بهار علم و دانایی مبارک

بهار علم و دانایی مبارک

سلام

امروز سخت رؤیایی است. همه چیز رنگ و بوی تازگی و آغاز دارد. هم شنبه است و ابتدای هفته و هم شروع مهر و آغاز تلاش و تکاپویی دوباره. پاییز برگ ریز در دل خود شکوفایی و زایشی متفاوت دارد. زایشی که نظیرش را در هیچ لحظه و درمورد هیچ موجود دیگری جز انسان نمی توان دید. هر برگی که در آسمان می رقصد و به زمین می آید مشتاق شنیدن طنین کشدار زنگ مدرسه ای است و شیفته ی بوسه بر پای طالب علمی که کیف و کتاب در دست راهی مدرسه است تا برای آموختن در محضر استادی زانو بر زمین بگذارد.

برای تمام ما  امروز زمان شروع مجدد است. شروع تلاشی مستمر و طولانی. لحظات نابی است. بیایید در این لحظات باهم پیمان استواری و ایستادگی ببندیم و از خداوند طلب توفیق داشته باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.