نمونه سوالات ریاضی پایه سال چهارم علوم انسانی (ارسالی همکاران)

نمونه سوال ریاضی پیش دانشگاهی انسانی

نمونه سوالات درس ریاضی پایه

سال چهارم علوم انسانی (پیش دانشگاهی)

(ارسالی همکاران محترم به سایت ریاضی سرا)

 

نمونه سوالات درس ریاضی پایه سال چهارم انسانی که توسط همکاران گرامی طراحی و به سایت ریاضی سرا ارسال گردیده را در ادامه مطلب دانلود نمایید.

 

طراح: سرکار خانم سوسن احمد راجی

دبیر ریاضی دبیرستان های تنکابن

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۰) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای علوی

دبیر ریاضی دبیرستان های مرند

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: سرکار خانم خدیجه سورانی

دبیر ریاضی دبیرستان های سمیرم

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای فرهاد قربانی

دبیر ریاضی دبیرستان های گتوند استان خوزستان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای سعید ابو طالبی

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه فارسان استان چهار محال و بختیاری

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای ابوبکر ملازهی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان سیب و سورا ن استان سیستان و بلوچستان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۰) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای مهدی مهدوی پور

دبیر ریاضی دبیرستان های نیشابور و مدرس مراکز آموزش عالی

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای محمود پاک سیما

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ یزد

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: سرکار خانم معصومه بهرامیان

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان سمیرم

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای حمید پوزن

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان های دزفول و اهواز

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۱۳۹۱) دانلود نمونه سوال

طراح: جناب آقای کرامت احمدی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان جهرم استان فارس

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۱۳۹۳) دانلود نمونه سوال

طراح: سرکار خانم شیرین باقری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان های رودبار استان گیلان

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۱۳۹۳) + پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۴) + پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی

     طراح: جناب آقای محمد بختیاری آزاد

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بوشهر

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۱۳۹۳) دانلود نمونه سوال

 طراح: جناب آقای طاهر گلی زاده

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان جوانرود

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای عبدالمجید بلوچی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان سیب سوران و سراوان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای مصطفی فدایی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان تایباد

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای محمد جواد کاظمی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ همدان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: سرکار خانم الهام شاکری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان خنداب

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: سرکار خانم پروانه کریمی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ سنندج

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای حسین گمنام

دبیر ریاضی دبیرستان های مه ولات استان خراسان رضوی

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای مهدی رضایی کهخا

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان تربت حیدریه

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای مرتضی شجاعی

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه کوهپایه استان اصفهان

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای بابک دهقانی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۳ مشهد

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۷) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای مجتبی صابری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان سمیرم استان اصفهان

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای مسعود سلیمی کوچی

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه شیبکوه استان فارس

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای حبیب اله آب سالان

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان سراوان

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای محمد خوشنود

دبیر ریاضی دبیرستان های رشت و بندر انزلی

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای حسین مخندی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان شوط (آذربایجان غربی)

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۷) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای سعید خانه زر

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان دهلران و موسیان

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

    طراح: جناب آقای اسماعیل بلوچی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان نیکشهر

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای علی قائدی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان انار استان کرمان

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای حسین لهراب

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان لردگان

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای مجتبی بختو

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان گرمه استان خراسان شمالی

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۶) لینک دانلود

   طراح: جناب آقای حیدر زادپور

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان دیواندره استان کردستان

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۶) لینک دانلود

      طراح: جناب آقای مرتضی مهرپویان

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان رودسر

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود

   طراح: جناب آقای مذهب روستایی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بردخون استان بوشهر

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۷) لینک دانلود

   طراح: جناب آقای مهدی منیری بیدگلی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان اران و بیدگل

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۷) لینک دانلود

      طراح: جناب آقای حسن خواجه

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان کلاله استان گلستان

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۷) لینک دانلود

   

 

 

ضمن تشکر از همکاران عزیزی که نمونه سوالات فوق را ارسال نموداه اند، از سایر همکاران محترم تقاضا میشود در صورت تمایل نمونه سوالات ریاضیات طراحی شده خود را به آدرس riazisara.ir@gmail.com ایمیل نمایید تا با نام خودتان در سایت ریاضی سرا قرار گیرد.

برای دریافت نمونه سوالات امتحانات نهایی درس ریاضی پایه سال چهارم انسانی اینجا کلیک کنید.

23 comments

Skip to comment form

  • ناشناس on 2018-06-01 at 13:09
  • پاسخ

  سلام من از ریاضی متنفر لعنت بر ریاضی آشغاله انصاف نیست بخاطرا ریاضی اینقدر ظلم بکشیم لعنت به ریاضی

 1. ریاضی عشقه !!!

  فقط متاسفم برای سیستم آموزشیه آموزش و پرورش که یعنی  از ۱۰۰ تا معلم ۱ دونه خوب درس میده !

  ( بد بختانه یه درسی هم هست که باید و باید وباید یکی بهت یاد بده !!! )

  اون وقتم که یاد میگیری مثل بازی میمونه !

  باهاش حال میکنی …

  من در تمام طول تحصیلم کلی ریاضی پاس کردم ولی فقط یک سال واقعا از ریاضی لذت بردم اونم ۱۰۰٪ برمیگشت به معلمم … که بهتره بگم ( استادم )

  توی این مملکتم فقط در دو صورت میشه از ریاضی لذت برد :

  یا یه بچه خر پول باشی که ۱۰۰ تا کلاس بری که تو اون ۱۰۰ تا کلاسم شاید یه استاد درست گیرت بیاد که تازه بفهمی ریاضی چیه …

  یا شانس بیاری یکی از اون استادا ( یا معلم های بسیار کم یاب یا بهتره بگم نایاب ) گیرت بیاد …

  دیگه از ما که گذشت ولی خدا به داد نسل های آینده برسه …

 2. ممنون …

  واقعا نمونه سوالات به کارم اومد …

 3. رشته من ریاضی هست ، درس واقعا خوبه فقط باید دقت کرد.
  توی دنیای امروزی همه چیز بر پایه ریاضی هست(حتی بازی های کامپیوتری و سیستم کامپیوتر با ریاضی برنامه نویسی شده).
  حالا شما هر چقدر هم می خواهید راجع به ریاضی بدگویی کنید ولی بدونید زندگی بدون ریاضی امکان پذیر نیست چون همه ی حساب کتاب ها و نظم ها مربوط به ریاضی.
  عزیزانی که از ریاضی بد گویی می کنن لطفا یکم مطالعه بعد حرف بزنید.

 4. اتفاقا ریاضی امسال خیلی کاربردی و عالی بود. ریاضی ذهن آدمو چارچوب بندی می کنه منظم می کنه اساسه برای هر رشته ای.
  موفق باشید.

  • ناشناس on 2016-05-08 at 10:07
  • پاسخ

  سلام 

  ریاضی خیلی مسخره است

  یک کلام

  • ناشناس on 2016-04-15 at 13:40
  • پاسخ

  بقول معلمم بری مدیریت خانواده ام بخونی ریاضی هست

  • ناشناس on 2016-04-11 at 14:28
  • پاسخ

   واقعا ریاضی واسه انسانی ها درد سر شده هنوز هیچی نشده استرس ریاضی ادم به وحشت میندازه اگه ریاضی هم میذارید اسون باشه

  انقدر دردسر واسه انسانی ها نذارید بیاید یه درس جدید تر بحای ریاضی باشه

  سال دوم این آمار جالب بود 

  • نسرین on 2016-03-04 at 19:07
  • پاسخ

  سلام.دانشگاه متوجه میشید به چه دردی میخوره ریاضی.همه چیز به این ریاضی بستگی داره.راه گریز نداره.سعی کنید یاد بگیره واقعا سادس.

  • باران on 2016-01-10 at 19:51
  • پاسخ

  یعنی چی به چه درد میخوره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ رها خانم بیسواد من انسانیم عاشق ریاضی هستم تو ازمونا ام ۸۰ میزنم یا بیشتر

 5. ریاضی دانشی زیباست فقط باید پایه های قوی داشت 

 6. سلام بابت نمونه سوال ها ممنون اما چرا پاسخنامه ندارن…………………………….

  • مرتضی شاندیز on 2015-01-02 at 01:51
  • پاسخ

  دست شما درد نکنه هم مطالب خوب واماده وهم دانلود راحت وسایت باحالی بود اجر تون با امام زمان

 7. منم با شما موافقم بچه های انسانی ریاضی واسه چیشونه

  من زبانم خیلی خوبه

  ولی اینقدر که استرس ریاضی رو دارم رو بقیه درس هام تاثیر می ذاره

  ولی خداییش ظلمه

  من واسه همین ریاضی از همه چیز افتادم

  مرگ بر ریاضی

   • مهدیه on 2014-12-04 at 22:39
   • پاسخ

   اقای محترم من حرف شماروکاملادرک میکنم ولی این درست نیست به ریاضی توحین کنید ای کاش اینوهم میتونستیددرک کنیدکه امیدوارزوهای خیلی ازبچه هاریاضی هست خواهش میکنم ازریاضی وبچه های ریاضی معذرت بخواهیدفورا

  • ناشناس on 2014-11-09 at 12:47
  • پاسخ

  قوربون اعتماد به نفستون برم با ادعا میرین رشته روانشناسی و علوم تربیتی و تحقیقات آموزشی و حسابداری و مدیریت میخونین بعد تو spssاز کلاس سوم ابتدایی میپرسین ۰٫۱ بزرگتره یا ۰٫۱۰ بعد ادعاتون میشه باید مقاله هم بنویسین و پژوهشگر نمونه اید درصورتیکه داده هاتون همش غلطه.شاهکارین بخدا

 8. آره خدایی اندازه ای که باید ریاضی یاد میگرفتیم گرفتیم این چرتا به چه درد انسانی میخوره

  • فاطمه on 2014-10-06 at 15:49
  • پاسخ

  با سلام

  خداقوت

 9. سلام خسته نباشید اخه یکی نیست به مسولین اموزش و پرورش بگه اخه بچه های انسانی ریاضی به چه دردشون میخوره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟//

   • ناشناس on 2013-12-25 at 20:49
   • پاسخ

   منم با شما موافقم

  1. حداقلش این ریاضی که عین گلابیه رو بخونید چقد راحت طلبین شما ها دیگه

   • معصومه on 2017-01-12 at 17:10
   • پاسخ

   اره واقعا ریاضی ب درده ما انسانیا اصلا نمیخوره 

   از روزایی که امتحان ریاضی دارم متنفرم 

    

 10. salam va khaste nabashid
  man kharej az keshvaram va be in soalat niyaz dashtam daste goletoon dard nakone

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.