نمونه سوالات درس ریاضی ۹

 نمونه سوال ریاضی 9

نمونه سوالات درس ریاضی ۹

سال سوم دوره اول متوسطه

نمونه سوالات درس ریاضی ۹ که توسط همکاران طراحی و به سایت ریاضی سرا ارسال گردیده را در ادامه دانلود نمایید.

طراح: جناب آقای مسعود زیرکاری

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ زاهدان

محدوده سوالات: آزمون مهرماه لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: آزمون آبان ماه لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: آزمون آذر ماه لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۴)     +  پاسخنامه    لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (به صورت فصل به فصل) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۶)     +  پاسخنامه    لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷)     +  پاسخنامه    لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۸)    +  پاسخنامه
لینک دانلود

طراح: جناب آقای ابوبکر ملازهی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان سیب و سوران

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای سید مرتضی رضوی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان برخوار اصفهان

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای سید ضیاء حسینی روش

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان مهریز استان یزد

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۴) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه) لینک دانلود

طراح: جناب آقای عزیز گل

دبیر ریاضی دبیرستان های شرق تهران

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای اسلام جلیلی انور

دبیر ریاضی دبیرستان های لالجین همدان

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای محمد شریف احمدی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ سنندج

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: سرکار خانم تینا غفوری

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ سنندج

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای غلامرضا صادقی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بیجار

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای حسن قربانی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان شهرکرد

محدوده سوالات: کل کتاب (طبقه بندی شده) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: گروه های آموزشی استان ها

آزمون های هماهنگ استان ها

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۹۵) شهر تهران   +  پاسخنامه  لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۹۵) استان البرز (صبح)     +  پاسخنامه  لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۹۵) استان البرز (عصر)  +  پاسخنامه  لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۹۵) سیستان و بلوچستان  +  پاسخنامه  لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۹۵) خراسان رضوی  +  پاسخنامه  لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۹۵) آذربایجان غربی لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۹۵) فارس  +  پاسخنامه  لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۹۵) همدان لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۹۵) لرستان  +  پاسخنامه  لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۹۶) گیلان لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۹۷) گیلان  +  پاسخنامه  لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۹۷) سیستان و بلوچستان  +  پاسخنامه  لینک دانلود

طراح: جناب آقای سید سجاد سعادت

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان لاهیجان

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۵)     +  پاسخنامه    لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای حمید رضا ابراهیمی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان لنگرود

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای محسن صفرزایی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان زاهدان

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای مجتبی دهقانپور

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان مبارکه

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای اسماعیل بلوچی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان نیکشهر

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود

طراح: جناب آقای امین هژبری نیا

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان اندیمشک

محدوده سوالات: فصل اول (مهر ماه ۱۳۹۶)  +  پاسخنامه  لینک دانلود
محدوده سوالات: فصل اول و دوم (مهر و آبان ۱۳۹۶)  +  پاسخنامه  لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود
محدوده سوالات: (فصل اول تا هفتم) لینک دانلود

طراح: جناب آقای ایوب حق نژاد

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان سنندج

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۶)     +  پاسخنامه    لینک دانلود

طراح: جناب آقای آیت کریمی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان جوانرود

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود

طراح: سرکار خانم زهرا سالاروند

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان دورود

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود

طراح: سرکار خانم مهناز حسنی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۴ شیراز

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود

طراح: سرکار خانم محدثه السادات مهدیان

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه قلقرود استان همدان

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود

طراح: جناب آقای حبیب نیکخواه

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان گناباد

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۴۰۰) لینک دانلود

طراح: سرکار خانم فاطمه بوربور

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ورامین

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود

طراح: جناب آقای عبدالکریم محمدی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان جوانرود

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود

طراح: جناب آقای علی منصوری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان گندمان

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود

طراح: جناب آقای علی حیدریان

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان کاشان

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود

طراح: جناب آقای رضا محمدیان بارانلو

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه خسروشاه استان آذربایجان شرقی

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود

طراح: جناب آقای شورش رضایی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بیجار

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود

طراح: جناب آقای بهزاد جهینی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان مهاباد

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود

طراح: سرکار خانم زهرا بذرافشان

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان آزادشهر استان گلستان

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۸)    +  پاسخنامه
لینک دانلود

طراح: جناب آقای حسین شجاعی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بشاگرد

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود

طراح: جناب آقای محمد رضا پاک نژاد

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان مهریز

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۴۰۱) لینک دانلود

طراح: جناب آقای غلامرضا خاوجه نبی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان گلوگاه

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۴۰۱) لینک دانلود

 

 

 

 

ضمن تشکر از همکاران عزیزی که نمونه سوالات فوق را ارسال نموده اند، از سایر دبیران محترم ریاضی سراسر کشور درخواست می شود نمونه سوالات ریاضی طراحی شده خود جهت درج در سایت ریاضی سرا و  استفاده دانش آموزان از طریق ایمیل، تلگرام یا صفحه ی “ارسال جزوات و فایل ها” برای ما ارسال نمایند.

==============================

ایمیل:  

riazisara.ir@gmail.com

==============================

آی دی تلگرام:

@asadimath

==============================

ارسال از طریق سایت

==============================

ضمنا با توجه به اینکه فایل سوالات جهت استفاده ی دانش آموزان می باشد، لذا از همکاران گرامی درخواست می شود حتی الامکان پاسخ سوالات را نیز ولو به صورت دست نویس ارسال نمایند.

36 comments

Skip to comment form

  • عادل غیورمنشیان on 2021-12-17 at 23:07
  • پاسخ

  سلام
  وقت شما به خیر و شادی
  نمونه سوالات را به صورت ورد می خواستیم تا بتونیم ویرایش کنیم
  با تشکر از زحماتتون

  • ناشناس on 2021-01-20 at 09:08
  • پاسخ

  سلام عالیه خدا قوت

 1. بسیار عالی است از شما بسیار ممنونم

 2. سلام خیلی خوبه عالیه ولی بعضی از سوالات جواباشون نبود

  • ناشناس on 2020-09-22 at 16:22
  • پاسخ

  سلام من چند سال قبل از این سایت ریاضی میخوندم و الان سال سوم رشته پزشکی هستم
  ?

 3. باسلام .این سوالا داخل امتحانا اومده.خیلی ذهنم ودرگیرکرده.

  • محمدامین on 2019-10-22 at 22:00
  • پاسخ

  خدا خیرتون بده
  واقعا ممنونم
  سایتتون عالیهههههههههههههه

 4. سایتتون عاااااالیه

  • امیرحسین محمدنژاد on 2019-05-16 at 13:28
  • پاسخ

  سلام واقعا خسته نباشید و ممنون از این که به فکر ما دانش آموزان هستین خدا اجرتون بده ان شاءالله ولی چرا پاسخ نامه ندارن من حل میکنم ولی از پاسخهام مطمئن نیستم کاش جواباشونم بود استدعا دارم جوابشون رو هم بزارید بازم ممنون از لطفتون

 5. تشکر فراوان

 6. عالی

 7. ممنون امیدوارم خداوند پای ارزو هاتون امضا بزنه

 8. سایتتون عالیههههههه …..دمتون گرم

  • مهدیه آزادواری on 2018-11-27 at 18:59
  • پاسخ

  عالیه??

  • ساسان on 2018-05-23 at 17:48
  • پاسخ

  واقعا متشکرم  من این نمونه سوالات رو حل کردم و بیشتر سوالات امده بود

  سپاس

  مطمئم که۲۰ می گیرم

 9. واقعا ممنون از شما

  • روزبه on 2018-05-05 at 15:51
  • پاسخ

  خوب بود استفاده کردیم برای دانش آموزان مدرسه . مدیر هستم

  • پرینازکلاه کج on 2018-01-13 at 15:35
  • پاسخ

  خیلی عالی بود ممنون من امروز دااشتم امتان ریاضی سوالات تقریبا مث مل سوالات شما بود

 10. عالییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بود      خیلی ممنون

  • alireza radmehr on 2018-01-04 at 10:44
  • پاسخ

   نمونه سوال  ها عالین ولی پاسخ نامه داشته باشند بهتر ممنمون

   

  • ناشناس on 2017-12-28 at 19:22
  • پاسخ

  سلام به شما واقعا عالی بود ممنون از شما

  1. عالی بود فقط ای کاش پاسخنامه داشت من به اسونی حل میکنم ولی مطمین نیستم

  • ناشناس on 2017-12-24 at 14:59
  • پاسخ

  واقعا عالی بود مرسی از زحماتتون

  • فرشاد گلمحمدی on 2017-11-10 at 20:42
  • پاسخ

  مرسی از سایت خوبتون

 11. عالی بود.دمتون گرم

  • ناشناس on 2017-09-16 at 19:31
  • پاسخ

  عالی است سپاس!

   

  • استاد on 2017-05-25 at 18:17
  • پاسخ

  بهترین و با نظم ترین سایت هستش

  ممنون

  • فاطیما on 2017-05-25 at 17:55
  • پاسخ

  عااااااااالیییییی بووووووود

 12. مرسی که هستید

 13. خیلی خوبه ممنون

  • آرمین on 2017-05-24 at 13:50
  • پاسخ

  عالی بود حتما دانلود کنید تو امتحان کمک میکنه

  • فاطمه on 2017-05-23 at 02:34
  • پاسخ

  خیلی متشکرم سوالات کامل و جامعی بود و دانلودش هم راحت

   • ناشناس on 2017-12-28 at 13:27
   • پاسخ

   خیلی عالیه متشکرم ازاین سوالات

  • ناشناس on 2017-03-02 at 18:03
  • پاسخ

  خیلی خوب بود از شما ممنونم

  با نمونه این نمونه سولات

 14. با سلام وخسته نباشید.

  و تشکر به خاطر سایت خوبتون.

  • یه نهمی on 2017-01-03 at 16:46
  • پاسخ

  عالیه سپاس گذارم?

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.