نمونه سوالات حساب دیفرانسیل و انتگرال سال چهارم ریاضی فیزیک (ارسالی همکاران)

 نمونه سوال دیفرانسیل

نمونه سوالات درس حساب دیفرانسیل و انتگرال

سال چهارم ریاضی فیزیک (پیش دانشگاهی)

(ارسالی همکاران محترم به سایت ریاضی سرا)

نمونه سوالات درس حساب دیفرانسیل و انتگرال که توسط همکاران گرامی طراحی و به سایت ریاضی سرا ارسال گردیده را در ادامه مطلب دانلود نمایید.

طراح: جناب آقای عادل نقدی

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه ۷ تهران

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۰) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای هوشنگ حناساز

دبیر ریاضی دبیرستان های تبریز

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: سرکار خانم شیرین باقری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان منجیل استان گیلان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: سرکار خانم آذر کرمیان

دبیر ریاضی دبیرستان های قم

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای محمد شعرباف

دبیر ریاضی دبیرستان های تبریز

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱)(با پاسخنامه) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای حسین زارع پور

دبیر ریاضی دبیرستان های آران و بیدگل

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: فصل سوم و چهارم (اردیبهشت ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای داراب حسن پور

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه خانمیرزا استان چهار محال و بختیاری

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳)      +  پاسخنامه    لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۴)      +  پاسخنامه    لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای وحید رحمانی

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه گندمان استان چهار محال و بختیاری

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای جابر عامری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان باوی

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای محمد باقر کریم زاده

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ اصفهان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی

  طراح: سرکار خانم مریم میرزاپور

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان نکا استان مازندران

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک مستقیم لینک کمکی

طراح: جناب آقای سید مهران صالحی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان شهرکرد و لاران

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای محمد خوشنود

دبیر ریاضی دبیرستان های رشت و بندر انزلی

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

  طراح: جناب آقای اسلام کمری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ایوان غرب

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای حمید پوزن

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان های دزفول و اهواز

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

  طراح: جناب آقای کریم بخش بلوچ زاده

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان سیب و سوران

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی

  طراح: جناب آقای حسین مخندی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان شوط آذربایجان غربی

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۶) لینک دانلود لینک کمکی

  طراح: جناب آقای محمد جواد کاظمی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ همدان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

  طراح: سرکار خانم پروانه کریمی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ سنندج

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی

  طراح: جناب آقای محمد بختیاری آزاد

دبیر ریاضی دبیرستان های بوشهر

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای محمد کاظم کهنسالی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان لارستان استان فارس

محدوده سوالات: فصل صفر و یک (دیماه ۱۳۹۲ تستی) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای رضا ساقی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۶ مشهد

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: سرکار خانم افسانه بتوراک

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان دشتستان (برازجان) استان بوشهر

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای فرهاد قربانی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان گتوند استان خوزستان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: سرکار خانم مریم عبدالملکی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان قروه استان کردستان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب اقای محمد جعفر ترکاشوند

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان تویسرکان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب اقای مصطفی فدایی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان تایباد

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب اقای مجتبی بختو

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان گرمه استان خراسان شمالی

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: سرکار خانم سکینه طهماسب زاده

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه کهریزک استان تهران

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای محمد رضا حکمتی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بهشهر

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۶) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای حمید مام قادری

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه ۳ تهران

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۶) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای امیر حمزه

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان اسدآباد

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۶) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای جبرییل حسن پور

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ اراک

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۶) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای حبیب نیکخواه

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان گناباد

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۵) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۶) لینک دانلود

طراح: جناب آقای محمد رضا بختیاری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بوشهر

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۶) لینک دانلود

طراح: جناب آقای مرتضی مهرپواین

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان رودسر

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۶) لینک دانلود

.

ضمن تشکر از همکاران عزیزی که نمونه سوالات فوق را ارسال نموداه اند، از سایر همکاران محترم تقاضا میشود در صورت تمایل نمونه سوالات ریاضیات طراحی شده خود را به آدرس riazisara.ir@gmail.com ایمیل نمایید تا با نام خودتان در سایت ریاضی سرا قرار گیرد.

برای دریافت نمونه سوالات امتحانات نهایی درس حساب دیفرانسیل و انتگرال اینجا کلیک کنید.

8 comments

Skip to comment form

 1. سلام

  ممنونم از سایت بسیار عالیتون

  خیلی عالیه توی امتحانات ترم خیلی بهم کمک میکنه  

   

  • کمال میلان on 2016-06-07 at 01:07
  • پاسخ

  وب سایت خیلی عالی داری ممنون از زحماتتون فقط اگه میشه جواب سوالها رو هم بزارید و در زمینه انتگرال اگه میشه بیشتر بحث کنید.

  • امید حسین on 2016-01-08 at 11:51
  • پاسخ

  بسیار متشکرم از سوالات و دانلود آسان انها

  • محمدجواد on 2016-01-01 at 10:23
  • پاسخ

  از سوال های شما  خیلی متشکرم خیلی خوب بود

 2. خواهشا جواب سوالاروهم بزارین خیلی ممنون میشم

 3. وب سایت بسیار عالی و مفیدی دارید … ممنون بابت سوال ها
  در ضمن وب شما رو لینک کردم …

 4. سلام خسته نباشید من از همه دوستان خواهشی دارم و اون اینه که من دیفرانسیل رو به علت غیبت افتادم و الان باس امتحان بدم ولی نمیدونم چی بخونم…..تو رو خدا اون سوالایی رو که میدونید به احتمال زیاد میانو برام بزارید چون ۳-۴روز بیشتر وقت ندارم ممنون میشم

 5. خیلى ممنون از همکاریهایتان

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.