خلق تصاوير زیبای رياضي

تصاوير رياضي

ارتباط بین ریاضیات و هنر به هزاران سال پيش برمی‌گردد، ریاضیات بکار رفته در طراحی کلیساهای گوتیک Gothic، پنجره رز، فرش شرقی، موزاییک و کاشی کاری‌ها. اشکال هندسی، اساس طرح‌هاي کوبیسم و بسیاری از تجلی‌هاي انتزاعی بوده و مجسمه سازان برنده جوایز، توپولوژی را به عنوان پایه‌ای اساسي در قطعه خود استفاده کرده‌اند. در آثار هنری هنرمند هلندی M.C. اشر Escher، مفاهيمي شامل نهایت، باند موبیوس، کاشیکاری، تغییر شکل، بازتاب، مواد افلاطونی، مارپیچ، تقارن و صفحه هایپربولیک وجود دارد.
همچنان ریاضیدانان و هنرمندان به خلق آثار خیره کننده در تمام رسانه‌ها و کشف تجسم ریاضیات – اریگامی، تصاوير کامپیوتری، کاشيکاري، فرکتال، هنر آنامورفیک و … ادامه مي‌دهند.

مفاهيم رياضي نشان داده شده در قالب تصاوير، کاری از حميد نادري يگانه را در ادامه ببینید.


زیبایی ریاضی

تصویر فوق شامل 1000 قطعه خط است. برای هر I = 1،2،3، …، 1000 نقاط پایانی قطعهi ام است:

(-sin(2πi/1000), -cos(2πi/1000)) and ((-1/2)sin(8πi/1000), (-1/2)cos(12πi/1000))


زیبایی ریاضی

تصویر فوق شامل 1000 قطعه خط است. برای هر I = 1،2،3، …، 1000 نقاط پایانی قطعهi ام است:

(-sin(4πi/1000), -cos(2πi/1000)) and ((-1/2)sin(8πi/1000), (-1/2)cos(4πi/1000))


زیبایی ریاضی

تصویر فوق شامل 1000 قطعه خط است. برای هر I = 1،2،3، …، 1000 نقاط پایانی قطعهi ام است:

(-sin(8πi/1000), -cos(2πi/1000)) and ((-1/2)sin(6πi/1000), (-1/2)cos(2πi/1000))


زیبایی ریاضی

تصویر فوق شامل 1000 قطعه خط است. برای هر I = 1،2،3، …، 1000 نقاط پایانی قطعهi ام است:

(sin(10π(i+699)/2000), cos(8π(i+699)/2000)) and (sin(12π(i+699)/2000), cos(10π(i+699)/2000))


زیبایی ریاضی

تصویر فوق شامل 1000 قطعه خط است. برای هر I = 1،2،3، …، 1000 نقاط پایانی قطعهi ام است:

(3(sin(2πi/2000)^3), -cos(8πi/2000)) and  ((3/2)(sin(2πi/2000)^3), (-1/2)cos(6πi/2000))


تصاویر بالا با اجرای برنامه در سیستم عامل لینوکس ایجاد شده است.

 

 منبع: http://www.ams.org

1 comment

    • کامیار on 2015-04-13 at 16:17
    • پاسخ

    خیلی جالب بود……..

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.