معلم

اگر کسی بتواند معلم خوبی باشد ، خیانت کرده است اگر به کار خوب دیگری بپردازد؛ چرا که معلمی مقام پیغمبری و تعلیم مقام خدایی است.

معلم شهید، دکتر شریعتی

ریاضی سرا      www.riazisara.ir

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.