حل مسئله به دو روش آمریکایی و روسی

  حل مسئله به دو روش آمریکایی و روسی

راه حل مسئله

هنگامی که برنامه فرستادن فضانوردان به فضا آغاز شد، فضانوردان با مشکل کوچکی مواجه شدند. آنها دریافتند که خودکار های موجود در فضای بدون جاذبه کار نمی کنند. (جوهر خودکار به سمت پایین جریان نمیابد و روی سطح کاغذ نمی ریزد.)

برای حل این مشکل آمریکاییها شرکت مشاورین اندرسون را انتخاب کردند. تحقیقات بیش از یک دهه طول کشید، هزینه های زیادی صرف شد و در نهایت آنها خودکاری طراحی کردند که در محیط بدون جاذبه می نوشت، زیر آب کار می کرد، روی هر سطحی حتی کریستال می نوشت و از دمای زیر صفر تا ۳۰۰ درجه سانتیگراد کار می کرد.

روسها راه حل ساده تری داشتند:

آنها از مداد استفاده کردند!

 این داستان مصداقی برای مقایسه دو روش در حل مساله میباشد.

تمرکز روی مشکل یا تمرکز روی راه حل؟!
مشکل نوشتن، در فضا یا راه حل نوشتن در فضا با خودکار!

شما در حل مسائل ریاضی روی چه چیزی تمرکز می کنید؟

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.