک های دانلود
حسابان (1) ریاضی فیزیک صبح
دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
حسابان (1) ریاضی فیزیک عصر
دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
حسابان (1) ریاضی فیزیک غایبین موجه
دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
ریاضی (2) علوم تجربی صبح
دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
ریاضی (2) علوم تجربی عصر
دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
 ریاضی (2)  علوم تجربی غایبین موجه
دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
ریاضی و آمار (2) علوم انسانی صبح
دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
ریاضی و آمار (2) علوم انسانی عصر
دانلود نمونه سوال و پاسخنامه
ریاضی و آمار (2) علوم انسانی غایبین موجه دانلود نمونه سوال و پاسخنامه

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.