نفرات برتر کنکور سراسری سال ۱۳۹۸

نفرات برتر کنکور سراسری سال ۱۳۹۸

رتبه‌های برتر (اول تا دهم) کنکور سراسری سال ۱۳۹۸ در گروه‌های آزمایشی ریاضی و فنی، علوم‌تجربی، علوم‌انسانی، هنر و زبان‌های خارجی همراه با شهرستان‌های محل اقامت آنها را در ادامه ملاحظه می‌نمایید.

رتبه های برتر گروه آزمایشی ریاضی و فنی

رتبه های برتر کنکور 98

 

رتبه های برتر گروه آزمایشی علوم تجربی

رتبه های برتر کنکور 98

 

رتبه های برتر گروه آزمایشی علوم انسانی

رتبه های برتر کنکور 98

 

رتبه های برتر گروه آزمایشی هنر

رتبه های برتر کنکور 98

 

رتبه های برتر گروه آزمایشی زبان‌های خارجی

رتبه های برتر کنکور 98

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.