نمونه سوالات ریاضیات گسسته سال چهارم ریاضی فیزیک (ارسالی همکاران)

نمونه سوال ریاضیات گسسته

نمونه سوالات درس ریاضیات گسسته

سال چهارم ریاضی فیزیک (پیش دانشگاهی)

(ارسالی همکاران محترم به سایت ریاضی سرا)

 

نمونه سوالات درس ریاضیات گسسته که توسط همکاران گرامی طراحی و به سایت ریاضی سرا ارسال گردیده را در ادامه دانلود نمایید.

 

طراح: جناب آقای رضا علیزاده

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان دلفان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۰) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: سرکار خانم لیلا محمدنژاد

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان نیر استان اردبیل

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۰) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: سرکار خانم سمیه علی نژاد

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۴ تبریز

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای عادل نقدی

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه ۷ تهران

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای مهدی مهدوی پور

دبیر ریاضی دبیرستان های نیشابور

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای مذهب روستایی

دبیر ریاضی دبیرستان های بردخون استان بوشهر

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۸۹) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۷) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: سرکار خانم آذر کرمیان

دبیر ریاضی دبیرستان های قم

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۸۹) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای فضل احمد عباس نیا

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان تایباد

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۲) + پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای علی نصیری

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ قزوین

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۸۹) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای محمد شعرباف

دبیر ریاضی دبیرستان های تبریز

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای فرهاد قربانی

دبیر ریاضی دبیرستان های گتوند استان خوزستان

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: سرکار خانم زینب سلامتی

دبیر ریاضی دبیرستان های ……………..

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۲) لینک مستقیم لینک کمکی

طراح: سرکار خانم شیرین باقری

دبیر ریاضی دبیرستان های رودبار و منجیل

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۳) + پاسخنامه لینک مستقیم دانلود

طراح: جناب آقای جابر عامری

دبیر ریاضی دبیرستان های باوی

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۳) + پاسخنامه لینک دانلود

طراح: سرکار خانم لیلی دوستی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۳ تبریز

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای محمد باقر کریم زاده

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ اصفهان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۳) دانلود نمونه سوال
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۳) دانلود نمونه سوال
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۴) دانلود نمونه سوال

طراح: جناب آقای مجتبی بختو
دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان گرمه استان خراسان شمالی

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود

طراح: سرکار خانم مریم میرزاپور

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان نکا استان مازندران

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک مستقیم لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۴) دانلود نمونه سوال

طراح: جناب آقای بلوچ زاده

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان سراوان استان سیستان و بلوچستان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک مستقیم لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۳) لینک مستقیم دانلود

طراح: جناب آقای اسلام کمری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ایوان غرب

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک مستقیم لینک کمکی

 طراح: جناب آقای داراب حسن پور

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه خانمیرزا استان چهارمحال و بختیاری

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۳)  + پاسخنامه دانلود نمونه سوال
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۴)  + پاسخنامه دانلود نمونه سوال

  طراح: جناب آقای مرتضی شجاعی

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه کوهپایه استان اصفهان

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۳) دانلود نمونه سوال

  طراح: جناب آقای بیژن بهزادی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهر جدید هشتگرد استان البرز

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۳) دانلود نمونه سوال

  طراح: سرکار خانم نسرین دودانگه

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ابهر استان زنجان

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۳) دانلود نمونه سوال

   طراح: جناب آقای یداله وحدانی

دبیر ریاضی دبیرستان شهید بهشتی کشور قطر

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۳) دانلود نمونه سوال

  طراح: جناب آقای کرامت احمدی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان جهرم استان فارس

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۳) دانلود نمونه سوال

طراح: سرکار خانم دینا گل خندان

دبیر ریاضی دبیرستان های رشت

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای مصطفی فدایی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان تایباد

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳)  + پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای محمد جواد کاظمی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ همدان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: سرکار خانم پروانه کریمی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ سنندج

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای غلامحسین جعفری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان کازرون

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۴) دانلود نمونه سوال

طراح: جناب آقای مصطفی فدایی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان تایباد

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۴) دانلود نمونه سوال

طراح: سرکار خانم نیره غلامرضایی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان برخوار استان اصفهان

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۴) دانلود نمونه سوال

طراح: جناب آقای محمد خوشنود

دبیر ریاضی دبیرستان های رشت و بندر انزلی

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۴) دانلود نمونه سوال
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۵) دانلود نمونه سوال

طراح: جناب آقای یونس ورمزیار

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان خوی استان آذربایجان غربی

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۴) دانلود نمونه سوال

طراح: جناب آقای محسن قربانی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان اسلامشهر

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۴) دانلود نمونه سوال

طراح: جناب آقای رحمان حسن زاده

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بابل استان مازندران

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۴) دانلود نمونه سوال

طراح: جناب آقای حسن کلهر

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ قزوین

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۴) دانلود نمونه سوال

طراح: جناب آقای مهدی منیری بیدگلی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان آران و بیدگل

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۵) دانلود نمونه سوال

طراح: جناب آقای احمد احمدی

دبیر ریاضی دبیرستان های نمونه شهرستان شاهرود

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۵) دانلود نمونه سوال

طراح: جناب آقای علی قائدی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان انار استان کرمان

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۵) دانلود نمونه سوال
محدوده سوالات: کل کتاب (شهریور ماه ۱۳۹۵) دانلود نمونه سوال

طراح: جناب آقای علیرضا دولتشاهی

دبیر ریاضی دبیرستان های اصفهان، کرج و تهران

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۲) دانلود نمونه سوال
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) دانلود نمونه سوال
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۶) دانلود نمونه سوال
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۶) دانلود نمونه سوال

طراح: جناب آقای محمد رضا حکمتی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بهشهر

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۶) دانلود نمونه سوال

طراح: جناب آقای محمد رضا بختیاری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بوشهر

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۶) دانلود نمونه سوال
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۷) دانلود نمونه سوال

طراح: جناب آقای مسعود صحرایی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان خلخال

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۶) دانلود نمونه سوال
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۷) دانلود نمونه سوال

طراح: جناب آقای حمید مام قادری

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه ۳ تهران

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۶) دانلود نمونه سوال

طراح: جناب آقای مرتضی مهرپویان

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان رودسر

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۶) دانلود نمونه سوال

طراح: جناب آقای مصطفی طاهری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان فریدن

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۷) دانلود نمونه سوال

طراح: جناب آقای حسین مخندی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان شوط (آذربایجان غربی)

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۷) دانلود نمونه سوال

 

 

 

 


 

ضمن تشکر از همکاران عزیزی که نمونه سوالات فوق را ارسال نموداه اند، از سایر همکاران محترم تقاضا میشود در صورت تمایل نمونه سوالات ریاضیات طراحی شده خود را به آدرس riazisara.ir@gmail.com ایمیل نمایید تا با نام خودتان در سایت ریاضی سرا قرار گیرد.

18 comments

Skip to comment form

 1. خیلی خوب بود ففقط پاسخنااامه بزارید ممنون

  • فیروز on 2017-04-24 at 15:42
  • پاسخ

  خیلی عالی بود

  دستتون درد نکنه

  • sajjad es on 2015-01-03 at 20:09
  • پاسخ

  واقعا ازتون ممنونم (سایت بسیار عالیه )

  ولی شما که این همه زحمت میکشین خواهشا پاسخ نامه هاشون رو هم بذارین .

  ممنون

  • سارگل on 2014-12-23 at 15:35
  • پاسخ

  من واقعا از سوالات خانم گل خندان خیلی خوشم آمد خییییییییلی عالی بود

  ممنونم 

 2. مرسی

  ولی دبیرای محترم پاسخنااااااااااااااااااااامه

 3. سلام و خسته نباشید
  بابت تمام زحمت های شما ممنونم خیلی کمکم کرد

  • کریمی on 2014-04-11 at 13:03
  • پاسخ

  سلام ممنونم.من خیلی سوالات اقای قربانی از خوزستان را می پسندم.
  دبیر ریاضی همدان

  • نوید تهامی on 2014-01-22 at 19:10
  • پاسخ

  سلام عالی بود مرسی

  • ناشناس on 2014-01-17 at 23:49
  • پاسخ

  ممنون از سایت خوبتون
  لطفا دبیرانی که سوال میذارین با پاسخ نامه بذارید للللططططططططططفففففففااااااااا
  واقعا تشکر فقط (((پاسخ نامه هارو ))))بذارید ممنون..

 4. اگه ممکنه پاسخ تشریحی رو هم قرار بدید

  • fereshteh on 2014-01-06 at 10:24
  • پاسخ

  سایت خوبیه ولی اگه پاسخنامه همه سوالات رو داشته باشه خیلی بهتر هم میشه

  • ناشناس on 2014-01-03 at 14:33
  • پاسخ

  لطفا پاسخنامه رو بزارید …. ممنون از سایتتون

 5. لطفا دبیرایی که دسوال میزارن همراه با پاسخ نامه باشه لللللللللطططططططففففاااااااا

  • ناشناس on 2013-12-25 at 20:12
  • پاسخ

  عالیه ممنون از سایتتون

  • دهقان on 2013-12-08 at 19:01
  • پاسخ

  ممنون از سایت خوبتون

  • ناشناس on 2013-10-21 at 23:53
  • پاسخ

  سلام خسته نباشین
  لطفا سوال ها رو با فرمت ورد بذارین ممنون میشیم مرسی

  • مهرنوش on 2013-04-26 at 21:59
  • پاسخ

  ممنون و خسته نباشید برای سایت مفیدتون. خیلی استفاده کردم.

 6. باتشکر از مطالب مفیدی که در سایت قرارداده اید

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.