نمونه سوالات درس ریاضی ۷

 نمونه سوال ریاضی 7

نمونه سوالات درس ریاضی ۷

سال اول دوره اول متوسطه

نمونه سوالات درس ریاضی ۷ که توسط همکاران طراحی و به سایت ریاضی سرا ارسال گردیده را در ادامه دانلود نمایید.

طراح: جناب آقای محمد رضا روائی

دبیر ریاضی دبیرستان های زابل

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای اسماعیل بلوچی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان نیکشهر

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: سرکار خانم ساره علی نیا

دبیر ریاضی دبیرستان های رشت

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای حسام خلجی تهرانی

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای مسعود زیرکاری

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ زاهدان

محدوده سوالات: آزمون مهرماه لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: آزمون آبان ماه لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: آزمون آذر ماه لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۵)      +  پاسخنامه    لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (به صورت فصل به فصل) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۶)      +  پاسخنامه    لینک دانلود
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۷)      +  پاسخنامه    لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۸)      +  پاسخنامه    لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۸)     +  پاسخنامه
لینک دانلود

طراح: جناب آقای سید ضیاء حسینی روش

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان مهریز استان یزد

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود

طراح: جناب آقای محمد جدگال

دبیر ریاضی دبیرستان های قصرقند استان سیستان و بلوچستان

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای رسول کاظمی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان اسکو

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود

طراح: جناب آقای حمید حسین زاده

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان دامغان

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود

طراح: جناب آقای رسول فروتن

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان دیواندره

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: سرکار خانم خوبی

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه تهران

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای عاصف محبی

دبیر ریاضی دبیرستان شهید بهشتی (تیزهوشان) لاهیجان

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۵)      +  پاسخنامه    لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود

طراح: جناب آقای یوسف نیکونظزی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۳ کرمانشاه

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای مهدی خانجانخانی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان مهریز استان یزد

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای شریف احمدی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ سنندج

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای علی قائدی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان انار استان کرمان

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (شهریور ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای مهدی عباسی

دبیر ریاضی دبیرستان های مناطق ۱۱ و ۱۳ تهران

محدوده سوالات: نوبت اول لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای غلامرضا خواجه نبی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان گلوگاه

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۴۰۱) لینک دانلود

طراح: جناب آقای محسن صفرزایی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان زاهدان

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای حسین صمدی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ابهر

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: سرکار خانم محدثه السادات مهدیان

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه قلقرود استان همدان

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود

طراح: جناب آقای امیرمحمد پورحسن

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود

طراح: جناب آقای سید سجاد سعادت

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان لاهیجان

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود

طراح: جناب آقای ایوب حق نژاد

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان سنندج

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۵)      +  پاسخنامه    لینک دانلود
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود

طراح: جناب آقای آیت کریمی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان جوانرود

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود

طراح: سرکار خانم مهناز حسنی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۴ شیراز

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۶) لینک دانلود

طراح: جناب آقای حسین مخندی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان شوط (آذربایجان غربی)

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود

طراح: جناب آقای علی منصوری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان گندمان

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود

طراح: جناب آقای پیام راضی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان تکاب

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود

طراح: جناب آقای محمد علی آزادنژاد

دبیر ریاضی دبیرستان های یزد

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود

طراح: جناب آقای بهمن کرمی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان جوانرد

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود

طراح: جناب آقای رضا محمدیان بارانلو

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه خسروشاه استان آذربایجان شرقی

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود

طراح: جناب آقایمحمد رضا روائی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان نیشابور

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود

طراح: جناب آقای امان اله غفارپور

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان فلاورجان

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۷) لینک دانلود

طراح: سرکار خانم نازنین زهرا زارعی

دبیر ریاضی دبیرستان های همدان

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود

طراح: سرکار خانم مریم اسکندری

دبیر ریاضی دبیرستان های قم

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود

طراح: جناب آقای محمد رضا دهقان

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ملارد

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود

طراح: جناب آقای بیژن جلالی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۵ مشهد

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود

طراح: سرکار خانم فاطمه بابایی هیرسا

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان کبودراهنگ

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود

طراح: جناب آقای حبیب نیکخواه

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان گناباد

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود

طراح: جناب آقای شورش رضایی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بیجار

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود

طراح: سرکار خانم زهرا بذرافشان

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان آزادشهر استان گلستان

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۸)     +  پاسخنامه
لینک دانلود

طراح: جناب آقای حسین شجاعی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بشاگرد

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۸) لینک دانلود

طراح: جناب آقای محمد رضا پاک نژاد

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان مهریز

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۴۰۱) لینک دانلود

 

 

ضمن تشکر از همکاران عزیزی که نمونه سوالات فوق را ارسال نموده اند، از سایر دبیران محترم ریاضی سراسر کشور درخواست می شود نمونه سوالات ریاضی طراحی شده خود جهت درج در سایت ریاضی سرا و  استفاده دانش آموزان از طریق ایمیل، تلگرام یا صفحه ی “ارسال جزوات و فایل ها” برای ما ارسال نمایند.

==============================

ایمیل:  

riazisara.ir@gmail.com

==============================

آی دی تلگرام:

@asadimath

==============================

ارسال از طریق سایت

==============================

ضمنا با توجه به اینکه فایل سوالات جهت استفاده ی دانش آموزان می باشد، لذا از همکاران گرامی درخواست می شود حتی الامکان پاسخ سوالات را نیز ولو به صورت دست نویس ارسال نمایند.

6 comments

Skip to comment form

 1. با عرض سلام ممنون از سایت خوبتون
  خواستم اطلاع رسانی کنم سوال ۳ قسمت الف امتحان سال ۹۴ مهریز الگوی عددی سوال اشتباهه و باید به این صورت تصحیح شود:
  ۳،۷،۱۱
  بقیش درسته فقط جای ۷ و ۳ اشتباهی تایپ شده
  با تشکر

 2. عالی
  من معلمم ازاین نمونه سوالات آورده بود

 3. سلام فوق العاده بود خیلی ممنونم

  • ناشناس on 2019-05-06 at 16:49
  • پاسخ

  سلام ممنونم ازتون عالی بود خدا خیرتون بده

   • ناشناس on 2019-05-26 at 20:08
   • پاسخ

   عالی بود نمرهام ۱۸ شد

  • ناشناس on 2019-01-01 at 18:22
  • پاسخ

  سلم فوق العاده بود من که لذت بردم

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.