تولید اعداد تصادفی در Excel

تولید اعداد تصادفی در Excel

Excel, اکسل

 

 

 

برای تولید عددی تصادفی بین دو عدد a و b از تابع Randbetween به صورت زیر استفاده می شود:

(RANDBETWEEN(a;b=

برای مثال برای تولید یک عدد تصادفی بین ۵۰ و ۷۵ دستور زیر را اجرا کنید.

(RANDBETWEEN(50;75=


Excel, اکسل

 

البته می توانیداز تابع Rand به تنهایی استفاده کنید.

 

تولید اعداد تصادفی در اکسل

 

برای ایجاد لیستی از اعداد تصادفی کافی است پس از ایجاد یک عدد تصادفی و انتخاب سلول ایجادشده، با استفاده از ماوس آنرا در جهت طول یا عرض درگ کنید.

 

تولید اعداد تصادفی در Excel

 

پس از ایجاد لیست اعداد تصادفی اگر عددی را تغییر دهید همه اعداد به طور تصادفی تغییر خواهند کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.