نمونه سوالات ریاضی2 پایه یازدهم رشته علوم تجربی

 نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی

نمونه سوالات درس ریاضی2

پایه یازدهم دوره دوم متوسطه

نمونه سوالات درس ریاضی2 پایه یازدهم (علوم تجربی) که توسط همکاران گرامی طراحی و به سایت ریاضی سرا ارسال گردیده را در ادامه دانلود نمایید.


طراح: جناب آقای علیرضا فیضیان

دبیر ریاضی دبیرستان های استعدادهای درخشان منطقه 1 تهران

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1396)    + پاسخنامه      لینک دانلود   

طراح: سرکار خانم فاطمه سقاییان

دبیر ریاضی دبیرستان های استعدادهای درخشان شهرستان شوشتر

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1396)    لینک دانلود   
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1397)    لینک دانلود   

طراح: جناب آقای داراب حسن پور

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه خانمیرزا استان چهارمحال و بختیاری

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1396)    + پاسخنامه      لینک دانلود   

طراح: جناب آقای سعید خانه زر

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان دهلران

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1396)    لینک دانلود   

طراح: جناب آقای محمد رضا بختیاری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بوشهر

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1396)    لینک دانلود   
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1400)    لینک دانلود   

طراح: جناب آقای مرتضی مهرپویان

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان رامسر

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1396)    لینک دانلود   
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه 1397)    لینک دانلود   

طراح: جناب آقای اسماعیل بلوچی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان نیکشهر

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1396)    لینک دانلود   
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1397)    لینک دانلود   
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه 1398)    لینک دانلود   

طراح: سرکار خانم سعیده بازجو

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه 1 اراک

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1396)    لینک دانلود   

طراح: جناب آقای غلامرضا شریفی عارف

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه 7 مشهد

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1396)    لینک دانلود   

طراح: جناب آقای جبرییل حسن پور

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان اراک

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه 1397)    لینک دانلود   
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه 1398)    لینک دانلود   

طراح: جناب آقای پیام راضی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان تکاب

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه 1397)    لینک دانلود   

طراح: جناب آقای امان الله بلوچی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ایرانشهر

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه 1397)    لینک دانلود   
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه 1397)    لینک دانلود   

طراح: جناب آقای یداله وحدانی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بروجرد

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه 1397)    لینک دانلود   

طراح: سرکار خانم هما حقیقت پژوه

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه 2 کرج

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه 1397)    لینک دانلود   

طراح: جناب آقای رسول خضر بانه

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بوکان

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه 1397)    لینک دانلود   

طراح: جناب آقای حمید حسین زاده

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان دامغان

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1396)    لینک دانلود   
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه 1397)    لینک دانلود   

طراح: سرکار خانم فاطمه بوربور

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ورامین

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1397)    لینک دانلود   
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه 1398)   + پاسخنامه      لینک دانلود   

طراح: جناب آقای امیر قرجه لو

دبیر ریاضی دبیرستان های زنجان

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1397)    لینک دانلود   
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه 1398)    لینک دانلود   
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1398)    لینک دانلود   

طراح: جناب آقای رضا سنایی نژاد

دبیر ریاضی دبیرستان های شهر آسمان آباد ایلام

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1397)    لینک دانلود   
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه 1398)    لینک دانلود   

طراح: جناب آقای محمد رضا کاظمی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه 1 همدان

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1397)    لینک دانلود   

طراح: جناب آقای قدیر قناعت

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان پارس آباد

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1397)    لینک دانلود   

طراح: جناب آقای محمد رضا حکمتی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه 2 شیراز

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1397)    لینک دانلود   

طراح: جناب آقای بهروز مدنی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان پیرانشهر

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1397)    لینک دانلود   

طراح: جناب آقای محمد جواد محبی

دبیر ریاضی دبیرستان های جزیره خارک

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1397)    لینک دانلود   

طراح: جناب آقای ابراهیم داشن

دبیر ریاضی دبیرستان های بندرچارک استان هرمزگان

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1397)    لینک دانلود   

طراح: سرکار خانم زهرا رستگاری

دبیر ریاضی دبیرستان های کرج

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه 1398)   + پاسخنامه      لینک دانلود   

طراح: جناب آقای مسعود صحرایی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان خلخال

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه 1398)    لینک دانلود   
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1398)    لینک دانلود   

طراح: جناب آقای علی عقلانیان

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ابهر

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه 1398)    لینک دانلود   

طراح: سرکار خانم زهرا بذرافشان

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان آزادشهر استان گلستان

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1398)    لینک دانلود   

طراح: جناب آقای علی احمدی قزل دشت

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان شاهین شهر

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1398)    لینک دانلود   

طراح: جناب آقای بهزاد جهینی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان مهاباد

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1398)    لینک دانلود   

طراح: جناب آقای عیسی فلاحی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان دیواندره

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1398)    لینک دانلود   

طراح: جناب آقای حسین شجاعی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بشاگرد

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1398)    لینک دانلود   

طراح: جناب آقای حبیب نیکخواه

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان گناباد

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1400)    لینک دانلود   
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه 1401)   + پاسخنامه 
   لینک دانلود   

طراح: سرکار خانم شیرین باقری کودکانی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان سنگر گیلان

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه 1401)    لینک دانلود   
 

طراح: جناب آقای محمد حسین شادی زواره

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان اردستان

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1401)    لینک دانلود   


طراح: جناب آقای بابک دهقانی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه 3 مشهد

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1400)    لینک دانلود   

مجموعه 9 نمونه سوال ریاضی 2

پایه یازدهم تجربی با پاسخنامه

محدوده سوالات: نوبت دوم  (خرداد ماه) + پاسخنامه 
   لینک دانلود   

مجموعه 13 نمونه سوال ریاضی2

پایه یازدهم تجربی

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه)    لینک دانلود   

سوالات و پاسخنامه امتحان هماهنگ کشوری ریاضی2 پایه یازدهم تجربی

خرداد 1402

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه 1402) نوبت صبح + پاسخنامه 
   لینک دانلود   
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه 1402) نوبت عصر + پاسخنامه 
   لینک دانلود   
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه 1402) غایبین موجه + پاسخنامه 
   لینک دانلود   

 

 

 

ضمن تشکر از همکاران عزیزی که نمونه سوالات فوق را ارسال نموده اند، از سایر دبیران محترم ریاضی سراسر کشور درخواست می شود نمونه سوالات ریاضی طراحی شده خود را پس از برگزاری آزمون، جهت درج در سایت ریاضی سرا و  استفاده دانش آموزان از طریق ایمیل، تلگرام یا صفحه ی “ارسال جزوات و فایل ها” برای ما ارسال نمایند.

==============================

ایمیل:  

riazisara.ir@gmail.com

==============================

آی دی تلگرام:

@asadimath

==============================

ارسال از طریق سایت

==============================

ضمنا با توجه به اینکه فایل سوالات جهت استفاده ی دانش آموزان می باشد، لذا از همکاران گرامی درخواست می شود حتی الامکان پاسخ سوالات را نیز ولو به صورت دست نویس ارسال نمایند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.