سوالات و پاسخنامه کنکور سراسری ۹۵ داخل کشور

سوالات و پاسخ نامه کنکور سراسری ۹۵

دفترچه سوالات کنکور سراسری داخل کشور گروه های آزمایشی ریاضی و فنی، علوم انسانی، هنر، علوم تجربی و زبان های خارجی و پاسخنامه های کلیدی و تشریحی را از لینک های زیر دانلود کنید.

 

کنکور سراسری داخل کشور سال ۱۳۹۵
گروه آزمایشی زمان برگزاری دانلود دفترچه سوالات پاسخنامه کلیدی

(سازمان سنجش)

عمومی اختصاصی
ریاضی و فنی ۱۳۹۴/۳/۲۴ دانلود دانلود کلید(عمومی و اختصاصی)
علوم انسانی ۱۳۹۴/۳/۲۴ دانلود دانلود کلید(عمومی و اختصاصی)
هنر ۱۳۹۴/۳/۲۴ دانلود دانلود کلید(عمومی و اختصاصی)
علوم تجربی ۱۳۹۴/۳/۲۵ دانلود دانلود کلید(عمومی و اختصاصی)
زبان های خارجه ۱۳۹۳/۳/۲۵ دانلود دانلود کلید(عمومی و اختصاصی)

پاسخ نامه های تشریحی ارسالی همکاران

پاسخ نامه تشریحی درس دیفرانسیل گروه ریاضی فیزیک (دست نویس)

(استاد سهیل ساسانی – آستانه اشرفیه)

سوالات و پاسخ نامه تشریحی ریاضیات گروه علوم انسانی (تایپ شده)

(عزیز اسدی – سایت ریاضی سرا)

پاسخ نامه تشریحی درس دیفرانسیل گروه ریاضی فیزیک (دست نویس)

(استاد هادی فولادی – تهران)

پاسخ نامه تشریحی ریاضیات گروه آزمایشی علوم انسانی (تایپ شده)

(استاد همایون شریک – تهران) + (استاد محبوبه یزدی – تهران)

پاسخ نامه تشریحی درس دیفرانسیل گروه ریاضی فیزیک (دست نویس)

(استاد مسلم احمدیان – دلفان) + (استاد حسین طلایی – دلفان)

پاسخ نامه تشریحی درس دیفرانسیل گروه ریاضی فیزیک (دست نویس)

(استاد محمد رضا حکمتی – بهشهر)

پاسخ نامه تشریحی درس هندسه تحلیلی گروه ریاضی (تایپ شده)

(استاد همایون شریک – تهران)

پاسخ نامه تشریحی درس هندسه تحلیلی گروه ریاضی (دست نویس)

(استاد هادی فولادی – تهران)

پاسخ نامه تشریحی درس دیفرانسیل گروه ریاضی فیزیک (دست نویس)

(استاد محسن خواسته – لاهیجان)

پاسخ نامه کلیدی ریاضیات گروه علوم تجربی (تایپ شده)

(عزیز اسدی – سایت ریاضی سرا)

پاسخ نامه تشریحی ریاضیات گروه علوم تجربی (دست نویس)

(استاد سهیل ساسانی – آستانه اشرفیه)

پاسخ نامه تشریحی ریاضیات گروه علوم انسانی (دست نویس)

(استاد محسن خواسته – لاهیجان)

پاسخ نامه تشریحی ریاضیات گروه علوم تجربی (دست نویس)

(استاد محسن خواسته – لاهیجان)

پاسخ نامه تشریحی آمار، جبر و احتمال و ریاضیات گسسته گروه ریاضی (تایپ شده)

(استاد همایون شریک – تهران)

پاسخ نامه تشریحی ریاضیات گروه علوم تجربی (دست نویس)

(استاد محمد رضا حکمتی – بهشهر)

پاسخ نامه تشریحی ریاضیات گروه علوم تجربی (دست نویس)

(استاد مسلم احمدیان – دلفان) + (استاد حسین طلایی – دلفان)

پاسخ نامه تشریحی درس ریاضی گروه علوم تجربی (تایپ شده)

(استاد دارا آذریان – سروآباد کردستان)

تحلیل درس ریاضی پایه و دیفرانسیل گروه ریاضی فیزیک (دست نویس)

(استاد محسن خواسته – لاهیجان)

پاسخ نامه تشریحی درس دیفرانسیل گروه آزمایشی ریاضی فیزیک (تایپ شده)

(استاد همایون شریک – تهران) + (استاد احسان علامی – تهران)

پاسخ نامه تشریحی درس هندسه تحلیلی گروه آزمایشی ریاضی فیزیک (تایپ شده)

(استاد ساعی یزدان پناه – تهران) + (استاد رزا زاهدی مقدم – تهران) + (استاد احسان علامی – تهران)

پاسخ نامه تشریحی درس دیفرانسیل گروه ریاضی فیزیک (دست نویس)

(استاد پیمان باب اله زاده – بابل)

پاسخ نامه تشریحی درس ریاضی گروه علوم تجربی (دست نویس)

(استاد پیمان باب اله زاده – بابل)

پاسخ نامه تشریحی درس ریاضی گروه علوم انسانی (دست نویس)

(استاد پیمان باب اله زاده – بابل)

پاسخ نامه تشریحی درس ریاضی گروه علوم انسانی (دست نویس)

(استاد مهدی بیرانوند – خرم آباد)

تحلیل درس ریاضی کنکور گروه انسانی (دست نویس)

(استاد محسن خواسته – لاهیجان)

پاسخ نامه تشریحی درس ریاضی گروه علوم تجربی (دست نویس)

(استاد علی محبی – شهرستان ملکشاهی استان ایلام)

پاسخ نامه تشریحی درس ریاضی گروه علوم انسانی (تایپ شده)

(استاد سید علی موسوی – مشهد)

پاسخ نامه تشریحی درس ریاضی گروه علوم تجربی (تایپ شده)

(استاد سید علی موسوی – مشهد)

پاسخ نامه تشریحی درس ریاضی گروه علوم انسانی (تایپ شده)

(استاد علی مشایخ – قزوین)

پاسخ نامه تشریحی درس هندسه گروه ریاضی فیزیک (تایپ شده)

(استاد مهدی مشعلچیان – ساری)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.