نمونه سوالات ریاضی 2 (ارسالی همکاران)

نمونه سوالات ریاضی سال دوم دبیرستان

نمونه سوالات درس ریاضی 2

سال دوم رشته ریاضی فیزیک، علوم تجربی و فنی حرفه ای

(ارسالی همکاران محترم به سایت ریاضی سرا)

 

نمونه سوالات درس ریاضی 2 که توسط همکاران گرامی طراحی و به سایت ریاضی سرا ارسال گردیده را در ادامه دانلود نمایید.

 

طراح: جناب آقای هادی شهیدی

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه 5 تهران

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه 1390) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای رضا علیزاده

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان دلفان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه 1390) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه 1390) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: سرکار خانم لیلا محمد نژاد

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان نیر استان اردبیل

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه 1390) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای حجت الله رجبی

دبیر ریاضی دبیرستان های خدابنده زنجان

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد 1391) لینک دانلود لینک کمکی

طراح:جناب آقای مسعود قربانی

دبیر ریاضی دبیرستان های بندر دیر

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد 1391) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه 1391) لینک دانلود لینک کمکی
 محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد 1393) لینک دانلود لینک کمکی
 محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد 1394) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای مهدی رضایی کهخا

دبیر ریاضی دبیرستان های تربت حیدریه

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه 1390) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد 1391) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (شهریور 1390) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: فصل های اول و دوم لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: فصل اول لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: فصل های اول و دوم لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد 1393) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد 1393) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه 1393) + پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه 1393) + پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی
 محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد 1394) + پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی
 محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد 1394) لینک دانلود لینک کمکی
 محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد 1394) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای مجتبی صابری

دبیر ریاضی دبیرستان های سمیرم

محدوده سوالات: کل کتاب (دیماه 1390) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (دیماه 1390) لینک دانلود لینک کمکی
 محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد 1394) لینک دانلود لینک کمکی
 محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد 1394) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: سرکار خانم خدیجه سورانی

دبیر ریاضی دبیرستان های سمیرم

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه 1390) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه 1390) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای سعید اقدم

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان اهر

محدوده سوالات: نوبت اول (خرداد 1391) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای عادل نقدی

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه 7 تهران

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1391) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای علیرضا فیضیان

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه 1 تهران

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1391)

لینک دانلود

لینک کمکی


طراح: جناب آقای مصطفی نجفی

دبیر ریاضی دبیرستان های رودان هرمزگان

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1391)

لینک دانلود

لینک کمکی


طراح: جناب آقای میرلطیفی

دبیر ریاضی دبیرستان های آق قلا استان گلستان

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1391)

لینک دانلود

لینک کمکی


طراح: جناب آقای اسماعیل بلوچی

دبیر ریاضی دبیرستان های نیکشهر و هیچان

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1391)

لینک دانلود

لینک کمکی

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1392)

لینک دانلود

لینک کمکی

 محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد 1394)

لینک دانلود

لینک کمکی

 محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد 1395) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: سرکار خانم فاطمه معتمد

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه 9 تهران

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1391)

لینک دانلود

لینک کمکی


طراح: جناب آقای محمد رضا جوکار

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه سعداباد بوشهر

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1391)

لینک دانلود

لینک کمکی


طراح: سرکار خانم لیلا محمد نژاد

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان نیر استان اردبیل

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه 1391)

لینک دانلود

لینک کمکی

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1391) + پاسخنامه

لینک دانلود

لینک کمکی


طراح: جناب آقای حسن کلهر

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه 1 قزوین

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه 1392) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1392) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه 1393) لینک دانلود لینک کمکی
 محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد 1394) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1394) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای سعید ابوطالبی

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه فارسان استان چهارمحال و بختیاری

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه 1391) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای حسین قره داغی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه 2 زنجان

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه 1392) + پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای علی نصیری

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه 1 قزوین

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه 1392) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1392) لینک دانلود لینک کمکی
 محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد 1395) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: سرکار خانم زینب موسوی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان گرمسار

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1391) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه 1392) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای مهدی قدیری

دبیر ریاضی دبیرستان کمال فولادشهر اصفهان

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه 1392) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1392) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه 1393) دانلود نمونه سوال

طراح: جناب آقای عباس کامیاب

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان عسلویه

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1392)  لینک دانلود لینک کمکی

طراح:جناب آقای حسین شجاعی وند

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان عجب شیر

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1391)  لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه 1392) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه 1392) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: فصل اول لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: فصل 1 و 2 و 3 لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1392) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه 1393) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1393) لینک دانلود لینک کمکی
 محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد 1394) لینک دانلود لینک کمکی
 محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1394) لینک دانلود لینک کمکی
 محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد 1395) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای یاسین سپهر

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان سراب

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1392)  لینک دانلود  لینک کمکی

  طراح: جناب آقای بابک دهقانی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه 3 مشهد

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1392) لینک دانلود  لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه 1393) دانلود نمونه سوال

 طراح: جناب آقای رضا سنایی نژاد

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان شیروان و چرداول استان ایلام

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1392)  لینک دانلود  لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه 1393)  لینک دانلود  لینک کمکی

طراح: جناب آقای محمد رضا کریمیان

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بافق

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1392) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای مجتبی بختو

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان گرمه استان خراسان شمالی

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1392) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه 1393)  + پاسخنامه دانلود نمونه سوال

طراح: جناب آقای فضل الله شفیعی

دبیر ریاضی دبیرستان های ممسنی استان فارس

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1392) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه 1393) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1393) لینک دانلود لینک کمکی
 محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1394) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای فرهاد قربانی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان گتوند استان خوزستان

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1392) لینک دانلود  لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه 1393) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه 1393) لینک دانلود لینک کمکی
 محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1394) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه 1395) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: سرکار خانم زهرا حیدری

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه پیربکران اصفهان

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1392) لینک دانلود لینک کمکی

طراح:جناب آقای داراب حسن پور

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه خانمیرزا استان چهارمحال و بختیاری

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1392) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: سرکار خانم مریم عبدالملکی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان قروه استان کردستان

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه 1392) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای محمد کرمی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ورزقان استان آذربایجان شرقی

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1392) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای حیدر زادپور

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان دیواندره استان کردستان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه 1392) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای بلوچ زاده

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان سراوان استان سیستان و بلوچستان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه 1392) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه 1393) دانلود نمونه سوال

طراح: جناب آقای اسلام کمری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ایوان غرب

محدوده سوالات: کل کتاب (شهریور 1391) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای امید قیسوندی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان کامیاران استان کردستان

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه 1393) لینک دانلود  
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه 1393) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: سرکار خانم شیرین باقری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان رودبار استان گیلان

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه 1393) + پاسخنامه دانلود نمونه سوال

 طراح: جناب آقای مهدی منیری بیدگلی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان آران و بیدگل

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه 1393) + پاسخنامه دانلود نمونه سوال
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه 1393) + پاسخنامه دانلود نمونه سوال

  طراح: جناب آقای صمد فولادی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان نقده استان آذربایجان غربی

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه 1393) دانلود نمونه سوال

  طراح: جناب آقای محمد بختیاری آزاد

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بوشهر

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه 1393) دانلود نمونه سوال

   طراح: جناب آقای هاشمیانفر

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه 3 قم

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه 1393) دانلود نمونه سوال

   طراح: جناب آقای علیرضا خزائیان
دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان کنگاور

محدوده سوالات: کل کتاب (شهریور ماه 1393) دانلود نمونه سوال

 طراح: جناب آقای علی دلبوت

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان تنگستان استان بوشهر

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1392) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه 1393) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای سید محمد سیدشکری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بیجار استان کردستان

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه 1393) + پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی
 محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1394) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای محسن قربانی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان اسلامشهر

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ماه 1392) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای جواد یزدانی

دبیر ریاضی دبیرستان های کرمانشاه

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ماه 1393) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای مهدی مهدوی پور

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان نیشابور

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه 1393) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای محمود پاک سیما

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه 2 یزد

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه 1393) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد 1394) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای کورش حبیب زاده

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان خوی

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه 1393) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای سیاوش شریفی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه 3 اهواز

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه 1393) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای جابر عامری

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه 2 اهواز

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه 1393) + پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه 1393) لینک دانلود لینک کمکی
 محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد 1394) + پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی
 محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد 1394) + پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای محمد محمدی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه 2 ارومیه

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه 1393) + پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای محمد جواد کاظمی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه 1 همدان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه 1393) لینک دانلود لینک کمکی
 محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1394) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: سرکار خانم الهام شاکری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان خنداب

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه 1393) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای حسین مخندی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان شوط آذربایجان غربی

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه 1393) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: سرکار خانم سیده آزیتا رضویان

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بیجار

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه 1393) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب اقای حسین گمنام

دبیر ریاضی دبیرستان های مه ولات استان خراسان رضوی

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه 1393) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب اقای امین بندگانی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه 2 شیراز

 محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد 1394) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب اقای فرهاد ایزدی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان آق قلا استان گلستان

 محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد 1394) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب اقای مسعود امامی نیا

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان نوسود استان کرمانشاه

 محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد 1394) لینک دانلود لینک کمکی
 محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1394) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب اقای مسعود سلیمی کوچی

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه شیبکوه استان فارس

 محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد 1394) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب اقای محمد کاظم کهنسالی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان لارستان استان فارس

 محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1392) لینک دانلود لینک کمکی
 محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1393) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب اقای علی صالحی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بوکان

 محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1391) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب اقای حبیب اله آب سالان

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان سراوان

 محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1394) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب اقای سجاد محسنی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه 4 اصفهان

 محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1394) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب اقای طاهر گلی زاده

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان جوانرود استان کرمانشاه

 محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1394) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح:  سرکار خانم نجمه قندالی

دبیر ریاضی دبیرستان استعدادهای درخشان فرزانگان شهرستان ورامین

 محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1394)  + پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی
 محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد 1395)  + پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای رحمان حسن زاده

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بابل استان مازندران

 محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1394) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای کهکی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بهارستان

 محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1394) لینک دانلود لینک کمکی
 محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد 1395) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای داریوش رحیمی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان شهرضا استان اصفهان

 محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1394) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای اصغر محمدیان

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان رامهرمز استان خوزستان

 محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1394) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای سید علی موسوی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه 3 مشهد

 محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1394) لینک دانلود لینک کمکی
 محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1394) لینک دانلود لینک کمکی
 محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1394) لینک دانلود لینک کمکی
 محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد 1395) لینک دانلود لینک کمکی
 محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد 1395) لینک دانلود لینک کمکی
 محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد 1395) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای مذهب روستایی

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه بردخون استان بوشهر

 محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1394) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای مصطفی فدایی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان تایباد

 محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1394) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای محمد رضا رضایی صدرآبادی

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه 5 تهران

 محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1394) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: گروه ریاضی دبیرستان هیات امنایی ناحیه 1 ساری

گروه ریاضی دبیرستان هیات امنایی ناحیه 1 ساری

 محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1394) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای اسلام جلیلی انور

دبیر ریاضی دبیرستان های لالجین همدان

 محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1394) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای فرامرز ملایی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه 4 اصفهان

 محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1394) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای سید نواب حسین نژاد

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان دالکی

 محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه 1394) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای علی عقلانیان

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ابهر

 محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد 1395) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای سعید نژادخلفی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان آغاجاری

 محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد 1395)  + پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: سرکار خانم زهره صفار

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان گرگان

 محدوده سوالات: کل کتاب (شهریور 1392) لینک دانلود لینک کمکی
 محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد 1395) لینک دانلود لینک کمکی
 محدوده سوالات: کل کتاب (شهریور 1395) لینک دانلود لینک کمکی


 طراح: جناب آقای سید عیسی هاشمی پور

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان امیدیه استان خوزستان

 محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد 1395) لینک دانلود لینک کمکی

 

 


ضمن تشکر از همکاران عزیزی که نمونه سوالات فوق را ارسال نموداه اند، از سایر همکاران محترم تقاضا می شود در صورت تمایل نمونه سوالات ریاضیات طراحی شده خود را به آدرس riazisara.ir@gmail.com ارسال نمایید تا با نام خودتان در سایت ریاضی سرا قرار گیرد.

83 comments

Skip to comment form

  • راپونزل on 2016-05-28 at 09:59
  • پاسخ

  سلام . ممنون از سوال های خوبتون .ولی اگه میشه سوالاتتون رو با جواب نکنین چون این جوری ما فقط از روی جواب حل میکنیم . ولی در هر صورت با تشکر از زحمتاتون .

 1. سوالات نسبتا اسون بودند…. کاش یکم سخت ترش رو میزاشتین. اگه معلم ما از اینا می داد همه بیست می شدیم.کاش سوالات ناحیه 3 اصفهان رو بزارید. 

  • ناشناس on 2016-01-22 at 20:50
  • پاسخ

  سلام نمونه سوالاتون عالین لطفا از نمونه سوالات شهرستان گنابادم بذارین.ممنون

  • ناشناس on 2016-01-10 at 10:29
  • پاسخ

  دستتون درد نکنه ! واقعا مفید بود !

 2. واقعا ازتون تشکر میکنم خیلی خیلی عالی بود و بدرد بخور

   

  • رضا برغمدی on 2016-01-01 at 11:49
  • پاسخ

  سلام همین که با نمونه سوالات آشنا می شویم خودش کمک بزرگی .ممنونم

  • محمد عرفان on 2015-12-31 at 16:25
  • پاسخ

  باسلام لطفا سوالات مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی هم بگذارید که به درد ما هم بخورد این ها راحت است.

  • مهدی شاهسون پور on 2015-12-29 at 12:51
  • پاسخ

  عالی بود دستتون درد نکنه

   

 3. با سلام خدا قوّت کمکی بزرگ به دانش اموزا کردین .راستی چند نفر از دبیر های من هم تو جمع این دبیر ها بودند کلا خسته نباشید

  • سپیده on 2015-12-21 at 20:54
  • پاسخ

  فقط میتونم بگم ترکوندین مرررررررررسی

 4. عالی سوالای امتحان فردا رو معلممون از سایت شما گرفته

   

  • فاطمه on 2015-11-14 at 19:51
  • پاسخ

  سلام

  من از دبیران هستم و راحت سوالات رت دانلود میکردم اما اخیرا روی کامپیوتر دانلود نمیشود و وارد بلو استیک که محیط اندرویدی هستت میشن همه ی فایلهام از این سایت چرا؟لطفا مشکلرا بفرمایید

  1. سلام همکار گرامی

   فایل ها مشکلی ندارند. احتمالا مشکل از سیستم شماست.

   موفق باشید.

 5. سلام. با تشکر از شما .

  فردا امتحان ریاضی2 دارم .و همه سوالات رو دانلود کردم و از صبح دارم حل میکنم تا انشا … بیست بگیرم . تو رو خدا دعام کنید .

 6. واقعا ممنونم خیلی به من در امتحان نوبت 2 ریاضی کمک کرد.

  {{{{{{{{{{مرسی}}}}}}}}}}

  • حمیدرضا on 2015-05-22 at 08:52
  • پاسخ

  ممنون خیلی خوب بود لطفا از استان گلستان بیشتر باشه

  • Nevermore on 2015-05-21 at 22:26
  • پاسخ

  آقا خیلی خیلی خیلی مرررررررررررررررررررسی  واقعا عالی بودن

  • محمدرسول on 2015-05-16 at 15:47
  • پاسخ

  دستتون درد نکنه

  عاااااالی

  • مونیکا on 2015-04-24 at 13:35
  • پاسخ

  عالیه فقط کاش پاسخنامه هاشونم بود خو

  • ناشناس on 2015-03-19 at 22:51
  • پاسخ

  سلام لطفاهمه باجواب باشه سوال های شهرستان امل راهم بگذارید

  • توحید on 2015-01-04 at 18:46
  • پاسخ

  عالی به خدا

   

 7. سلام خیلی عالی بود بهترینش مال ممسنی بود.

  اگه میشه مال مدرسه های شیراز رو بزارین با جواب های کامل خیلی ممنون

  اگه جواب هم داشت خیلی بهتر بود.

  باتشکر اتابک

 8. خیلی عالیه -خسته نباشید.
   

  • دانش آموز on 2014-12-30 at 05:10
  • پاسخ

  سلام یا تشکر از دبیران محترم بخاطر نمونه سوالات فقط کاش همراه پاسخ تشریحی بود.

  • فاطمه رحمانی on 2014-12-27 at 22:39
  • پاسخ

  ببخشید احیانا این سوالا مال دبیرستانای نمونه یا تیزهوشان نیس؟!!!!!

  • یه بنده خدا on 2014-12-25 at 21:46
  • پاسخ

  خیلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی 

  ممنون عالیه عالی بود

  کاش پاسخ نامه هاشونم میزاشتین

 9. خيلي مممممممممممممممممممنووووووووووووووووون عاليه…

 10. سلام
  خيلي ممنون بابت سايت خوبتون

 11. خیلی الیه ولی بهتر هم میشه //////لطفا قاب صفه را هم تعویض کن

  • ناشناس on 2014-12-15 at 14:53
  • پاسخ

  بسیار بسیار ممنون و متشکر بابت این وبسایت بی نظیر.

  خدا قوت.خسته نباشید.

  • ناشناس on 2014-12-13 at 23:42
  • پاسخ

  سلام. ببخشید برای من چرا سوال هارو باز نمیکنه؟ وقتی دانلود میکنم مینویسه باز کردن فایل امکان پذیر نیست.لطف میکنید جواب بدید ممنون میشم

  1. سلام

   دوست عزیز فایل ها مشکلی ندارند.

   احتمالا فایل ها را به صورت کامل دانلود نکرده اید. یک بار دیگر فایل ها را دانلود کنید و یا با یک کامپیوتر دیگر امتحان کنید.

   موفق باشید.

  • محمد جواد on 2014-12-11 at 14:30
  • پاسخ

  سلام.آقا واقعا دستتون درد نكنه.معلومه از جمله آدم هايي هستيد كه رضايت بيننده سايتتون براتون ارزش داره.

  • ناشناس on 2014-12-08 at 17:46
  • پاسخ

  معلممون مجبورمون کرده که نمونه سوال بیاریم واقعا خوبه

 12. عه، بدترین سوالا، همیشه معلم ما (…….) از این سوالا در می اره ما هم بلد نیستیم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ انشالا که بیاد اینو بخونه بفهمه که دیگه از این سوالا نیاره باشه اقای

 13. salam,mrC az site binaziretoon…fght age emkanesh has soalato b hamrahe javab bezarid.

  • تجربي اصفهان on 2014-11-14 at 11:40
  • پاسخ

  متشکرم              

  کاش سوالات تيزهوشان هم داشت

  ممنونم

  • mohammad joleini on 2014-11-11 at 20:23
  • پاسخ

  سلام . خواستم از زحماتتون تشکر کنم .ممنون از سایت خیلی خوبتون

 14. salam …. mamnoon az web khob va amozeshiton . dar sorat emkan agar mishe nemone soal fizik ham bezarid . mamnooooono .

 15. ممنون عالی بود

 16. خوب بود به دودقیقه حل شد یه کم سخت تربودبهترمی شدولی درکل ممنونم اززحمات بی درررررررررررررررررررررررررررریغتون

  • مهدی اميدي فر on 2014-05-31 at 20:37
  • پاسخ

  با تشکر فراوان…..

 17. وواقعا عالیه نیاز به جواب هم نداره هر کیم جواب خواست مراجعه کنه به معلم

  • گیسو طلا on 2014-05-09 at 17:29
  • پاسخ

  سلام من می خوام برای سایتتون بمیرم اگه کشته مرده دادین بدونین من سر دسته شونم ولی دور از شوخی عالیه به من خیلی کمک میشه

  • روحیت on 2014-05-07 at 10:19
  • پاسخ

  سوالای امتحان ما رو از این وب دادن ولی حیف که ج ندارن

 18. واقعا ممنون..سایت تون واقعا عالیه….به نظرم پاسخنامه هم نیازی نیست!!!!

 19. دستتون درد نکنه، ممنون

 20. با سلام واقعا دلم نیومد ازتون تشکر نکنم
  واقعا دستتون درد نکنه
  بازم ازتون تشکر میکنم

 21. سلام مننون از لطفتون و زحمتی که کشیدین!ممنون میشم اگه یکم سطح سوالا رو بالا ببرین!

  • ناشناس on 2014-03-30 at 18:04
  • پاسخ

  ای بابا اخه بدون جواب هم نمونه سوال میدن؟؟اخه ماحلشون کنیم ازکجابایدبهمیم که درست حل کردیم یانه؟خواهشاجواب هم بذارین.باتشکر

  • daryanoosh on 2014-03-13 at 00:10
  • پاسخ

  kheyli khob bod……kheyli khob mishod vase dorose dge ham mizashtin

 22. با تشکر فراوان…………………………………………………

 23. ممنون از زحمات دمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتون گرم

 24. متشکرم از نمونه سوالات خوبتون

  • عسگري on 2013-12-27 at 19:41
  • پاسخ

  سلام ممنون از سايت خوبتان من فردا امتحان رياضي دارم نمونه سوالارو حل كردم خيلي عالي بود اگه اين سوال ها بياد 20 ميشم

 25. سلام دستتون درد نکنه خیلی خوب بود. من فردا امتحان نوبت اول ریاضی دارم و حسابی دنبال نمونه سوال می گشتم تا اینکه سایت شمارو پیدا کردم و کلی نمونه سوال حل کردم. مرسی واقعا عالی بود. و ممنون از اینکه نمونه سوال ناحیه 1 تهران رو گذاشتید اخه من همیشه می ترسیدم برم حلش کنم چون فکر می کردم خیلی سخت می گیرن ولی وقتی دیدمش تا آخر حلش کردم و خیلی آلان خوشحالم.
  بابت سایت خوبتون ممنون. یه دنیا ممنون…..

  • ناشناس on 2013-12-27 at 07:09
  • پاسخ

  مرسی عزیزان

 26. جواب……………….

  • فاطمه on 2013-12-24 at 18:53
  • پاسخ

  آخه بدون جواب که نمیشه…………..

  • محمودبهرامی سمیرمی on 2013-12-21 at 19:42
  • پاسخ

  سلام ممنونم از سوالاتون آقای صابری هم چنین خانم سورانی خیلی کمکم کرد

 27. بابا این سوالا خیلی آسونه لطف کنین سوالای سخت بزارین اینارو که ی بچه دو سالم میتونه حل کنه

  1. aghae mohtaram soala dar hade khoobie jenabali y khorde bish az had zarib hooshie balaii darid

  • ali noble on 2013-12-19 at 20:28
  • پاسخ

  بدون جواب واقعا به درد نمیخوره البته برا ما 🙁

 28. خیلی متوسط هستند

   • ساناز on 2014-04-05 at 17:35
   • پاسخ

   پس جواباشو هم خودت بده که میگی متوسط هستن

  • فاطمه on 2013-10-21 at 19:03
  • پاسخ

  حرف نداشت

   • ناشناس on 2013-12-05 at 18:25
   • پاسخ

   سلام مرسی ولی اگه ج داشت خیلی بهتربود هنگیدم*****سپیده

 29. سایت خیلی خوبی است

 30. اصلا بدون جواب به درد نميخوره

 31. وای من هنگیدم
  سال اول دبیرستان تیزهوشان هر چی این ها رو می خوانم نمی فهمم
  واسم دعا کنید

  • ناشناس on 2013-08-15 at 23:44
  • پاسخ

  دمت گرم عالیه

  • فروزان on 2013-08-01 at 12:47
  • پاسخ

  این سولا بدون جواب فایده نداره که

  • مهندس on 2013-07-12 at 02:46
  • پاسخ

  سلام سوالات خوبيه خسته نباشيد. فقط خواهشا خواهشا از دبيرا بخوايد با جواب بزارن.
  من خودم دبيرستاني ام از كجا بفهمم سوالارو درست حل كردم؟؟؟

  • مهرداد on 2013-05-27 at 09:06
  • پاسخ

  خیلی ممنون از سایت عالیتون . مهرداد از دیواندره

  • میلاد تیزنا on 2013-05-24 at 22:12
  • پاسخ

  از زحمات بی دریغتان یه عالمه ممنونم

 32. تشکر تشکر

  • عبدالرحمان پرتونیا on 2013-05-17 at 23:03
  • پاسخ

  با سلام با تشکر از همکاران محترم
  لطفا موقع تایپ متون ریاضی را از سیستم eq ورد استفاده کنید.جون اعداد و متغیر ها بد تایپ می شود

  1. سلام همکار گرامی
   بهترین روش برای فرمول نویسی استفاده از نرم افزار math type در ورد می باشد که نسبت به eq ورد بسیار قوی تر است و با اعداد فارسی نیز مشکلی ندارد.

  • بلوچی on 2013-05-15 at 08:11
  • پاسخ

  بدون پاسخ این سوالات بدرد نمی خورد

  • ناشناس on 2013-05-12 at 12:45
  • پاسخ

  چه جوری میشه پاسخ سوالات ارسالی همکارانو به دست اورد

  1. در صورتی که همکاری پاسخنامه را هم ارسال کرده باشد، پاسخنامه مربوطه به ضمیمه سوال قابل دانلود است.
   اما اکثر همکاران سوالات را بدون پاسخنامه ارسال نموده اند.

 33. چگونه میشود از سئوالات ارسالی همکاران استفاده کرد

  1. با دانلود کردن!

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.