پیک یادآور شماره ۲

پیک های یادآور شماره ی ۲

پیک‌های یادآور شماره‌ی ۲ پایه اول، دوم و سوم متوسطه نظری جهت ایجاد آمادگی دانش‌آموزان به پیوست قابل دسترسی می‌باشد.

پیک یادآور اول دبیرستان

فایل ضمیمه

پیک یادآور دوم ریاضی

فایل ضمیمه

پیک یادآور دوم تجربی

فایل ضمیمه

پیک یادآور دوم انسانی

فایل ضمیمه

پیک یادآور سوم ریاضی

فایل ضمیمه

پیک یادآور سوم تجربی

فایل ضمیمه

پیک یادآور سوم انسانی

فایل ضمیمه

منبع:دفتر‌آموزش‌متوسطه‌نظری

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.